Edebiyat Ünite Özetleri PDF – Edebiyat Konu Anlatımları PDF

Edebiyat Ünite Özetleri 

Edebiyat Ünite Özetleri PDF, Edebiyat Konu Anlatımı PDF İndirmek için, Türk Dili ve Edebiyatı Ders Notları PDF, Edebiyat Konu Anlatımı PDF indirebilirsiniz.

edebiyat-konu-özetleri-pdf-1.ünite-300x120 (1)
9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Ünite - Giriş

Bu bölümde “Edebiyat nedir?” , “Edebiyatın bilim ve diğer sanatlarla ilişkisi nedir?” sorularının cevaplarını öğreneceğiz. Aynı zamanda metinleri sınıflandırıp dilin kullanımından doğan türleri öğreneceğiz.

 

Hikaye-konu-anlatımı-pdf-9.sınıf-edebiyat-2.ünite-özeti-300x103 (1)
9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Ünite - Hikaye

Bu ünitede hikâyeyi, hikâye türlerini, anlatım biçimlerini ve anlatım tekniklerini öğreneceğiz.

9.Sınıf 2.Ünite Hikaye Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz. 

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 3. Ünite - Şiir

Bu ünitede, "şiir ve şiir ile ilgili kavramları" ve "söz sanatlarını" öğreneceğiniz.

9.Sınıf 3.Ünite Şiir Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz. 

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 4. Ünite - Masal/Fabl

Bu ünitede, "masal ve fabl türünün genel özelliklerini" öğreneceğiz.

9.Sınıf 4.Ünite Masal Fabl Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz. 

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 5. Ünite - Roman

9.Sınıf 5.Ünite Roman Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz. 

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 6. Ünite - Tiyatro

9.Sınıf 6.Ünite Tiyatro Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz 

edebiyat-ünite-özetleri-pdf-9.sınıf-7.ünite-biyografi-otobiyografi-300x125 (1) (1)
9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 7. Ünite - Biyografi
ve Otobiyografi

Yakında eklenecektir.

9.Sınıf 7.Ünite Biyografi Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz.

edebiyat-ünite-özetleri-pdf-9.sınıf-9.ünite-günlük-blog-300x120 (1)
9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 9. Ünite - Günlük
ve Blog (Blog yerine günce - e günce sözcükleri kullanılabilir diye düşünüyoruz.)

Yakında eklenecektir.

9.Sınıf 9. Ünite Günlük Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Ünite - Giriş

Bu bölümde edebiyatın tarih ve din ile ilişkisini, Türk edebiyatının tarihî dönemlerini, Türkçenin tarihî gelişimini, öğreneceğiz. 

10. Sınıf 1. Ünite Giriş Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Ünite - Hikaye

Hikâye ünitesinde, hikâye türünün Türk edebiyatı tarihi içinde Millî Edebiyat’a kadar olan dönemde gösterdiği değişimi ve gelişimini öğreneceğiz.

10. Sınıf 2.Ünite Hikaye Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 3. Ünite - Şiir

Bu ünitede, "şiir türünün İslamiyet’in Kabulünden Önceki Dönem’den Tanzimat’a kadar olan Türk edebiyatı tarihi içinde gösterdiği değişimini ve gelişimini" öğreneceğiz.

10. Sınıf 3.Ünite Şiir Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 4. Ünite -Destan/Efsane

Bu ünitede, "dünya edebiyatında destan türünü, Türk halk edebiyatında efsane türünü, İslamiyet’in Kabulünden Önceki Türk Edebiyatı’nda destan türünü, İslamiyet’in Kabulünden Sonraki Dönem’de destan türünü" öğreneceğiz.

10. Sınıf 4.Ünite Destan / Efsane Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 5. Ünite - Roman

10.Sınıf 5.Ünite Roman Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz.

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 6.Ünite - Tiyatro 

10.Sınıf 6.Ünite Tiyatro Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz.

anı hatıra ünite (1)
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 7.Ünite - Anı (Hatıra)

Yakında eklenecektir. 

10.Sınıf 7.Ünite Anı Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz.

haber metni 10.sınıf 8. ünite pdf (1)
10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 8. Ünite - Haber Metni

Yakında eklenecektir. 

10.Sınıf 8.Ünite Haber Metni Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz.

1. Ünite
   Giriş

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Ünite - Giriş

Bu ünitede, edebiyat ve toplum ilişkisi ile edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi üzerinde duracağız. Edebi akımları, özelliklerini ve sanatçıların bağlı olduklar edebiyat akımlarını öğreneceğiz.

