11.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları PDF I Türk Dili ve Edebiyatı I 2021 – 2022

11.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları PDF I Türk Dili ve Edebiyatı I 2021 – 2022 çalışma kağıdı, yazılıda çıkabilecek soruları sizler için derledik.

11.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

1.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.
• Gazate ya da dergilerde yayımlanan ve güncel, siyasal, toplumsal sorunları kişisel görüşle ele alıp işleyen kısa yazılara ………………………….. denir.
• Fıkranın diğer ismi …………………………… iken sohbetin diğer ismi ise ……………………….’dır.
• ……………………….. yazılarında yazar okuyucu ile karşılıklı konuşma havası içindedir. ………………………… ise bir konuşma havasından söz edilemez.
• Sohbet türü yazıların konusu herhangi bir konu olabilirken fıkra türünde konunun …………………………. olması zorunluluğu vardır.
• …………………..’da yazar, okuyucusunu kendi düşünceleri doğrultusunda yönlendirmeyi amaçlarken sohbet yazarının böyle bir kaygısı yoktur.
Sosyal, siyasi, ekonomik, sanatsal vb. konularda bilgi vermek, bir düşünceyi savunmak, açıklama yapmak veya bir tezi kanıtlamak amacıyla yazılan yazılara ……………………… denir.
• Makalede öne sürülen düşünceler ……………………………… zorundadır.
• Makalenin ………………………. bölümünde ele alınacak konuyla ilgili olarak genel bilgiler verilir; ………………… bölümünde savunulan görüş ve düşünce bilimsel veriler, bilgi ve belgelerle ispatlanmaya çalışılır; ……………………….. bölümünde ise kesin bir yargıya varılır.
• İlk makale örneği olan “Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi” ……………………………tarafından yazılmıştır.


2.Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında fıkralarıyla öne çıkmış yazarlardan biri değildir?
A) Şevket Rado B) Nurullah Ataç
C) Ahmet Rasim D) Burhan Felek
E) Oğuz Atay

3.Aşağıdakilerden hangisi sohbet yazılarıyla öne çıkmış bir yazar değildir?
A) Ahmet Rasim B) Şevket Rado
C) Nurullah Ataç D) Suut Kemal Yetkin
E) Nezihe Meriç

  1. Sohbet türünde metin oluşturmak isteyen biri aşağıdakilerden hangisine başvurmaz?

A) Anlattıklarını kanıtlama yoluna gider.
B) Yazısını gazete ve dergilerde yayımlar.
C) Yazısında mizahi fıkralardan yararlanabilir.
D) Yazılarında, senli benli konuşma üslubu kullanabilir.
E) Sanat dünyasındaki gelişmeleri yakından takip eder.

I. Ele alınan konu günceldir.
II. İspat kaygısı güdülür.
III. Nesneldir.
IV. Cümleler kısa ve anlaşılır niteliktedir.
V. Konu seçiminde sınır yoktur.

  1. Yukarıdakilerden hangileri fıkranın özelliklerinden değildir?
    A) I ve II. B) II ve III.
    C) III ve V. D) IV ve V.
    E) II ve V.

6.Aşağıda verilen bilgileri doğru şekilde eşleştiriniz.
a. Dünyada ilk roman 1. Telamak
b. İlk çeviri roman 2. Don Kişot
c. ilk yerli roman 3. İntibah
ç. İlk edebi roman 4. Cezmi
d. İlk tarihi roman 5. Karabibik
e. İlk realist roman 6. Araba Sevdası
f. İlk köy romanı 7. Taaşşuk-ı Talat ve Fitna

