AYT Edebiyat Konu Anlatımı YKS Edebiyat Ders Notları PDF Özet 2021-22

AYT Edebiyat Konu Anlatımı YKS Edebiyat Ders Notları PDF Özet PDF olarak indirebilirsiniz.

AYT edebiyat konu anlatımı yks ders notları

Sayfa yeni oluşturulmaya başlanmıştır. Zamanla konular eklenecektir. İlginiz için teşekkür ederiz.

AYT Edebiyat Konu Anlatımı YKS Edebiyat Ders Notları

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Konu Anlatımı ve Ders Notu PDF olarak indirmek için tıklayınız.
Geçiş Dönemi
AYT Edebiyat Geçiş Dönemi Konu Anlatımı ve Ders Notu PDF olarak indirmek için tıklayınız.
Anonim Halk Edebiyatı
AYT Anonim Halk Edebiyatı Konu Anlatımı ve Ders Notu PDF olarak indirmek için tıklayınız.
Âşık Tarzı Halk Edebiyatı
AYT Âşık Edebiyatı Konu Anlatımı ve Ders Notu PDF olarak indirmek için tıklayınız.
Tekke (Tasavvufi )Halk Edebiyatı
Tekke (Tasavvufi ) Halk Edebiyatı Konu anlatımı ve Ders Notu PDF olarak indirmek için tıkla.
Divan Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatı
Serveti Fünun Edebiyatı
Fecri Ati Edebiyatı
Mili Edebiyat
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
Dünya Edebiyatı ve Edebi Akımlar
Metin Türleri
Şiir Bilgisi
Edebi Dönemler

AYT Edebiyat Konu Anlatımı YKS Edebiyat Ders Notları PDF Özet PDF olarak indirebilirsiniz.

TYT Türkçe ve AYT Edebiyat Soruları Hakkında

2018 YKS ile birlikte Öğrenci Seçme Sınavında büyük bir değişikliğe gidildi. Artık Temel Matematik ve Temel Türkçe hem soru sayısı hem de katsayı bakımından büyük bir öneme sahipBu yüzden TYT Türkçe Konularına iyi odaklanmalıyız.

2018 YKS ile birlikte edebiyat dersinden gelen soruların ise kolaylaştığını söyleyebiliriz. Bunun en önemli sebebi LYS sınavında geçmişte edebiyattan 56 soru gelirken günümüzde AYT sınavında edebiyattan 24 soru gelmesi ve soru sayısının azalmasıdır. Soru sayısı ne kadar az olursa o kadar genel sorular sorulurken soru sayısı ne kadar fazla ise o kadar ayrıntıya girilir. Bu bakımdan, edebiyat soruları gözünüzü korkutmasın. LYS ve AYT edebiyat çıkmış soruları karşılaştırarak bunu sizler de fark edebilirsiniz.

TYT Türkçe Konu Anlatımı PDF – Dil Bilgisi

Kök ve Ek Bilgisi
Kök ve EkKök, Gövde, Eklerin Özellikleri
TYT Türkçe Kök ve Ek Bilgisi Konu Anlatımı için tıklayınız.
Çekim EkleriHâl Ekleri, İyelik Ekleri, Çokluk Eki, Kişi Ekleri
TYT Türkçe Çekim Ekleri Konu Anlatımı için tıklayınız.
Yapım Ekleriİsimden İsim, İsimden Fiil, Fiilden İsim, Fiilden Fiil Yapan Ekler
TYT Türkçe Yapım Ekleri Konu Anlatımı için tıklayınız.
Sözcük Bilgisi
Sözcük Türleriİsim, Sıfat, Zarf, Zamir, Edat, Bağlaç, Ünlem
TYT Türkçe İsim (Ad) Konu Anlatımı için tıklayınız.
TYT Türkçe Sıfat (Ön Ad) Konu Anlatımı için tıklayınız.
TYT Türkçe Zarf (Belirteç) Konu Anlatımı için tıklayınız.
TYT Türkçe Zamir (Adıl) Konu Anlatımı için tıklayınız.
TYT Türkçe Edat Bağlaç Ünlem Konu Anlatımı için tıklayınız.
TYT Türkçe Sözcük Türleri Konu Anlatımı için tıklayınız.
Sözcükte YapıBasit, Türemiş, Birleşik Sözcükler
TYT Sözcükte Yapı Konu Anlatımı için tıklayınız.
Tamlamalarİsim Tamlaması, Sıfat Tamlaması
TYT Türkçe Tamlamalar Konu Anlatımı için tıklayınız.
FiilKip ve Kişi Ekleri, Fiillerin Anlam Özellikleri, Fiilde Yapı, Anlam Kayması
TYT Türkçe Fiil Konu Anlatımı için tıklayınız.
Ek Fiilİsimlerde ve Fiillerde Ek Fiil
TYT Türkçe Ek Fiil Konu Anlatımı için tıklayınız.
Fiilimsilerİsim Fiil, Sıfat Fiil, Zarf Fiil
TYT Fiilimsiler Konu Anlatımı için tıklayınız.
Cümle Bilgisi
Cümle ÖğeleriÖzne, Yüklem, Nesne, Dolaylı Tümleç, Zarf Tümleci
TYT Türkçe Cümlenin Öğeleri Konu Anlatımı için tıklayınız.
Cümle Türleriİsim ve Fiil Cümlesi, Olumlu, Olumsuz, Kurallı, Devrik, Basit, Birleşik Cümle
TYT Türkçe Cümle Türleri Konu Anlatımı için tıklayınız.
Fiilde Çatı ÖzelliğiEtken, Edilgen, Dönüşlü, İşteş ve Geçişli, Geçizsiz, Oldurgan, Ettirgen Çatı
TYT Türkçe Fiilde Çatı Konu Anlatımı için tıklayınız.
Anlatım BozukluklarıAnlamsal ve Yapısal Bozukluklar
TYT Türkçe Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı için tıklayınız.
Ses Bilgisi
Ses OlaylarıÜnlü türemesi, ünsüz türemesi, ulama, ünlü düşmesi, ünsüz düşmesi, 
ünsüz sertleşmesi, ünsüz yumuşaması, ünlü daralması, büyük ünlü uyumu,
küçük ünlü uyumu
TYT Türkçe Ses Olayları Konu Anlatımı için tıklayınız.
Yazım Bilgisi
Noktalama İşaretleriTYT Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı için tıklayınız.
Yazım KurallarıTYT Türkçe Yazım Kuralları Konu Anlatımı için tıklayınız.

TYT Türkçe Çıkmış Sorular Konularına Göre

Ses Olayları Çıkmış Sorular TYT (2001 – 2019)
Yazım Yanlışları Çıkmış Sorular TYT (2000 – 2020)
Noktalama İşaretleri Çıkmış Sorular TYT (2006 – 2020)
Sözcük Türleri Çıkmış Sorular TYT (2001 – 2019)
Sözcükte Yapı Çıkmış Sorular TYT (1994 – 2020)
Anlatım Bozuklukları Çıkmış Sorular TYT (2000 – 2017)

AYT Edebiyat Konu Anlatımı YKS Edebiyat Ders Notları PDF Özet PDF olarak indirebilirsiniz.

Yorum yapın