Refik Halid Karay Eserleri, Hayatı, Biyografisi, Edebi Kişiliği

Refik Halid Karay Eserleri, Hayatı, Biyografisi, Edebi Kişiliği hakkında bilgiler verilmiştir. Refik Halid Karay kimdir? Refik Halid Karay eserleri nelerdir?

Refik Halid Karay Eserleri, Hayatı, Biyografisi, Edebi Kişiliği
Refik Halid Karay (1888-1965)

Refik Halid Karay Eserleri, Hayatı, Biyografisi, Edebi Kişiliği

Refik Halid Karay Hayatı: İstanbul’da doğdu. Galatasaray Sultanisinde ve Mekteb-i Hukukta öğrenim gördü. Türkçe öğretmenliği, Posta-Telgraf Umum Müdürlüğü gibi görevlerde bulundu. Meşrutiyet sırasında gazeteciliğe başladı.

Refik Halid Karay Edebi Kişiliği: Servet-i Fünun ve Tercüman-ı Ahval gazetelerinde ilk yazıları yayımlandı. Dönemin çeşitli dergilerinde Kirpi takma adıyla yazdığı hiciv yazılarıyla tanındı. Fecriati edebî topluluğuna katıldı. Sonraki yıllarda Millî Edebiyat anlayışına uygun eserler vermeye başladı. Hikâye, roman, tiyatro, anı, fıkra vb. türlerde eserler verdi. Güçlü gözlem yeteneği ve kendine özgü üslubuyla Türk edebiyatında olay hikâyeciliğinin önde gelen temsilcilerinden biri oldu. Anadolu’yu konu edinen hikâyelerin yanı sıra Orta Doğu insanının töre ve yaşamını anlattığı hikâyeler de yazdı.

Refik Halid Karay Eserleri: Memleket Hikâyeleri, Gurbet Hikâyeleri adlı hikâyeleri; İstanbul’un İçyüzü, Yezidin Kızı, Sürgün, Dişi Örümcek, Bugünün Saraylısı, Kadınlar Tekkesi adlı romanları ve mizahi hiciv türünde yazdığı Kirpinin Dedikleri yazarın tanınmış eserlerindendir.

Kaynakça: https://islamansiklopedisi.org.tr/karay-refik-halit

Yorum yapın