Sözcükte Anlam Yeni Nesil Test Türkçe – 8. Sınıf Sözcükte Anlam Test PDF – LGS

Sözcükte Anlam Yeni Nesil Test, 8. Sınıf Sözcükte Anlam Test PDF, 8.Sınıf LGS Sözcükte Anlam Test indir, Sözcükte Anlam Klasik Hoca Kazanım Testleri Ölçen Test Serisini pdf olarak indir.

8. Sınıf Yeni Nesii Sözcükte Anlam Test PDF olarak indirmek için tıklayınız.
Cevap anahtarını indirmek için tıklayınız.
Sözcükte Anlam Yeni Nesil Test
Sözcükte Anlam Yeni Nesil Test

1. Kavram alanı ifadesi varlıkların ortak özelliklerini
cins ve türlerini kapsayan, sınıflandıran bir ifadedir.

Örneğin çam, meşe ve kavak sözcüklerin ortak  özelliği "ağaç" olmalarıdır. Bu sözcükler "ağaç" kavram alanına dahildir.

Yukarıda yer alan bilgiye göre aşağıdaki cümleler-
de altı çizili sözcüklerden hangisi diğerlerinden
farklı bir kavram alanına girer?

A) Menekşeler doğrudan güneş ışığını sevmezler.
B) Sümbüllerin ana yurdu Doğu Akdeniz'dir.
C) Ona bir demet gül almayı düşünüyorum.
D) Çileklerin kırmızısı çok hoşuma gidiyor.

 

 

2. Sözcüklerin birçoğu kavramların ve nesnelerin isimlerini karşılamak için üretilmiştir. Kavramlar, duyularımızla algılanamazken nesneler ise duyu organlarımız tarafından algılanabilir.

Bu yüzden kavramları karşılan sözcükler soyut, nesneleri karşılayan sözcükler somut anlamlı kabul edilir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün soyut anlamlı olduğu söylenebilir?

A) Bu konu ile ilgili düşüncelerine katılmıyorum.
B) İniş sırasında çok sarsıldı uçak.
C) Eskiden otomobiller bu kadar hızlı değildi.
D) Karaya ayak basar basmaz toprağı öptü.

 

3. Bir sözcük bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayacak şekliyle kullanılırsa terim anlamıyla kullanılmış olur.

Örneğin "perde" sözcüğü bir tiyatro terimi olabileceği gibi temel anlamı ile "pencereye çekilen örtü" anlamında da kullanılabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kök" sözcüğü terim anlamı ile kullanılmamıştır?

A) Gözlem sözcüğünün kökü göz sözcüğüdür.
B) Kökü Anadolu topraklarına bağlı bir akım, bu.
C) Üç kök üçün karesini bulamıyorum.
D) Bitkiler kök ve sürgün olmak üzere iki sisteme
ayrılır.

 

 

4. Sözcükler, kullanıldıkları cümlenin bağlamına göre
farklı anlamlar ifade ederler. Birçok sözcüğün birden fazla anlamı olduğundan sözcüklerin gerçek, mecaz, terim gibi anlam özellikleri bulunur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "burun" sözcüğünün kazandığı anlam özelliği yanlış belirtilmiştir?

A) Vapurun burnu yamulmuş.
(Gerçek Anlam) 

B) Burnum kanamaya başladı.
(Gerçek Anlam)

C) Karanın denize uzanmış kısmına burun denir.
(Terim Anlam)

D) Burnundan ameliyat olmayı bekliyor.
(Mecaz Anlam)
 

 

 

 

Sözcükte Anlam Yeni Nesil Test

5. "Türklerin atı evcilleştirmesi çok eskiye dayanır.

Yıllarca atlar Türklere yoldaşlık etmişlerdir.
      I                                  II
Dîvânu Lugâti't-Türk'te at sözcüğü "Türk'ün kanadı" şeklinde anılır.

Bu söz, Türkler için atın ne kadar değerli olduğunun kanıtı niteliğindedir.                                    III                    IV

Yukarıda alıntılan parçada numaralandırılmış sözcüklerin sözlük anlamı aşağıda karışık olarak verilmiştir:

• Kıymetli
• Delil
• Sene
• Vatandaş

Buna göre numaralanmış sözcüklerden hangisinin
anlamı yanlış verilmiştir?

A) 1           B) 2             C) 3             D) 4

 

 

6. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi yay ayraç içerisinde verilen anlama uygun kullanılmamıştır?

 

A) Yemekte pazı dolması vardı. (bitki)
B) Onun dilinden konuşamıyorum. (organ)
C) Karaya şimdi ayak bastılar. (toprak)
D) Bana karşı katı davranıyordu. (sert)

 

 

7. "Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Kök veya gövdeye getirilen yapım ekleri ile yeni sözcükler üretilir. Bazen de yeni sözcükler üretmek için iki isim bir araya getirilir ve bunlara birleşik sözcükler denir."

Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi terim anlamda kullanılmamıştır?

A) kök
B) yeni
C) ek
D) gövde

 

 

 

 

8. "Aşağı yukarı on üç yaşlarındaydı."

Altı çizili söz öbeğinin yukarıdaki cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Yaklaşık olarak geliri iki bin liraydı.
B) İleri geri konuşup duruyor, herkesi kızdırıyordu.
C) Havalar yavaş yavaş ısınmaya başladı.
D) Tam tamına iki haftadır buradayız.

 

 

 

8. Sınıf Kazanım Temelli Sözcükte Anlam Testlerini indirmek için ilgili bağlantılara tıklayınız.

8 Ölçen Test 1
8 Ölçen Test 2
8 Ölçen Test 3

1 yorum

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*