Serveti Fünun Edebiyatı Yazarları, Eserleri, Sanatçıları PDF

Serveti Fünun Edebiyatı Yazarları, Eserleri, Sanatçıları PDF Konu Anlatımı ders notunu sayfanın en altında bulunan bağlantıdan indirebilirsin.

Serveti Fünun Edebiyatı Yazarları, Eserleri, Sanatçıları PDF AYT edebiyat dersine çalışan öğrenciler için hazırlanmıştır. Serveti Fünun edebiyatı yazarları PDF, Serveti Fünun edebiyatı sanatçıları PDF, Serveti Fünun edebiyatı temsilcileri PDF, Serveti Fünun edebiyatı yazarları ve eserleri özet PDF, Serveti Fünun edebiyatı yazarları kısa özet, Serveti Fünun edebiyatı yazarları ve eserleri AYT edebiyat ile ilgili ders notlarını indirebilirsin.

Serveti Fünun Edebiyatı Yazarları, Eserleri, Sanatçıları PDF

Serveti Fünun Edebiyatı Yazarları, Eserleri, Sanatçıları PDF

Serveti Fünun edebiyatı; 1896-1901 yılları arasında Servet-i Fünun dergisi etrafında toplanan sanatçıların oluşturdukları edebî harekete verilen addır. Edebiyatıcedide, yani “yeni edebiyat” adı da verilmiştir.

Serveti Fünun Edebiyatı Yazarları ve Eserleri PDF Konu Anlatımı

Servet-i Fünun edebiyatı yazarları ve temsilcileri (sanatçıları); Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın Süleyman Nazif, Hüseyin Suat Yalçın, Hüseyin Siret Özsever, Faik Ali Ozansoy, Celal Sahir Erozan, Ahmet Hikmet Müftüoğlu ve Safveti Nezihi’dir.

serveti fünun yazarları pdf, serveti fünun temsilcileri konu anlatımı pdf
Tevfik Fikret

Eserleri:
Şiirleri: Rübab-ı Şikeste, Haluk’un Defteri, Rübab’ın Cevabı, Tarih-i
Kadim, Doksan Beşe Doğru, Şermin (Çocuk şiirleri)
Manzum Hikâye: Ramazan Sadakası, Balıkçılar, Hasta Çocuk, Verin Zavallılara, Nesrin

 • Servetifünun edebiyatının en önemli şairidir.
 • Serbest müstezadı şiirlerinde ilk defa başarıyla uygulamıştır.
 • Nazmı nesre yaklaştırmış, manzum hikâyeler yazmıştır.
 • Servetifünun topluluğu dağılıncaya kadar “sanat için sanat” ilkesiyle topluluk dağıldıktan sonra “toplum için sanat” ilkesiyle şiirler yazmıştır.
 • Aruz ölçüsünü Türkçeye başarıyla uygulamıştır.
 • Sadece çocuklar için yazdığı Şermin adlı kitabında hece ölçüsü kullanmıştır.
 • Tarih-i Kadim şiirinde Allah’ın varlığını inkâr derecesine varmış, dini eleştirmiştir.
 • Sis şiirinde İstanbul’u bir fahişeye benzeterek baskıcı yönetime nefretini dile getirmiştir.
 • Haluk’un Defteri adlı şiir kitabında oğlu Haluk’a ve Türk gençlerine öğütler vermiştir.
 • Şiirde noktalama işaretlerine önem vermiştir.
Cenap Şahabettin

Önemli Eserleri:
Şiirler: Tamat
Düzyazı: Evrak-ı Eyyam, Nesr-i Harp, Nesr-i Sulh, Tiryaki Sözleri
Tiyatro: Körebe, Yalan, Küçük Beyler
Gezi Yazısı: Suriye Mektupları, Hac Yolunda, Afak-ı Irak

 • Servetifünun şiirinin Tevfik Fikret’ten sonraki en önemli şairidir.
 • Şiirlerinde müzikaliteye önem vermiştir.
 • Bütün şiirlerini aruzla yazmış, hece ölçüsünü “parmak ölçüsü” diye küçümsemiştir.
 • Sembolizm ve parnasizmden etkilenmiştir.
 • “Şiir, kelimelerle yapılmış bir resimdir.” demiştir.
 • Elhan-ı Şita şiiri edebiyatımızda doğayı anlatan en güzel şiirlerdendir.
 • Tiryaki Sözleri adıyla bir araya getirdiği özdeyişleri dilden dile dolaşmıştır.
 • Dönemin önde gelen gezi yazarıdır.
Süleyman Nazif

Önemli Eserleri:
Şiir: Gizli Figânlar, Malta Geceleri, Firak-ı Irak

 • Namık Kemal’i örnek almış; eserlerinde vatan, millet, hürriyet konularını işlemiştir.
 • Servetifünun topluluğu içerisinde toplumsal konularına değinmesi ve İstibdat yönetimini eleştirmesi bakımından topluluğun diğer temsilcilerden farklı bir özellik gösterir.
 • İngilizlerin İstanbul’a girmelerinden duyduğu üzüntüyü anlatan Kara Bir Gün adlı makalesi sebebi ile Malta’ya sürülmüştür.
 • Firak-ı Irak şiirinde, Irak’ın vatan topraklarından kopmasından duyduğu üzüntüyü anlatmıştır.
 • Cenk Türküsü adlı şiirini heceyle, diğer şiirlerini aruzla yazmıştır.
Halit Ziya Uşaklıgil

