Fecriati Edebiyatı PDF Konu Anlatımı AYT 2024

Fecriati Edebiyatı PDF Konu Anlatımı ders notunu sayfanın en altında bulunan bağlantıdan indirebilirsin.

Fecriati edebiyatı konu anlatımı PDF AYT edebiyat dersine çalışan öğrenciler için hazırlanmıştır. Fecriati edebiyatı özellikleri PDF, Fecriati edebiyatı temsilcileri,sanatçıları ve eserleri PDF ile ilgili ders notlarını indirebilirsin.

fecri ati edebiyatı konu anlatımı pdf

Fecriati Edebiyatı PDF Konu Anlatımı

Fecriati edebiyatı; 1909-1912 yılları arasında Fecriati topluluğunun oluştuduğu edebi dönemdir. Fecriati topluluğu Türk edebiyatında yayımladıkları bildiriyle oluşan ilk edebî topluluktur. Fecriati Beyannamesi, Türk edebiyatında bir edebî topluluğun yayımladığı ilk bildirir.

20 Mart 1909’da bir araya gelen Ahmet Haşim, Tahsin Nahit, Ali Canip, Yakup Kadri, Fuat Köprülü gibi sanatçılar ilk toplantıyı yaparak yeni bir topluluk oluştururlar. Ahmet Haşim’in önerdiği “Sina-yı Emel” (Emelin Zirvesi) adı beğenilmeyince Faik Ali Ozansoy’un teklif ettiği “Fecriati” (Geleeğin Işığı) ismini topluluğa ad olarak koyarlar.

24 Şubat 1910’da Servetifünun dergisinde Fecriati Beyannamesi yayımlanır.

Fecriati Edebiyatı Özellikleri

 • Türk edebiyatındaki ilk edebî topluluktur.
 • Edebiyatımızda ilk defa edebî beyanname (bildiri) yayımlayan topluluktur.
 • Servetifünuncuları yeteri kadar Batı yanlısı olmamakla eleştirdiler.
 • Servetifünun edebiyatına tepki olarak ortaya çıktıklarını söyleseler de sanat anlayışı bakımından onların devamı gibidirler.
 • Sanat, şahsi ve muhteremdir.” sloganıyla hareket ettiler.
 • “Sanat, sanat içindir.” anlayışıyla bireysel konuları işlediler.
 • Servetifünuncuların ihmal ettiği tiyatroyla yakından ilgilendiler.
 • Edebiyatın hoş vakit geçirmek için bir araç olmayıp ciddi bir iş olduğunu söylediler.
 • Servetifünuncuların artık geçmişte kaldığını söylediler.

Fecriati Topluluğunun Amaçları (Fecriati Beyannamesinin Maddeleri)

 • Batı’nın önemli eserlerini tercüme ederek Türk edebiyatına kazandırmak
 • Batı’daki topluluklar gibi dil, edebiyat ve sanatın gelişmesine katkıda bulunmak
 • Batı’daki topluluklarla iletişim kurarak Türk edebiyatını Batı’ya yaklaştırmak
 • Batı edebiyatını Türk edebiyatına tanıtmak
 • Edebiyatta yetenekli gençleri bir araya getirip yetiştirmek
 • Fikir tartışmaları yoluyla kamuoyunu aydınlatmak
 • Konferanslar düzenleyerek halkın sanat ve edebiyat bilgisini artırmak
 • Topluluk üyelerinin eserlerini basarak Fecriati Kütüphanesi adıyla bir yayın serisi oluşturmak

Fecriati Edebiyatı Sanatçıları ve Eserleri

Fecriati edebiyatı temsilcileri (sanatçıları); Ahmet Haşim, Mehmet Fuat Köprülü, Emin Lami,
Ahmet Samim, Cemil Süleyman, Müfit Ratip, Tahsin Nahit, Ali Süha, Mehmet Rüştü, Emin Bülent Serdaroğlu, İzzet Melih Devrim, Faik Ali Ozansoy, Celal Sahir Erozan, Abdülhak Hayri, Yakup Kadri, Ali Canip Yöntem, Fazıl Ahmet Aykaç, Hamdullah Suphi, Şahabettin Süleyman, Mehmet Behçet Yazar ve Refik Halit Karay’dır.

Ahmet Haşim

Eserleri:
Şiir: Göl Saatleri, Piyale
Düzyazı: Gurebahane-i Laklakan, Bize Göre
Gezi: Frankfurt Seyahatnamesi

 • Fecriati edebiyatının en başarılı sanatçısıdır.
 • “Akşam şairi” olarak bilinir.
 • Tüm şiirlerinde aruz ölçüsünü kullanmıştır.
 • Saf şiir (öz şiir) anlayışıyla şiir yazmıştır.
 • Şiir anlayışını, Piyale adlı şiir kitabının ön sözünde Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar adıyla açıklamıştır.
 • Sembolizmin en önemli temsilcilerindendir ve empresyonizm akımından da etkilenmiştir.
 • Şiirde musikiye iç ahenge ve biçime önem vermiştir.
 • “Merdiven, O Belde, Karanfil” çok bilinen şiirlerindendir.
 • Bize Göre ve “Gurabâhâne-i Laklakan adlı yapıtlarındaki bazı parçalar deneme türünün ilk örnekleri sayılabilir.
Emin Bülent Serdaroğlu

Önemli Eserleri:
Şiirler: Dev Şarkısı, Bir Destan Gibi, Hisarlara Karşı, Kin

 • Galatasaray Spor Kulübü’nün kurucusu ve takımın kaptanıdır.
 • V. Hugo’nun “Mavi Gözlü Yunan Çocuğu” şiirine karşı yazdığı “Kin” şiiri ile ünlenmiştir.
Tahsin Nahit

Önemli Eserleri:
Şiir: Ruh-ı Bikayd
Tiyatro: Kösem Sultan, Jön Türk, Aşkımız, Sanatlar, Firar, Rakibe

 • “Adalar, kamer ve zühre şairi” olarak tanınmıştır.
 • Şiirlerinde kadın ve aşk temalarını işlemiştir.
 • Şiirden çok tiyatro eserleri vardır.
 • En önemli tiyatro eseri Rakibe adlı adaptasyonudur.
fecriati edebiyatı pdf youtube

FECRİ ATİ EDEBİYATI PDF KONU ANLATIMI DOSYASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

AYT EDEBİYAT PDF KONU ANLATIMLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Yorum yapın