9.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları PDF I Türk Dili ve Edebiyatı I 2021 – 2022

9.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları PDF I Türk Dili ve Edebiyatı I 2021 – 2022 çalışma kağıdı, yazılıda çıkabilecek soruları sizler için derledik.

9.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

1.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.
• …………………………halk tarafından oluşturulan, ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa aktarılan, genellikle olağanüstü olayların anlatıldığı bir türdür.
• …………………………. evrenseldir. Dinî ve millî motifler içermez.
•Masalların sonunda kazanan her zaman ………………………….. olur.
•Dize sonlarındaki yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları ve görevleri farklı
kelimelerin, eklerin benzerliğine ………………………………………… denir.
•Masal kahramanları ……………….,…………………,………………… gibi hayalî kişilerdir.
• Döşeme bölümü; dinleyicinin ilgisini çekme amacı taşıyan, masalda anlatılanlarla ilgisi bulunmayan bir …………………….. başlar.
• ………………. bölümünde olaya giriş yapılır. Asıl olay ………………………… bölümünde anlatılır.
• Kahramanları hayvanlar ve bitkiler olan, sonunda bir öğüt veren hikâyelere ………………….. denir.
• Fabllarda ……………………….. ve ……………………….. sanatlarından yararlanılır.
• Fabllarda asıl amaç ………………………. vermektir.
• Şiirde üç veya daha fazla dizeden oluşan ve anlam bütünlüğü taşıyan bölümlerdir: (…………………………………….)
• Türk edebiyatında fabl türünün ilk örneği 15. yy.’da Şeyhî tarafından yazılan ………………………………..’dir.
• Türk edebiyatında masal özelliği gösteren ilk eser, ……………………. dönemindeki ………………………………………………………… adlı eserdir.

2.Aşağıdaki eserleri yazarları ile eşletiriniz.

Kelile ve Dimne Gülşehri
Harnâme Şeyhi
Mantıku’t-Tayr Beydama
Bremen Mızıkacıları Andersen
Kibritçi Kız Grimm Kardeşler

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde masal ve fablın karşılaştırılması sırasında bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Her ikisinde de teşhis (kişileştirme) sanatına yer verilebilir.
B) Her ikisinde de olayın geçtiği yer gerçek mekândır.
C) Her ikisinde de olağanüstü olaylar anlatılır.
D) Fablların sonunda ders vermek amaçlanır, masalların özellikle böyle bir amacı yoktur.
E) Her ikisi de dinî ve millî motifler taşımaz.

4.Masalla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir tekerlemeyle başlar.
B) Masalın sonunda iyiler kazanır.
C) Anonimdir.
D) Olayın geçtiği yer ve zaman bellidir.
E) Kahramanlar olağanüstü özellikler gösterir.

 1. Aşağıdaki cümlelerin sonuna doğru ise (D) yanlış ise (Y) yazınız.

Roman; yaşanmış ya da yaşanması mümkün olay veya durumların kişi, yer ve zamana bağlı olarak okuyucuda heyecan ve zevk uyandıracak şekilde anlatıldığı uzun edebî türdür. (…)

Türk edebiyatında romanın ilk örnekleri Servetifünün Dönemi’nde ortaya çıkmıştır. (…)

Dünyada roman türünün ilk başarılı örneği Miguel de Cervantes’in (Migel de Servantes) Don Kişot adlı eseridir. (…)

İlk çeviri roman, Yusuf Kâmil Paşa’nın 1862’de çevirdiği Telemak adlı eserdir. (…)

Türk edebiyatında ilk yerli roman, Samipaşazade Sezai’nin yazdığı Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat adlı eseridir. (…)

Batılı roman tekniğine uygun olarak yazılan romanlarımız, Aşk-ı Memnu ve Mai ve Siyah Halit Ziya Uşaklıgil tarafından kaleme alınmıştır. (…)

Romanın planı serim, düğüm, çözüm şeklindedir. (…)

Romanda kişi, tip ve karakter olmak üzere iki şekilde karşımız çıkar. (…)

Belli bir düşünceyi, toplumun zihniyetini temsil eden kişiye karakter denir. (…)

Tİp ise özeldir ve geneli temsil etmez. Tiplerin benzerlerine başka eserlerde rastlanmayacak derecede tavırları ve düşünceleri vardır. (…)

6.Aşağıda verilen bilgileri doğru şekilde eşleştiriniz.

