7.Sınıf Türkçe Çalışma Kağıtları-Türkçe Çalışma Kağıdı PDF

7.Sınıf Türkçe Çalışma Kağıtları,Türkçe Çalışma Kağıdı PDF şeklinde indirebilirsiniz. 7.Sınıf Türkçe Çalışma Kağıtları ve etkinlikler indirebilirsiniz.

7.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KAĞITLARI

7.Sınıf Türkçe Konuları Fiiller Konu Anlatımı PDF
 • Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.
  a) Fiil çekim ekleri (kip ve kişi ekleri) üzerinde durulur.
  b) Fiillerde anlam kayması konusu üzerinde durulur.
 • Fiillerin anlam özelliklerini fark eder.

7. Sınıf Haber Kipleri Çalışma Kağıdı için tıklayınız.

7. Sınıf Fiillerin Anlam Özellikleri Çalışma Kağıdı için tıklayınız.

7. Sınıf Dilek Kipleri Çalışma Kağıdı için tıklayınız.

7.Sınıf Türkçe Konuları 7.Sınıf Sözcükte Anlam Konu Anlatımı PDF
 • Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
 • Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
 • Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
  Kişileştirme (teşhis), konuşturma (intak), karşıtlık (tezat) ve abartma (mübalağa) söz sanatları verilir.

7.Sınıf Söz Sanatları Çalışma Kağıdı için tıklayınız.

7.Sınıf Türkçe Konuları 7.Sınıf Cümlede Anlam Konu Anlatımı PDF
 • Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
  Metinlerdeki neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler ve
  abartma üzerinde durulur. 
 • Medya metinlerindeki örtülü anlamı belirlemesi sağlanır.

Öznel Nesnel Cümleler Çalışma Kağıdı için tıklayınız.

Neden Sonuç, Amaç Sonuç, Koşul Sonuç Çalışma Kağıdı için tıklayınız.

7.Sınıf fiilde yapı konu anlatımı pdf
 • Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder.

7. Sınıf Fiilde Yapı Konu Anlatımı için tıklayınız. 

Çalışma Kağıdı yakında eklenecektir.

7.Sınıf ek fiil konu anlatımı pdf
 • Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır.

7. Sınıf Ek Fiil Konu Anlatımı için tıklayınız.

Çalışma Kağıdı yakında eklenecektir.

7.Sınıf Türkçe Konuları 7.Sınıf Zarflar Konu Anlatımı PDF
 • Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar.

7. Sınıf Zarflar Konu Anlatımı için tıklayınız.

Çalışma Kağıdı yakında eklenecektir.

7.Sınıf Türkçe Konuları 7.Sınıf Parçada Anlam Konu Anlatımı PDF

(Ana Düşünce- Ana Duygu-Konu-Başlık-Yardımcı Düşünce)

 • Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
  Metnin konusunu belirler
  Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler
  Metindeki yardımcı fikirleri belirler
  Metinle ilgili soruları cevaplar
  Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur
  Metinle ilgili sorular sorar.
  Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler

Çalışma Kağıdı yakında eklenecektir.

7.Sınıf Türkçe Konuları 7.Sınıf Söz Gruplarında Anlam Konu Anlatımı PDF

(Kalıplaşmamış Söz Grupları-Deyimler ve Atasözleri)

 • Bağlamdan hareketle bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
  a) Öğrencilerin tahmin ettikleri kelime ve kelime gruplarını öğrenmek için sözlük, atasözleri ve deyimler sözlüğü vb.
  araçları kullanmaları sağlanır
  b) Öğrencinin öğrendiği kelime ve kelime gruplarından sözlük oluşturması teşvik edilir.
 • Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler
  Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
7.Sınıf anlatım bozuklukları pdf
 • Anlatım bozukluklarını tespit eder.
  Anlam yönünden anlatım bozuklukları üzerinde durulur.
  Yazdıklarını düzenler.
  Anlama dayalı anlatım bozuklukları bakımından yazdıklarını gözden geçirmesi ve düzeltmesi sağlanır.
7.Sınıf Türkçe Konuları parçada anlam anlatım biçimleri pdf

(Parça Oluşturma-Parça Tamamlama)

 • Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.
 • Oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak ve son olarak ifadeleri üzerinde durulur.
  Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar
7.Sınıf Türkçe Konuları parçada anlam anlatım biçimleri pdf
(Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları-Anlatıcı Hikâye Unsurları-Metin Karşılaştırma-Metnin Dil ve Anlatım Özellikleri)
 • Metinle ilgili sorular sorar
 • Metnin içeriğini yorumlar
  a) Yazarın olaylara bakış açısının tespit edilmesi sağlanır
  b) Metindeki öznel ve nesnel yaklaşımların tespit edilmesi sağlanır
  c) Metindeki örnek ve ayrıntılara atıf yapılması sağlanır
 • Metinler arasında karşılaştırma yapar
  Bakış açısı ve mesajlar karşılaştırılır
  Metinlerin yazılı hâli ile medya sunumlarını karşılaştırır
  a)Hikâye, masal, fıkra gibi metinlerin; çizgi film, animasyon gibi medya sunumları ile karşılaştırması sağlanır.
  Kahramanlar, mekân, zaman ve olay yönlerinden karşılaştırılması sağlanır.
 • Metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt eder
  b)Metindeki anlatım biçimlerini belirler
  c)Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler
  d)Metindeki hikâye unsurlarını belirler
  e) Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı üzerinde durulur.
7.Sınıf Türkçe Konuları yazım kuralları pdf
 • Yazdıklarını düzenler.
 • Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.

Çalışma Kağıdı yakında eklenecektir.

7.Sınıf Türkçe Konuları noktalama işaretleri pdf
 • Yazdıklarını düzenler.
 • Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.

Çalışma Kağıdı yakında eklenecektir.

7.Sınıf metin türleri pdf
 • Metin türlerini ayırt eder.
  a) Söyleşi, biyografi, otobiyografi, günlük türleri üzerinde durulur.
  b) Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir.
  Şiir yazar.
  Bilgilendirici metin yazar. Hikâye edici metin yazar.
  Kısa metinler yazar.
  Haber metni ve/veya anı yazmaya teşvik edilir.

Çalışma Kağıdı yakında eklenecektir.

7. Sınıf Türkçe Konu Anlatımları PDF olarak indirmek için tıklayınız.

7. Sınıf Türkçe Beceri Temelli Testleri İndirmek için Tıklayınız.

7. Sınıf Türkçe Kazanım Testlerini İndirmek İçin Tıklayınız.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız. (Özgün)

Yorum yapın