7.Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.
• Sadri Ertem ile Sabahattin Ali, toplumcu gerçekçiliği savunan bir çizgi işlemişlerdir. (…)
• Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin, Peyami Safa, Sabahattin Ali ve Ahmet Hamdi Tanpınar postmodern çizgide romanlar vermişlerdir. (….)
• Kemal Tahir, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Samim Kocagöz, Fakir Baykurt gibi yazarlar; toprak kavgaları, tarımın makineleşmesi, köyden kente göç gibi toplumsal konuları romanlarında ele almışlardır. (….)
• Peyami Safa, Abdülhak Şinasi Hisar, Ahmet Hamdi Tanpınar, Tarık Buğra, Samiha Ayverdi bireyin iç dünyasını esas alan romanlar yazmışlardır. (…)
•Hüseyin Nihal Atsız, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Bahaeddin Özkişi gibi yazarlar modernizmin etkisinde romanlar yazmışlardır. (…)
• Yusuf Atılgan, Oğuz Atay, Ferit Edgü, Adalet Ağaoğlu, Mehmet Eroğlu gibi yazarlar modernizmin etkilerini yansıtan eserler vermişlerdir. (…)

8. Aşağıda Cumhuriyet Döne’minin önemli romanları verilmiştir. Bu romanların karşısına yazarlarını yazınız.
Devlet Ana, Yorgun Savaşçı
Cemile, Murtaza
İnce Memed, Yılanı Öldürseler
Tırpan, Yılanların Öcü
YalnızızSaatleri Ayarlama Enstitüsü
Küçük Ağa, İbişin Rüyası
Aylak Adam, Anayurt Oteli
Tutunamayanlar, Bir Bilim Adamının Romanı
Hakkâri’de Bir Mevsim
Fikrimin İnce Gülü, Bir Düğün Gecesi
Ruh Adam
Kilit, Çatı
Sokakta, Köse

Kedinin yalayışını dinledi. Jambonlu yumurta, istemez. Bu sıcaklarda iyi yumurta hak getire. Şöyle temiz güzel bir su içeyim. Perşembe: Buckley’den koyun böbreği de alınmaz bugün. Tereyağında pişirirdim, karabiberli falan.Çayın suyu kaynayadursun. Kedinin yalayışları yavaşladı, fincan tabağını tertemiz yapmış. Dilleri niçin sert olur öyle? Daha iyi yalayabilsin, tüm girintilerini kabın. Yiyebileceği bir şey? Çevresine bakındı. Yok.

9.Bu parçada kullanılan anlatım tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bilinç Akışı B)Gösterme
C)Diyalog D)İç Çözümleme
E) Geriye Dönüş

10.Aşağıdaki anlatım bozukluklarının sebebini yazınız.
Bir meşe ağacı ekip de gölgesinde çabucak barınmayı ummak boşunadır.
Felsefe, kâinatı ve evreni bir bütün hâlinde kavramaya çalışır.
Bir üzüntüde ya da sevinçte milletin tamamı aynı duyguları paylaşıyorsa o millet kesinlikle güçlü olabilir.
Bunun için her gün aşağı yukarı yaklaşık yarım saat kitap okuyabiliriz.
Kuşlar her yıl sıcak iklimlere göç ederler. 
Haberi duyunca şaşkınlıktan ağzı kulaklarına varmıştı.
Kullanım talimatlarına uyulmaması ölümlere hatta yaralanmalara neden olabilir.
Sesini duyunca nasıl tepki vereceklerini bilemediler.
Klasik ve caz müziğinin ünlü sanatçısı, çok yakında konserlerine başlıyor.
Osmanlı, gittiği yerlere önem vermiş ve pek çok yapıyla donatmıştır.
Onunla ilk tanıştığımızda yeni kitabını yazmaya çalışıyordu.
Yeni otobüse binmişti ki birden yere yığıldı.
Kitap okumasını hiç sevmez.

11.Sınıf Edebiyat 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Video Çözümü

11.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı PDF olarak indirmek için tıklayınız.

11. Sınıf Edebiyat Ders Notları için tıklayınız.

“11.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları PDF I Türk Dili ve Edebiyatı I 2021 – 2022” üzerine bir yorum

Yorum yapın