5.Sınıf Türkçe Konuları – Türkçe Konu Anlatımı PDF

5.Sınıf Türkçe Konuları5.Sınıf Türkçe Konu Anlatımı PDF şeklinde indirebilirsiniz. 5.Sınıf Türkçe Konuları müfredata uygun, yıllık plana göre inceleyin.

5.Sınıf Türkçe Konuları

5.sınıf-türkçe-konuları-türkçe-konu-anlatım-pdf-300x300 (1)
 • Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.
 • Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
  Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
  Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.

5. Sınıf Sözcükte Anlam Konu Anlatımı için tıklayınız.

5.sınıf noktalama işaretleri pdf konu anlatımı (1)
 • Virgül, soru işareti, iki nokta, üç nokta, kesme şareti, noktalı virgül, uzun çizgi, eğik çizgi, yay ayraç, köşeli ayraç kullanım alanları ve özellikleri.

5. Sınıf Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı için tıklayınız.

5.sınıf-türkçe-konuları-5.sınıf-söz-sanatları-konu-anlatımı-pdf (1)
 • Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
  Benzetme (teşbih) ve kişileştirme (teşhis) söz sanatları verilir.

5. Sınıf Söz Sanatları Konu Anlatımı için tıklayınız.

5.sınıf-türkçe-konuları-kök-ve-ekler-pdf (1)
 • Kökleri ve ekleri ayırt eder.
  Yapım ekinin işlevlerini açıklar.
  Yapım ekleri ezberletilmez, işlevleri sezdirilir. Kelime türetmenin mantığı kavratılır.

5. Sınıf Kök ve Ekler Konu Anlatımı için tıklayınız.

5.sınıf türkçe konuları 5.sınıf söz gruplarında anlam konu anlatımı pdf
 • Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
 • Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.

5. Sınıf Söz Öbeklerinde Anlam Konu Anlatımı için tıklayınız.

ses olayları 5
 • Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır.
  Ünlü Düşmesi, Ünlü Daralması, Ünsüz Benzeşmesi, Ünsüz Türemesi, Ünsüz Yumuşaması

5. Sınıf Ses Olayları Konu Anlatımı için tıklayınız.

5.sınıf-türkçe-konuları-5.sınıf-parçada-anlam-konu-anlatımı-pdf (2)
 • Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
 • Metnin konusunu belirler.
 • Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
 • Metinle ilgili sorular sorar.
  Metinle ilgili sorulara cevap verir.
 • Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.
  Ama, fakat, ancak ve lakin ifadeleri üzerinde durulur.
 • Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
  (Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı vb. gibi hikâye unsurları üzerinde durulur.)
5.sınıf-yazım-kuralları-konu-anlatımı-pdf (1)
 • Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
 • Sayıları doğru yazar.

5. Sınıf Yazım Kuralları Konu Anlatımı için tıklayınız.

5.Sınıf Türkçe Konuları 

Metin türlerini ayırt eder. (Hikâye, fabl, masal, haber metni türleri tanıtılır. Metin türleri ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmez.)
Şiir yazar.
Bilgilendirici metin yazar.
a) Öğrencilerin konu ve ana fikri belirlemeleri, buna göre giriş, gelişme, sonuç bölümlerinden oluşan bir metin taslağı
oluşturmaları, bu bölümlerde yazacaklarını belirlemeleri sağlanır.
b) Öğrenciler yeni öğrendikleri kelimeleri kullanmaya ve günlük hayattan örnekler vermeye teşvik edilir.
c) Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanmaları sağlanır.
Hikâye edici metin yazar.
a) Öğrencilerin günlük hayattaki gözlem ve deneyimlerine dayanarak hikâye konusu ve hikâye unsurlarını belirlemeleri
sağlanır.
b) Öğrenciler, yazım kılavuzundan yararlanmaları ve yeni öğrendikleri kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir.
Kısa metinler yazar.
Öğrenciler dilekçe yazmaya teşvik edilir.

5. Sınıf Metin Türleri Konu Anlatımı için tıklayınız.

5.sınıf-görsel-okuma-konu-anlatımı-pdf (2)
 • Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
 • Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
  a) Resim ve karikatürleri yorumlayarak görüşlerini bildirmeleri sağlanır.
  b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettikleri üzerinde durulur.
  Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar.

5. Sınıf Türkçe Çalışma Kağıtlarını PDF olarak indirmek için tıklayınız.

5. Sınıf Türkçe Beceri Temelli Testleri İndirmek için Tıklayınız.

5. Sınıf Türkçe Kazanım Testlerini İndirmek İçin Tıklayınız.

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız.

5. Sınıf Türkçe Dersi Yıllık Plan, 5. Sınıf Türkçe Dersi Kazanımlar, 5. sınıf Türkçe Konu Anlatımı Pdf şeklinde indirebilirsiniz. 5. Sınıf Türkçe Konuları nelerdir? 5. sınıf Türkçe dersi konuları nelerdir? 

“5.Sınıf Türkçe Konuları – Türkçe Konu Anlatımı PDF” üzerine 4 yorum

 1. emeginiz için teşekkürler

  Yanıtla
 2. yanii tema olarak verseydiyiniz daha güzel olurdu çünkü ben bazı konuları eksik gördüm ama söylemicem eksik olanları ben olsaydım tema yazardım çünkü bizim ders kitabımızda konu yok tema var ve çogu öğrenci bunu aklında tutamaya bilir mesala ben okulda işledigim konuyu unutuyorum çünkü türkçe ders kitaplarında metin var ve bazı ögrencilerde unuta biliyor konuları

  Yanıtla
 3. iyi site bu site sayesinde konu tamamlıyorum

  Yanıtla

Yorum yapın