LGS Sözcükte Anlam Test PDF – 8. Sınıf Sözcükte Anlam Test PDF -Klasik Hoca

LGS Sözcükte Anlam Test PDF, 8.Sınıf LGS Sözcükte Anlam Test indir, Sözcükte Anlam Klasik Hoca Kazanım Testleri pdf olarak indirebilirsiniz.

Testi çözmek için tıklayınız.Testi indirmek için tıklayınız.Cevap Anahtarı

1. D 2. B 3. A 4. D 5. D 6. D 7. B 8. B 9. A

LGS Sözcükte Anlam Test PDF 3
LGS Sözcükte Anlam Test pdf

1. “Bu roman, bin sekiz yüzlü yıllarda vatanından göç eden insanların başından geçen olayları anlatıyor. Kaç sene geçerse geçsin, yurtlarına duydukları özlem dinmiyor. Acı tatlı bütün anlatılan olaylar romanı eşsiz bir eser kılıyor.”

Yukarıdaki parçada yer alan bazı sözcükler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Vatan ve yurt sözcükleri eş anlamlıdır.
B) Özlem soyut anlamlı bir sözcüktür.
C) Acı ve tatlı sözcükleri zıt anlamlıdır.
D) Roman ve eser eş anlamlı sözcüklerdir.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut anlamlı bir sözcüğe yer verilmiştir?

A) Elmacının kızıl elmaları hep ekşidir.
B) Ülkemiz adına daima umudumuz var.
C) Tahta kalemleri bu günlerde kullanılmıyor.
D) Denizden ılık bir rüzgar esiyordu.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yıkmak” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmamıştır?

A) Binayı kontrollü bir şekilde yıktılar.
B) Onun mektubu tüm hayallerimi yıktı.
C) Evrak işlerini üzerime yıkmak için uğraşıyorlar.
D) Bu acı onun yıkımına sebep olacak.

4. “Kamp kurmak için yola çıkan beş arkadaş ormanda kaybolduğu için arama kurtarma çalışmalar hemen başlatıldı. Uzun uğraşlar sonucunda beşi de sağ salim bulundu ve ailelerine teslim edildi.”

Bir haber metninden alınan bu parçadaki bazı kelimeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Uzun sözcüğün zıt anlamlısı kısadır.
B) Sağ sözcüğü sesteş bir sözcüktür.
C) Orman sözcüğü topluluk ismidir.
D) Çocuk sözcüğü soyut anlamlıdır.

• Bardağın ağzında kırık vardı
• Dört yol ağzında buluşacağız.
• Karedeniz ağzı bu oyuncuya çok yakışmış.
• Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.

5. Yukarıdaki cümlelerde ağız sözcüğü kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

A) 1            B) 2                    C) 3              D 4

6. • Aradığı kalemini nihayet buldu.
     • Nihayet kendine uygun bir arkadaş buldu.
     • Islanmış basamağa basınca kendini yerde buldu.
     • Sözlerini akıllıca buldu. 

Aşağıdakilerden hangisi “bulmak” sözcüğünün yukarıdaki cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir?

A) Düşmek
B) Birisiyle tanışmak
C) Kayıp bir şeye ulaşmak
D) Bir konu ile ilgilenmek

7. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi yay ayraç içerisinde verilen anlama uygun kullanılmamıştır?

A) Yemekte pazı dolması vardı. (bitki)
B) Onun dilinden konuşamıyorum. (organ)
C) Karaya şimdi ayak bastılar. (toprak)
D) Bana karşı katı davranıyordu. (sert)

8. “Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Kök veya gövdeye getirilen yapım ekleri ile yeni sözcükler üretilir. Bazen de yeni sözcükler üretmek için iki isim bir araya getirilir ve bunlara birleşik sözcükler denir.”

Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi terim anlamda kullanılmamıştır?

A) kök
B) yeni
C) ek
D) gövde

9. “Aşağı yukarı on üç yaşlarındaydı.”

Altı çizili söz öbeğinin yukarıdaki cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Yaklaşık olarak geliri iki bin liraydı.
B) İleri geri konuşup duruyor, herkesi kızdırıyordu.
C) Havalar yavaş yavaş ısınmaya başladı.
D) Tam tamına iki haftadır buradayız.

8.Sınıf Türkçe Testleri Çöz LGS Türkçe Testleri Online (Çevrim içi) +PDF için tıklayınız.

Yorum yapın