5.Sınıf Metin Türleri Konu Anlatımı PDF

5.Sınıf Metin Türleri Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz.

5.Sınıf Metin Türleri Konu Anlatımı PDF

Metin türlerini ayırt eder. (Hikâye, fabl, masal, haber metni türleri tanıtılır. Metin türleri ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmez.)
Şiir yazar.
Bilgilendirici metin yazar.
a) Öğrencilerin konu ve ana fikri belirlemeleri, buna göre giriş, gelişme, sonuç bölümlerinden oluşan bir metin taslağı
oluşturmaları, bu bölümlerde yazacaklarını belirlemeleri sağlanır.
b) Öğrenciler yeni öğrendikleri kelimeleri kullanmaya ve günlük hayattan örnekler vermeye teşvik edilir.
c) Anlatımı desteklemek için grafik ve tablo kullanmaları sağlanır.
Hikâye edici metin yazar.
a) Öğrencilerin günlük hayattaki gözlem ve deneyimlerine dayanarak hikâye konusu ve hikâye unsurlarını belirlemeleri
sağlanır.
b) Öğrenciler, yazım kılavuzundan yararlanmaları ve yeni öğrendikleri kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir.
Kısa metinler yazar.
Öğrenciler dilekçe yazmaya teşvik edilir.

5.Sınıf Metin Türleri Konu Anlatımı

Kurmaca Metinlerin Özellikleri
 • Olay, yer, kişi ve zaman ögeleri bulunur.
 • Bu ögeler gerçek hayattan esinlenilmiş olsa bile kurmacadır, yazarın hayal gücünün ürünleridir.
 • Sanatsal bir kaygı ile edebi bir dil kullanılarak oluşturulur.
 • Mecazlı söyleyişlere, edebi sanatlara başvurulur.
 • Öyküleme ve betimleme anlatım teknikleri kullanılır.
 • Dil sanatsal işleviyle kullanılır. Bilgilendirme amacı güdülmez.
 • Serim, düğüm, çözüm şeklinde planlanır.
Bilgilendirici Metinlerin Özellikleri
 • Öğretici metinler kurmaca değil gerçektir.
 • Öğretici metinlerde amaç bilgi vermektir.
 • Öğretici metinlerde amaç okuyucuyu düşünmeye sevk etmektir.
 • Makale, biyografi, otobiyografi gibi türlerde bilgi vermek ön planda iken,
 • Deneme, sohbet, fıkra gibi türlerde düşünce ön plana çıkar.
 • Genel olarak dil anlaşılır ve sadedir.
 • Açıklama ve tartışma teknikleri kullanılır.
 • Giriş, gelişme, sonuç şeklinde planlanır.
Kurmaca Metinler
Masal
 • Kahramanlar, yerler, zaman ve olaylar olağanüstüdür.
 • Yani gerçek hayatta olamayacak olaylar, karakterler; gerçek dünyada olmayan yerler vardır ve hepsi hayal ürünüdür.
 • Cinler, periler, devler gibi hayali kahramanlar, olağanüstü yetenekleri olan insanlar ve hayvanların başından geçen olaylar anlatılır.
 • İyilik ile kötülüğün mücadelesi vardır ve her zaman iyiler kazanır.
 • Anlatımında geçmiş zaman (-mişli) ve bazen geniş zaman kullanılır.
 • Kalıplaşmış ifadeler ile başlar ve biter. (Tekerlemeler)
 • Tekerlemenin bulunduğu masalın başlangıç kısmına döşeme denir.
 • İyi dileklerin bulunduğu bitiş kısmına dilek denir.
 • Masallar evrenseldir. Milli ve dini değer taşımazlar!
 • Döşeme, serim, düğüm, çözüm, dilek şeklinde planlanır.
Fabl (Öykünce)
 • Kahramanları çoğunlukla hayvanlar olmak üzere insan dışı varlıklardan oluşur.
 • Hayvanlara kişileştirme ve konuşturma sanatı kullanılarak insan özellikleri verilir.
 • Çünkü fablın asıl amacı insanları eleştirmek, onlara ders vermektir.
 • İnsanlara ait olan ikiyüzlülük, yalancılık, kurnazlık, aç gözlülük gibi özellikler bu özelliklerin yakıştırıldığı hayvanlar arasında geçmiş gibi gösterilerek, aslında insanlara düşünüp kıssadan hisse çıkarmaları mesajı verilir.
 • Çıkarılması gereken ders metnin sonunda verilir ve bu bölüme öğüt bölümü denir.
 • Serim, düğüm, çözüm, öğüt şeklinde planlanır.
 • Fabllara küçük öykü anlamında öykünce de denir.
Hikâye (Öykü)
 • Kahraman, yer, zaman ve olay ögeleri gerçeğe uygundur.
 • Yani gerçekte olabilecek, olağan olaylar; gerçekte olabilecek olağan kişiler ve yerler vardır.
 • Fabl ve masala göre daha sanatsal, edebi bir dil kullanılır.
 • Amaç insanı etkilemek onda edebi bir zevk bırakmaktır.
 • Kişi kadrosu geniş tutulmaz, asıl ön planda olan olaydır.
 • Olayın ön planda olmadığı, yalnızca hayatın bir anını, kesitini anlatan öyküler de vardır.
 • Bu bakımdan öyküyü iki türe ayırabiliriz: olay öyküsü ve durum öyküsü.
 • Olay öyküsünde öyküleme tekniği ön planda iken,
 • Durum öyküsünde betimleme tekniği ön plandadır.
 • Serim, düğüm, çözüm şeklinde planlanır.
Bilgilendirici Metinler
Haber Metni
 • Toplumu ilgilendiren güncel olay veya durumların, halka duyurulması amacıyla hazırlanan yazı türüdür. 
 • Olayların güncel ve önemli olması gerekir.
 • Toplumun tamamını ya da önemli bir kısmını ilgilendirmesi gerekir.
 • Nesnel bir anlatıma sahip olmalıdır.

5.Sınıf Metin Türleri Konu Anlatımı PDF olarak indirebilirsiniz.

5.Sınıf Metin Türleri Konu Anlatımı PDF olarak indirmek için tıklayınız.

Yorum yapın