Edebiyat Ünite Özetleri PDF – Edebiyat Konu Anlatımı PDF

9. Sınıf Edebiyat Ünite Özetleri PDF Konu Anlatımı

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Ünite – Giriş

Bu bölümde “Edebiyat nedir?” , “Edebiyatın bilim ve diğer sanatlarla ilişkisi nedir?” sorularının cevaplarını öğreneceğiz. Aynı zamanda metinleri sınıflandırıp dilin kullanımından doğan türleri öğreneceğiz.

9. Sınıf 1. Ünite Giriş Özeti Ders Notları PDF indirebilirsiniz.

9.sinif-edebiyat-2.unite-ozetii ders notları konu anlatımı

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Ünite – Hikaye

Bu ünitede hikâyeyi, hikâye türlerini, anlatım biçimlerini ve anlatım tekniklerini öğreneceğiz.

9.Sınıf 2.Ünite Hikaye Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz. 

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 3. Ünite – Şiir

Bu ünitede, “şiir ve şiir ile ilgili kavramları” ve “söz sanatlarını” öğreneceğiniz.

9.Sınıf 3.Ünite Şiir Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz. 

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 4. Ünite – Masal/Fabl

Bu ünitede Masal türünün “genel özellikleri ile Fabl türünün genel özelliklerini” öğreneceğiz.

9.Sınıf 4.Ünite Masal Fabl Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz. 

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 5. Ünite – Roman

Bu ünitede, “Roman türlerini ve Romanın hikâyeden ayrılan yönleri” öğreneceğiz.

9.Sınıf 5.Ünite Roman Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz. 

tiyatro
9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 6. Ünite – Tiyatro

Bu ünitede “Tiyatro türleri, Tiyatronun yapı unsurları, Temel tiyatro terimlerini” öğreneceğiz.

9.Sınıf 6.Ünite Tiyatro Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirmek için tıklayınız.

günlük
9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 9. Ünite – Günlük
ve Blog
(Blog yerine günce – e günce sözcükleri kullanılabilir diye düşünüyoruz.)

Günlük ve Blogun genel özelliklerini öğreneceğiz.

9.Sınıf 9. Ünite Günlük Özeti Konu Anlatımı PDF için tıklayınız.

10. Sınıf Edebiyat Ünite Özetleri PDF Konu Anlatım

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Ünite – Giriş

Bu bölümde edebiyatın tarih ve din ile ilişkisini, Türk edebiyatının tarihî dönemlerini, Türkçenin tarihî gelişimini, öğreneceğiz. 

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Ünite – Hikaye

Hikâye ünitesinde, hikâye türünün Türk edebiyatı tarihi içinde Millî Edebiyata kadar olan dönemde gösterdiği değişimi ve gelişimini öğreneceğiz.

.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 3. Ünite – Şiir 

Bu ünitede, “şiir türünün İslamiyet’in Kabulünden Önceki Dönem’den Tanzimat’a kadar olan Türk edebiyatı tarihi içinde gösterdiği değişimini ve gelişimini” öğreneceğiz.

.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 4. Ünite -Destan/Efsane

Bu ünitede, “dünya edebiyatında destan türünü, Türk halk edebiyatında efsane türünü, İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatı’nda destan türünü, İslamiyet’in Kabulünden Sonraki Dönem’de destan türünü” öğreneceğiz.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 5. Ünite – Roman

Bu ünitede, “dünya edebiyatında roman türünü, Tanzimat Dönemi Türk edebiyatında roman türünü, Servetifünun Dönemi’nde roman türünü, Millî Edebiyat Dönemi’nde roman türünü” öğreneceğiz.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 6.Ünite – Tiyatro

Bu ünitede, “geleneksel Tük tiyatrosunu ve tiyatronun gelişimini” öğreneceğiz.

anı hatıra ünite (1)
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 7.Ünite – Anı

Bu ünitede anı türünün özelliklerini öğreneceğiz.

haber-metni pdf unite-pdf-1
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 8. Ünite – Haber Metni

Bu ünitede, “haber metninin özelliklerini, haber metninin tekniklerini, temel habercilik terimleri, Genel Ağ ve dergilerde haber metni“ni öğreneceğiz.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 9. Ünite – Gezi Yazısı

Bu ünitede, “gezi yazısı türünün Türk edebiyatı tarihi içinde gösterdiği değişimi ve gelişimini” öğreneceğiz.

11.Sınıf Edebiyat Ünite Özetleri PDF Konu Anlatım

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Ünite – Giriş

Bu ünitede, edebiyat ve toplum ilişkisi ile edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi üzerinde duracağız. Edebi akımları, özelliklerini ve sanatçıların bağlı oldukları edebiyat akımlarını öğreneceğiz.

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Ünite – Hikaye

Bu ünitede, 1923 – 1940 yılları Cumhuriyet Dönemi’nde olay ve durum hikâyeciliği, 1940 – 1960 yılları Cumhuriyet Dönemi’nde hikâyeyi öğreneceğiz

.