Önemli Eserleri:
Roman: Nemide, Sefile, Bir Ölünün Defteri, Ferdi ve Şürekâsı,
Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Kırık Hayatlar
Anı: Kırk Yıl, Saray ve Ötesi, Bir Acı Hikâye

 • Serveti Fünun edebiyatı roman ve hikâyenin en önemli yazarıdır.
 • Modern Türk romanının kurucusu kabul edilir.
 • Mai ve Siyah ve Aşk-ı Memnu romanları Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk romanlar kabul edilir.
 • Mezardan Sesler kitabıyla mensur şiirin edebiyatımızdaki ilk örneklerini vermiştir.
 • Eserlerinde realizm ve naturalizm etkisi görülür.
 • Romanlarında süslü, sanatlı, hikâyelerinde daha yalın bir dil kullanmıştır.
 • Romanlarında seçkin, aydın tiplerini ve zengin konak yaşamını; hikâyelerinde ise halktan kişileri konu edinmiştir.
 • Mai ve Siyah romandaki Ahmet Cemil karakteri Serveti Fünun sanatçılarını temsil eder.
Mehmet Rauf

Önemli Eserleri: Roman: Eylül, Genç Kız Kalbi, Karanfil ve
Yasemin,Harabeler,
Kâbus, Ferda-yı Garam
Mensur Şiir: Siyah İnciler

 • İlk psikolojik roman sayılan Eylül’ü yazmıştır.
 • Halit Ziya’dan sonraki en önemli roman ve öykü yazarıdır.
 • Siyah İnciler eseriyle mensur şiirin başarılı örneklerini verir.
 • Realizm ve natüralizmin etkisinde kalmıştır.
 • Eylül’de Süreyya Bey’in karısı Suat Hanım’la aile dostları Necip arasındaki yasak aşkı konu edinir.
Hüseyin Cahit Yalçın

Önemli Eserleri:
Roman: Nadide, Hayal İçinde
Anı: Edebî Hâtıralar, Siyasi Anılar

 • Daha çok eleştiri türündeki yazıları ile tanınmıştır.
 • Edebiyat ve Hukuk adlı makalesi hükümeti eleştirdiği gerekçesiyle Servetifünun dergisinin kapatılmasına yol açmıştır.
 • Siyasal Anılar adlı eserinde II. Abdülhamit Dönemi’nin siyasal ortamını yansıtmıştır.
 • Hayal İçinde romanında Nezih adlı bir gencin gayrimüslim bir kıza olan aşkını anlatmıştır.
 • Hayat-ı Muhayyel adlı öyküsünde Servetifünuncuların, baskılardan bunaldıkları için Yeni Zelanda’ya göç etme hayalleri anlatılır.
Ahmet Hikmet Müftüoğlu

Önemli Eserleri:
Roman: Gönül Hanım
Hikâye: Haristan ve Gülistan, Çağlayalar

 • 1908’den sonra Türkçülük akımının etkisiyle millî konulara yönelmiş ve sade bir dille yazmaya devam etmiştir.
 • Gönül Hanım adlı romanında Gönül Hanım, kardeşi, Üsteğmen Mehmet ve Macar Kontu Zichy’nin “Orhun Yazıtları”na yaptıkları yolculuk anlatılır.

Servetifünun Dönemi’nde Bağımsız Sanatçılar

Servetifünun Dönemi’nin bağımsız sanatçıları, Ahmet Rasim ve Hüseyin Rahmi Gürpınar’dır.

Ahmet Rasim

Önemli Eserleri:
Fıkra- Sohbet-Deneme:
Şehir Mektupları, Eşkâl-i Zaman, Gülüp Ağladıklarım, Ramazan Sohbetleri,Muharrir Bu Ya
Anı: Gecelerim, Falaka

 • Sohbet, fıkra ve anı türündeki eserleriyle tanınmıştır.
 • Halkı eğitmeye çalışmış, “halkçı muharrir” lakabıyla
 • anılmıştır.
 • Döneminin popüler yazarlarından ve basınının önemli isimlerindendir.
Hüseyin Rahmi Gürpınar

Önemli Eserleri:
Roman: Şık, Şıpsevdi, Mürebbiye, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç,
Gulyabani, İffet, Tesadüf, Metres, Efsuncu Baba
Hikâye: Kadınlar Vaizi, Melek Sanmıştım Şeytan

 • Natüralizmin ilk önemli temsilcisidir.
 • Toplum için sanat” görüşünü benimsemiştir.
 • Sokağı romana taşıyan sanatçı” olarak anılmıştır.
 • Şık, Şıpsevdi ve Mürebbiye romanlarında yanlış Batılılaşmayı ve eski-yeni çatışmasını ele almıştır.
 • Eserlerindeki kahramanları kendi yöresel ağızlarıyla konuşturmuştur.
serveti fünun edebiyatı pdf youtube

SERVETİ FÜNUN EDEBİYATI YAZARLARI PDF KONU ANLATIMI DOSYASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

AYT EDEBİYAT PDF KONU ANLATIMLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

SERVETİ FÜNUN EDEBİYATI ÇIKMIŞ SORULAR PDF İÇİN TIKLAYINIZ.

Yorum yapın