a. Dünyada ilk roman 1. Telamak
b. İlk çeviri roman 2. Don Kişot
c. ilk yerli roman 3. İntibah
ç. İlk edebi roman 4. Cezmi
d. İlk tarihi roman 5. Karabibik
e. İlk realist roman 6. Araba Sevdası
f. İlk köy romanı 7. Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

7.Aşağıdakilerden hangisi hikâyeyi romandan ayıran bir özelliktir?
A) Belli bir plan çerçevesinde yazılması
B) Farklı anlatım türlerine yer vermesi
C) Kişi, yer ve zaman unsurlarına yer vermesi
D) Olayları ayrıntıya girmeden kısaca anlatması
E) Yaşanmış ya da yaşanabilecek kurgusal olayları anlatması

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hikâye ile romanın karşılaştırılması sırasında bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?
A) Romanda daha gerçekçi, hikâyede ise olağanüstü olaylar ele alınır.
B) Romandaki kişi kadrosu, hikâyeye göre daha fazladır.
C) Romanda olay örgüsü, hikâyeye göre daha ayrıntılı ele alınır.
D) Roman, hikâyeye göre boyut olarak daha uzun bir türdür.
E) Romanda zaman dilimi, hikâyeye göre daha geniştir.

Bugün ensenize kadar kestirdiğiniz şu saçlar yok mu? Ne
uzundu, ne uzun! Köklerini sökercesine onları tarardık. Hiç unutmam, hanımefendi size üstü papatya örneği beyaz ketenlerden yeni bir elbise diktirmişti, onu giydirdik ve sizi büyük hanımefendiye götürdük. O vakte kadar büyükannenizi görmemiştiniz çünkü büyük hanımefendi damadıyla altı sene dargın durdu. Nihayet barıştılar, biz de sizi götürdük. Ah, diye içini çekiyor ve başını sallıyor Gülter. Büyükanneniz gibi kadın nerede şimdi?
9.Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi kullanılmıştır?
A) Pastiş
B) Parodi
C) İroni
D) Geriye dönüş
E) İç çözümleme

10.Aşağıdaki parçalardan hangisi diğerlerinden farklı bir bakış açısı ile yazılmıştır?
A) Babiali’den geçiyordum. Bir kitapçının camlığında benimkilerden birisini gördüm. Çıkalı beş yıl olmuştu.
B) Hareketlerinde ve yürüyüşünde, kabul edilmiş bir mağlubiyetin iç burkan sessizliği vardı. Mutfağa geçti. Mangala ve semavere kömür koydu.
C) Başımı çevirdim, ona baktım. Bunu yaparken romatizmalı kolumu zorlar gibiydim. Fakat içim birdenbire ferahladı, sanki yıllardır aradığım bir arkadaşımı bulmuştum.
D) Radyoya gittim. Uzun dalga bomboştu, orta dalga da öyle… Uzun uzun esnedim. Kısa dalganın parazitleri arasında bir mucize çıktı: Bu enfes bir kemandı ve karımla daha nişanlıyken dinlediğimiz bir parçaydı.
E) Yavaş yavaş yanıma yaklaştı. Gözleri tuhaf bir hayretle hafifçe büyümüştü. Birdenbire, her şeyi anlayıvermiş olmasından korktum.

 1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ayraç içinde belirtilen türde bir zamir yoktur?
  A) Gurbet elde bir hâl geldi başıma
  Derman ararken derde düş oldum
  (belgisiz)
  B) Ölenler yeniden doğarmış, gerçek
  Tabut değildir bu, bir tahta kundak
  (işaret)
  C) Bеn sаnа mеcburum bilеmеzsin
  Adını mıh gibi аklımdа tutuyorum
  (iyelik)
  D) Sana yerden gökten büyük nasihat
  Gördüğün ört, görmediğin söyleme
  (kişi)
  E) Kişinin kendine ettiğini
  Edemez kişiye hiçbir fani
  (dönüşlülük)

I. Köylerin birinde bir Keloğlan ile anası yaşarmış.
II. Her seferinde sayfalar büyük bir güçlükle açılmış.
III. Evveli bir varmış bir yokmuş bir derviş ile bir kocakarı varmış.
12.Yukarıdaki cümlelerin hangisinde veya hangilerinde “ile” kelimesi edat olarak kullanılmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

Klasikhoca.com tarafından yüklenmiştir.

Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Video Çözümü

9.Sınıf Edebiyat 2.Dönem 1.Yazılı PDF olarak indirmek için tıklayınız.

9. Sınıf Edebiyat Ders Notları için tıklayınız.

Yorum yapın