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 3. Ünite – Şiir

Bu ünitede, “Tanzimat Dönemi şiiri, Servetifünun Dönemi şiiri, Saf şiir anlayışı, Millî Edebiyat Dönemi şiiri, Cumhuriyet Dönemi’nde hece ölçüsüyle yazılan şiir, Türk Dünyası edebiyatında şiir ve Manzum hikâyeyi” öğreneceğiz.

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 4. Ünite – Makale

Bu ünitede, “makale ve makalenin özellikleri, bilimsel makale ile edebî makaleyi” öğreneceğiz.

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 5. Ünite – Sohbet / Fıkra

Bu ünitede, “Cumhuriyet öncesi dönemde sohbet ve fıkra ile Cumhuriyet Dönemi’nde sohbet ve fıkrayı” öğreneceğiz.

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 6. Ünite – Roman

Bu ünitede, “1923 – 1950 yılları Cumhuriyet Dönemi romanı, 1950 – 1980 yılları Cumhuriyet Dönemi romanı ve  20. yüzyıl dünya edebiyatında romanı öğreneceğiz.”

edebiyat ünite özetleri pdf 11.sınıf 7.ünite tiyatro konu anlatımı
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 7. Ünite – Tiyatro

1923 – 1950 yılları Cumhuriyet Dönemi’nde tiyatro, 1950 – 1980 yılları Cumhuriyet Dönemi’nde tiyatro ve Dünya edebiyatında tiyatroyu” öğreneceğiz.

11.sınıf edebiyat konu anlatımı eleştiri 8 ünite
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 8. Ünite – Eleştiri

“Cumhuriyet öncesi dönemde eleştiri ile Cumhuriyet Dönemi’nde eleştiriyi” öğreneceğiz.

11.sınıf edebiyat konu anlatımı mülakat röportaj 9.ünite
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 9. Ünite – Mülakat Röportaj

Bu ünitede, Cumhuriyet öncesi dönemde mülakat ile Cumhuriyet Dönemi’nde mülakat ve röportajı, mülakat ile röportajın farklarını” öğreneceğiz.” öğreneceğiz.

12. Sınıf Edebiyat Ünite Özetleri PDF Konu Anlatım

12.sınıf edebiyat ünite özetleri 1.ünite giriş ders notları pdf
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Ünite – Giriş

“Edebiyat ile felsefe arasındaki ilişkiyi, edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişkiyi, dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepleri, ilk örneklerden günümüze Türkçenin önemli sözlüklerini” öğreneceğiz.

12.Sınıf 1.Ünite Giriş Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz.

12.sınıf edebiyat ünite özetleri 2.ünite hikaye ders notları pdf (1)
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Ünite – Hikaye

“1960 sonrası Türk edebiyatındaki hikâye anlayışını, küçürek (minimal) hikâyelerin özelliklerini” öğreneceğiz.

12.Sınıf 2.Ünite Hikaye Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz.

12.sınıf ders notları şiir ünitesi_1
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 3. Ünite – Şiir

Bu ünitede, “Cumhuriyet sonrası saf şiir anlayışını, Cumhuriyet sonrası (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şiiri, Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiiri, Garip akımını, İkinci Yeni şiirini, dinî değerleri, geleneğe duyarlılığı ve metafizik anlayışı öne çıkaran modern şiiri, 1960 sonrası toplumcu eğilimleri yansıtan şiiri, 1980 sonrası Türk şiirini, Cumhuriyet sonrası halk şiirini,” öğreneceğiz.

12.Sınıf 3.Ünite Şiir Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz.

4.ünite roman ünitesi konu anlatımı pdf ders notu özet
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 4. Ünite – Roman

Bu ünitede, “1923-1950 arası Türk edebiyatında roman türünü, 1950-1980 arası Türk edebiyatında roman türünü, 1980 sonrası Türk edebiyatında roman türünü, Türk dünyası edebiyatında roman türünü, dünya edebiyatında roman türünü” öğreneceğiz.

12.Sınıf 4.Ünite Roman Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz.

12.sınıf 5.ünite tiyatro özeti konu anlatımı pdf
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 5. Ünite – Tiyatro

Bu ünitede, “1950 sonrası Türk tiyatrosunu” öğreneceğiz.

12.Sınıf 5.Ünite Tiyatro Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz.

12.sınıf 6.ünite deneme konu anlatımı pdf özet
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 6. Ünite – Deneme

“Dünya edebiyatında deneme türünü, Türk edebiyatında 1923-1960 arası dönemde deneme türünü ve 1960 sonrasında deneme türünü” öğreneceğiz.

12.Sınıf 6.Ünite Deneme Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz.

12.sınıf edebiyat ünite özetleri 7. ünite konu anlatımı (1)
12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 7. Ünite – Söylev Nutuk

“Söylev türünün özelliklerini, Türk edebiyatında söylev türünün gelişimini ve Kök Türk Kitabeleri’ni” öğreneceğiz.

12.Sınıf 7.Ünite Söylev Nutuk Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz.

EDEBİYAT DİL BİLGİSİ KONU ANLATIMLARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

“Edebiyat Ünite Özetleri PDF – Edebiyat Konu Anlatımı PDF” üzerine bir yorum

  1. Elinize sağlık çok güzel bir PDF Olmuş sayenizde dersten geçtim

    Yanıtla

Yorum yapın