Sözcükte Anlam Test Çöz – 8. Sınıf LGS Sözcükte Anlam Test Online 1

Sözcükte Anlam Test Çöz, 8. Sınıf LGS Sözcükte Anlam Test Online 1 testini çevrim içi çözebilirsiniz.

Testi indirmek için tıklayınız.

Sözcükte Anlam Pekiştiren Test 1 - Seviye: Zor

Başla

Tebrikler - Sözcükte Anlam Pekiştiren Test 1 - Seviye: Zor adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678Son
Geri dön
sözcükte anlam test çöz
Sözcükte Anlam Test Çöz 

1. Kavram alanı ifadesi varlıkların ortak özelliklerini
cins ve türlerini kapsayan, sınıflandıran bir ifadedir.

Örneğin çam, meşe ve kavak sözcüklerin ortak  özelliği "ağaç" olmalarıdır. Bu sözcükler "ağaç" kavram alanına dahildir.

Yukarıda yer alan bilgiye göre aşağıdaki cümleler-
de altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden
farklı bir kavram alanına girer?

A) Menekşeler doğrudan güneş ışığını sevmezler.
B) Sümbüllerin ana yurdu Doğu Akdeniz'dir.
C) Ona bir demet gül almayı düşünüyorum.
D) Çileklerin kırmızısı çok hoşuma gidiyor.

 

 

2. Sözcüklerin birçoğu kavramların ve nesnelerin isimlerini karşılamak için üretilmiştir. Kavramlar, duyularımızla algılanamazken nesneler ise duyu organlarımız tarafından algılanabilir.

Bu yüzden kavramları karşılan sözcükler soyut, nesneleri karşılayan sözcükler somut anlamlı kabul edilir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün soyut anlamlı olduğu söylenebilir?

A) Bu konu ile ilgili düşüncelerine katılmıyorum.
B) İniş sırasında çok sarsıldı uçak.
C) Eskiden otomobiller bu kadar hızlı değildi.
D) Karaya ayak basar basmaz toprağı öptü.

 

3. Bir sözcük bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayacak şekliyle kullanılırsa terim anlamıyla kullanılmış olur.

Örneğin "perde" sözcüğü bir tiyatro terimi olabileceği gibi temel anlamı ile "pencereye çekilen örtü" anlamında da kullanılabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kök" sözcüğü terim anlamı ile kullanılmamıştır?

A) Gözlem sözcüğünün kökü göz sözcüğüdür.
B) Kökü Anadolu topraklarına bağlı bir akım, bu.
C) Üç kök üçün karesini bulamıyorum.
D) Bitkiler kök ve sürgün olmak üzere iki sisteme
ayrılır.

 

 

4. Sözcükler, kullanıldıkları cümlenin bağlamına göre
farklı anlamlar ifade ederler. Birçok sözcüğün birden fazla anlamı olduğundan sözcüklerin gerçek, mecaz, terim gibi anlam özellikleri bulunur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "burun" sözcüğünün kazandığı anlam özelliği yanlış belirtilmiştir?

A) Vapurun burnu yamulmuş.
(Gerçek Anlam) 

B) Burnum kanamaya başladı.
(Gerçek Anlam)

C) Karanın denize uzanmış kısmına burun denir.
(Terim Anlam)

D) Burnundan ameliyat olmayı bekliyor.
(Mecaz Anlam)

Sözcükte Anlam Yeni Nesil Test

5. "Türklerin atı evcilleştirmesi çok eskiye dayanır.

Yıllarca atlar Türklere yoldaşlık etmişlerdir.
      I                                  II

Dîvânu Lugâti't-Türk'te at sözcüğü "Türk'ün kanadı" şeklinde anılır.

Bu söz, Türkler için atın ne kadar değerli olduğunun kanıtı niteliğindedir.                                    III                    IV

Yukarıda alıntılan parçada numaralandırılmış sözcüklerin sözlük anlamı aşağıda karışık olarak verilmiştir:

• Kıymetli
• Delil
• Sene
• Vatandaş

Buna göre numaralanmış sözcüklerden hangisinin
anlamı yanlış verilmiştir?

A) 1           B) 2             C) 3             D) 4

 

 

6. Dilimize yerleşmiş yabancı sözcüklerin Türkçesi varsa bu sözcüklerin Türkçesini kullanmalıyız.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır? 

A) Fikirlerine oldukça saygı duyuyorum.
B) Dergileri biriktirmek sevdiğim bir uğraş.
C) Televizyonda güzel bir film var.
D) Sanırım yeni bir laptop alacağım.

 

 

7. İnsanların doğada duyduğu sesleri taklit ederek türettikleri sözcüklere, yansıma sözcükler denir.

   Aşağıdaki parçada geçen yansıma sözcükler hangi şıklarda doğru verilmiştir?

 "Fokur fokur kaynağan çaydanlığın sesini işitince mutfağa yöneldi. Çaydanlığın demliğine biraz çay koymak için tel dolaba uzandığında lambanın pır pır edip durduğunu fark etti. Evdeki tüm eşyaların kendisi gibi ağır ağır yaşlandığını düşündü. Kendi de eski püskü bir eşyaydı artık."

A) ağır ağır - fokur fokur
B) fokur fokur - pır pır
C) pır pır - eski püskü
D) eski püskü - ağır ağır

 

 

8. Türkçede bazı ikilemeler karşıt anlamlı sözcüklerin tekrarı ile oluşur.

     Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki açıklamaya uygun olmayan bir ikileme kullanılmıştır?

A) Romanını aşağı yukarı bitirmişti.
B) İşini yarım yamalak yapanları sevmiyorum.
C) Altı üstü bir kitabı okuyup bitecekti.
D) Gece gündüz demeden çalışıp okulunu bitirdi.

 

 

 

Yorum yapın