6.Sınıf Türkçe Konuları – Türkçe Konu Anlatımı PDF

6.Sınıf Türkçe Konuları6.Sınıf Türkçe Konu Anlatımı PDF şeklinde indirebilirsiniz. 6.Sınıf Türkçe Konuları müfredata uygun, yıllık plana göre inceleyin, indirin.

6.Sınıf Türkçe Konuları

6.Sınıf-Türkçe-Konuları-çekim-ekleri-ve-sözcüğün-yapısı-300x300
 • Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.
  (İsim çekim ekleri (çoğul eki, hâl ekleri, iyelik ekleri ve soru eki) üzerinde durulur.)
 • Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder.

6. Sınıf Çekim Ekleri Konu Anlatımı için tıklayınız.

6.sınıf sözcükte anlam konu anlatımı pdf
 • Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
 • Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
 • Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
  Konuşturma (intak) ve karşıtlık (tezat) söz sanatları verilir.

6. Sınıf Sözcükte Anlam Konu Anlatımı için tıklayınız.

6. Sınıf Söz Sanatları Konu Anlatımı için tıklayınız.

6.sınıf noktalama işaretleri konu anlatımı pdf klasikhoca
 • Noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
 • Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.
  Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.

6. Sınıf Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı için tıklayınız.

6.sınıf isim ve sıfat tamlaması konu anlatımı pdf klasikhoca
 • İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar.
 • İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar.

İsim ve İsim Tamlaması Konu Anlatımı için tıklayınız.

Sıfat ve Sıfat  Tamlaması Konu Anlatımı için tıklayınız.

 • Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler,
  abartma üzerinde durulur.
 • Anlam bütünlüğünü bozan ifadelerin belirlenmesi ve düzeltilmesi sağlanır, kavramsal olarak anlatım bozukluğu
  konusuna değinilmez.

6. Sınıf Cümlede Anlam Konu Anlatımı için tıklayınız.


6.sınıf zamirler konu anlatımı pdf klasikhoca
 • Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.

6. Sınıf Zamirler Konu Anlatımı için tıklayınız.

6.Sınıf Türkçe Konuları
 • Metinle ilgili soruları cevaplar.
  Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.
  Metinle ilgili sorular sorar.
  Metnin konusunu belirler.
  Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
  Metnin içeriğine uygun başlık belirler.
  Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
 • Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
  a) Öğrencilerin haber fotoğrafları ve karikatürleri yorumlayarak görüşlerini bildirmeleri sağlanır.
  b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettiklerinin sorgulanması sağlanır.
 • Medya metinlerini değerlendirir.
  İnternet, sinema ve televizyonun verdiği iletileri değerlendirmeleri sağlanır.
 • Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
  Yazdıklarını desteklemek için gerektiğinde grafik ve tablo kullanır.
  Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
6.Sınıf Türkçe Konuları
 • Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.

6. Sınıf Edat Bağlaç Ünlem Konu Anlatımı için tıklayınız.

6.Sınıf Türkçe Konuları
 • Yazdıklarını düzenler.
  a) Anlam bütünlüğünü bozan ifadelerin belirlenmesi ve düzeltilmesi sağlanır, kavramsal olarak anlatım bozukluğu
  konusuna değinilmez.
  b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.

6. Sınıf Yazım Kuralları Konu Anlatımı için tıklayınız.

6.Sınıf Türkçe Konuları
 • Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
 • Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.

6. Sınıf Söz Öbeklerinde Anlam Konu Anlatımı için tıklayınız.

6.Sınıf Türkçe Konuları PDF
6.sınıf metin türleri konu anlatımı pdf klasikhoca
 • Metin türlerini ayırt eder.
  a) Anı, mektup, tiyatro, gezi yazısı türleri öğretilmelidir.
  b) Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir.
  Şiirin şekil özelliklerini açıklar.
  Şiirde kafiye, redif gibi ahenk unsurları üzerinde durulur, bunların türlerine değinilmez.
  Şiir yazar.
  Bilgilendirici metin yazar.
  a) Öğrencilerin konu ve ana fikri belirlemeleri, buna göre giriş, gelişme, sonuç bölümlerinde yazacaklarının
  taslağını oluşturmaları ve ilk paragrafta amaçlarını ifade etmeleri sağlanır.
  b) Öğrenciler yazılarında günlük hayattan örnekler vermeleri için teşvik edilir.
  Hikâye edici metin yazar.
  a) Öğrencilerin zaman, mekân, şahıs ve olay unsurlarını belirlemeleri, hikâyenin serim, düğüm ve çözüm
  bölümlerinde anlatacaklarının taslağını oluşturmaları sağlanır.
  b) Öğrenciler yazım kılavuzundan yararlanmaları ve yeni öğrendiği kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir.
  Kısa metinler yazar.
  Duyuru, ilan ve reklam metinleri yazdırılır.

6. Sınıf Metin Türleri Konu Anlatımı için tıklayınız.

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kağıtları PDF olarak indirmek için tıklayınız.

6. Sınıf Türkçe Beceri Temelli Testleri İndirmek için Tıklayınız.

6. Sınıf Türkçe Kazanım Testlerini İndirmek İçin Tıklayınız.

6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız. (Ekoyay)

“6.Sınıf Türkçe Konuları – Türkçe Konu Anlatımı PDF” üzerine bir yorum

Yorum yapın