11.Sınıf 1.Ünite Giriş Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz.

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Ünite - Hikaye

Bu ünitede, 1923 - 1940 yılları Cumhuriyet Dönemi’nde olay ve durum hikâyeciliği, 1940 - 1960 yılları Cumhuriyet Dönemi’nde hikâyeyi öğreneceğiz.

11.Sınıf 2.Ünite Hikaye Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz.

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 3. Ünite - Şiir

Bu ünitede, "Tanzimat Dönemi şiiri, Servetifünun Dönemi şiiri, Saf şiir anlayışı, Millî Edebiyat Dönemi şiiri, Cumhuriyet Dönemi’nde hece ölçüsüyle yazılan şiir, Türk Dünyası edebiyatında şiir ve Manzum hikâyeyi" öğreneceğiz.

11.Sınıf 3.Ünite Şiir Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz.

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 4. Ünite - Makale

Bu ünitede, "makale ve makalenin özellikleri, bilimsel makale ile edebî makaleyi" öğreneceğiz.

11.Sınıf 4.Ünite Makale Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz.

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 5. Ünite - Sohbet / Fıkra

11.Sınıf 5.Ünite Sohbet Fıkra Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz.

11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 6. Ünite - Roman

11.Sınıf 6.Ünite Roman Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz.

edebiyat ünite özetleri pdf 11.sınıf 7.ünite tiyatro konu anlatımı
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 7. Ünite - Tiyatro

Yakında eklenecektir. 

11.Sınıf 7.Ünite Tiyatro Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz.

11.sınıf edebiyat konu anlatımı eleştiri 8 ünite
11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 8. Ünite - Eleştiri

Yakında eklenecektir. 

11.Sınıf 8.Ünite Eleştiri Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz.

1. Ünite   Giriş

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Ünite - Giriş

"Edebiyat ile felsefe arasındaki ilişkiyi, edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişkiyi, dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepleri, ilk örneklerden günümüze Türkçenin önemli sözlüklerini" öğreneceğiz.

12.Sınıf 1.Ünite Giriş Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz.

2. Ünite Hikâye

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 2. Ünite - Hikaye

"1960 sonrası Türk edebiyatındaki hikâye anlayışını, küçürek (minimal) hikâyelerin özelliklerini" öğreneceğiz.

12.Sınıf 2.Ünite Hikaye Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz.

3. Ünite
Şiir

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 3. Ünite - Şiir

Bu ünitede, "Cumhuriyet sonrası saf şiir anlayışını, Cumhuriyet sonrası (1923-1960) toplumcu eğilimleri yansıtan şiiri, Millî Edebiyat anlayışını yansıtan şiiri, Garip akımını, İkinci Yeni şiirini, dinî değerleri, geleneğe duyarlılığı ve metafizik anlayışı öne çıkaran modern şiiri, 1960 sonrası toplumcu eğilimleri yansıtan şiiri, 1980 sonrası Türk şiirini, Cumhuriyet sonrası halk şiirini," öğreneceğiz.

12.Sınıf 3.Ünite Şiir Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz.

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 4. Ünite - Roman

Bu ünitede, "1923-1950 arası Türk edebiyatında roman türünü, 1950-1980 arası Türk edebiyatında roman türünü, 1980 sonrası Türk edebiyatında roman türünü, Türk dünyası edebiyatında roman türünü, dünya edebiyatında roman türünü" öğreneceğiz. 

12.Sınıf 4.Ünite Roman Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz.

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 5. Ünite - Tiyatro

Bu ünitede, "1950 sonrası Türk tiyatrosunu" öğreneceğiz.

Yakında eklenecektir. 

12.Sınıf 5.Ünite Tiyatro Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz.

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 6. Ünite - Deneme

"Dünya edebiyatında deneme türünü, Türk edebiyatında 1923-1960 arası dönemde deneme türünü ve 1960 sonrasında deneme türünü" öğreneceğiz.

Yakında eklenecektir. 

12.Sınıf 6.Ünite Deneme Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz.

12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 7. Ünite - Söylev Nutuk

"Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında söylev türünü, İslamiyet’in kabulünden önceki Türk edebiyatında söylev türünü, İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatında söylev türünü" öğreneceğiz.

Yakında eklenecektir. 

12.Sınıf 7.Ünite Söylev Nutuk Özeti Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz.

Edebiyat Ünite Özetleri PDF, Edebiyat Konu Anlatımı PDF İndirmek için, Türk Dili ve Edebiyatı Ders Notları PDF, Edebiyat Konu Anlatımı PDF.