6.Sınıf Metin Türleri Konu Anlatımı PDF

6.Sınıf Metin Türleri Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz.

6.Sınıf Metin Türleri nelerdir
 • Metin türlerini ayırt eder.
  a) Anı, mektup, tiyatro, gezi yazısı türleri öğretilmelidir.
  b) Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir.
  Şiirin şekil özelliklerini açıklar.
  Şiirde kafiye, redif gibi ahenk unsurları üzerinde durulur, bunların türlerine değinilmez.
  Şiir yazar.
  Bilgilendirici metin yazar.
  a) Öğrencilerin konu ve ana fikri belirlemeleri, buna göre giriş, gelişme, sonuç bölümlerinde yazacaklarının
  taslağını oluşturmaları ve ilk paragrafta amaçlarını ifade etmeleri sağlanır.
  b) Öğrenciler yazılarında günlük hayattan örnekler vermeleri için teşvik edilir.
  Hikâye edici metin yazar.
  a) Öğrencilerin zaman, mekân, şahıs ve olay unsurlarını belirlemeleri, hikâyenin serim, düğüm ve çözüm
  bölümlerinde anlatacaklarının taslağını oluşturmaları sağlanır.
  b) Öğrenciler yazım kılavuzundan yararlanmaları ve yeni öğrendiği kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir.
  Kısa metinler yazar.
  Duyuru, ilan ve reklam metinleri yazdırılır.

6.Sınıf Metin Türleri Konu Anlatımı

Kurmaca Metinlerin Özellikleri
 • Olay, yer, kişi ve zaman ögeleri bulunur.
 • Bu ögeler gerçek hayattan esinlenilmiş olsa bile kurmacadır, yazarın hayal gücünün ürünleridir.
 • Sanatsal bir kaygı ile edebi bir dil kullanılarak oluşturulur.
 • Mecazlı söyleyişlere, edebi sanatlara başvurulur.
 • Öyküleme ve betimleme anlatım teknikleri kullanılır.
 • Dil sanatsal işleviyle kullanılır. Bilgilendirme amacı güdülmez.
 • Serim, düğüm, çözüm şeklinde planlanır.
Bilgilendirici Metinlerin Özellikleri
 • Öğretici metinler kurmaca değil gerçektir.
 • Öğretici metinlerde amaç bilgi vermektir.
 • Öğretici metinlerde amaç okuyucuyu düşünmeye sevk etmektir.
 • Makale, biyografi, otobiyografi gibi türlerde bilgi vermek ön planda iken,
 • Deneme, sohbet, fıkra gibi türlerde düşünce ön plana çıkar.
 • Genel olarak dil anlaşılır ve sadedir.
 • Açıklama ve tartışma teknikleri kullanılır.
 • Giriş, gelişme, sonuç şeklinde planlanır.
Tiyatro
 • Kurmaca metin türleri arasında tiyatroyu diğer türlerden ayıran en önemli özelliği “sahnelenmek” üzere yazılmış olmasıdır.
 • Bu yüzden tiyatroda olay, bir anlatıcı tarafından anlatılmaz. Olay, diyaloglar (karşılıklı konuşma) ile kurulur.
 • Trajedi, komedi ve dram olmak üzere üç türü vardır.
 • Tiyatroda yer ögesi, aynı zaman da dekor demek olduğundan tiyatro eserinde yer genellikle yalnızca bir tanedir.
 • Oyunların hareketleri, davranışları yay ayraç “()” içerisinde verilir.
 • Tiyatroda oyunun her bir bölümüne “perde” adı verilir.
 • Tek kişilik oyunlar monologlarla yazılır. 
Anı (Hatıra)
 • Bir kimsenin başından geçen ve yaşadığı günlerde tanık olduğu, duyduğu olay ve olguları anlattığı düz yazı türüdür
 • Anılar kişilerin hafızasına ve tanıklıklarına dayalı metin türleridir.
 • Biyografi ya da otobiyografi bir yaşamın tamamının öyküsü iken anılar geçmiş yaşamdaki önemli olaylar arasından seçilir.
 • Bilgiler belge ya da kanıtlara değil de hafızaya dayalı olduğundan doğruluğu kesin değildir, özneldir.
 • Kimi anılar olay merkezli, kimisi kişi merkezlidir.
Gezi Yazısı
 • Bir kimse tarafından gezilip görülen yerlerin ilgi çekici, özenli bir şekilde anlatıldığı düz yazı türüdür.
 • Gezi yazarı, gezdiği yer hakkında okuyucunun ilgisini çekecek, okuyucunun işine yarayacak bilgiler verir.
 • Bu bilgiler sadece yer hakkında olmayıp o bölgede yaşayan insanları, sosyal hayatı vb. konuları da içerir.
 • Amaç bilgi vermek olsa da dil ve üslup samimi ve kişiseldir.
 • Gezi yazısına seyahatname, gezi yazarına seyyah da denir.
Mektup
 • Mektup, metin türleri arasında bir haberleşme aracı olarak kullanılan tek türdür. 
 • Mektuplar,  yazılış amacına göre farklı türlere ayrılırlar:
 • Edebi mektup, kişisel mektup, iş mektubu ve resmi mektup.
 • Yazılan kişiye bir hitapla başlaması, bir iyi dilek ile sonlandırılması, tarih ve yer belirtilmesi gibi yazınsal kalıpları vardır.
Şiirde Ahenk Unsurları

Şairler şiirlerde ahengi sağlamak için dize sonlarındaki ses benzerliklerinden yararlanırlar.

Dize sonlarında yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları ve görevleri farklı ek, kelime ve kelime grupları arasındaki ses benzerliklerine kafiye (uyak) denir.

Dize sonlarında kafiyeden sonra gelen, yazılışları, söylenişleri ve görevleri aynı olan ek, kelime ve kelime gruplarına da redif denir.

Kafiye sözcüklerin kökünde aranır. Redif sözcüklerin eklerinde olur ya da tamamen sözcüğün tümü aynı yazılmışsa, redif tüm sözcük veya sözcüklerdir.

Aşağıdaki örneklerde kafiyeler kırmızı ile redifler mavi ile gösterilmiştir:

Çinide daha bu sabah
Açılmış çiçekler gördüm.
Yaklaştım : Konmuş arılar,
Uçan kelebekler gördüm.

Kovanların kuytusunda
Dizili petekler gördüm.
Mihraplarda ruhlar vardı,
Minberde melekler gördüm.

Her ferdin hakkı var bizimdir vatan
Babamız dedemiz döktüler al kan
Hudut boylarında can verip yatan
Saygiyle anarız şehit diyerek

Vatan bizim ülke bizim el bizim
Emin ol ki her çalışan kol bizim
Ayyıldızlı bayrak bizim mal bizim
Söyle Veysel öğünerek överek

6.Sınıf Metin Türleri Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz.

6.Sınıf Metin Türleri Konu Anlatımı PDF olarak indirmek için tıklayınız.

Yorum yapın