Cumhuriyet Dönemi Şiir Konu Anlatımı PDF AYT 2024

Cumhuriyet Dönemi Şiir Konu Anlatımı PDF Konu Anlatımı ders notunu sayfanın en altında bulunan bağlantıdan indirebilirsin.

İçindekiler

Cumhuriyet Dönemi şiir konu anlatımı PDF AYT edebiyat dersine çalışan öğrenciler için hazırlanmıştır. Cumhuriyet Dönemi şiir özellikleri PDF, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı şairler ve eserleri, Cumhuriyet Dönemi şiir yazar eser PDF, Cumhuriyet Dönemi şiir toplulukları ve anlayışları ile ilgili özet ders notlarını indirebilirsin.

cumhuriyet dönemi şiir konu anlatımı pdf

Cumhuriyet Dönemi Şiir Konu Anlatımı PDF

Cumhuriyet Dönemi Şiir Özellikleri

 • İlk yıllarda ve özellikle 1940’lı yıllara kadar “memleket edebiyatı” anlayışı hakimdir.
 • Milli edebiyatla başlayan Anadolu’ya açılma, bu dönemde ana ilkedir.
 • Atatürk, Atatürk devrimleri, Türk tarihi ve cumhuriyet sıkça işlenen konulardır.
 • Artık edebiyat sadece yüksek zümrenin veya İstanbullu sanatçıların elinde değildir, halktan ve Anadolu’dan da sanatçılar yetişmiştir.
 • Halk dili ile edebiyat dili arasındaki uçurum tamamen ortadan kalkmıştır.
 • Sürrealizm, fütürizm, varoluşçuluk gibi yeni akımlar eserlerde görülmeye başlanmıştır.
 • Ağırlıklı olarak hece ile şiirler yazılmış, 1940’lı yıllardan sonra serbest ölçüyle yazma eğilimi artmıştır.
 • Bu dönemden itibaren farklı edebî topluluklar, gruplar ve eğilimler ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilki 1928’de ortaya çıkan Yedi Meşaleciler’dir. İkinci topluluk ise Birinci Yeniler yani Garipçiler’dir. Bunları, İkinci Yeniler, Hisarcılar, Maviciler, Toplumcu Gerçekçiler gibi topluluklar takip etmiştir.

Cumhuriyet Dönemi Şiir Anlayışları (Cumhuriyet Dönem’inde Şiir Anlayışları, Şairler ve Eserleri)

Beş Hececiler
cumhuriyet dönemi türk edebiyatı pdf beş hececiler
 • Ziya Gökalp’ın etkisiyle aruzu bırakıp hece ölçüsü kullandılar.
 • Millî Edebiyat Dönemi’nden Cumhuriyet Dönemi’ne geçişte köprü görevi gördüler.
 • Cumhuriyet Dönemi’nde de Milli Edebiyat anlayışı ile şiir yazdılar.
 • Dörtlük, hece ölçüsü ve sade dil kullandılar.
 • Kahramanlık, yurt sevgisi, Anadolu’nun güzellikleri gibi temaları işlediler.
Faruk Nafiz Çamlıbel

Önemli Eserleri:
Şiir: Gönülden Gönüle (aruzla) Han Duvarları, Dinle Neyden, Çoban Çeşmesi…
Tiyatro: Özyurt, Canavar, Akın, Kahraman, Yayla Kartalı

 • Beş Hececiler’in en etkili şairi olmuştur.
 • 1922’den sonraki tüm şiirlerini heceyle yazmıştır.
 • “Sanat” adlı şiirinde hem kendi sanat anlayışını hem de “memleket edebiyatı”nın temel felsefisini ortaya koymuştur.
 • Behçet Kemal Çağlar ile birlikte “Onuncu Yıl Marşı”nı yazmıştır.
 • Anadolu ve Anadolu insanı hakkındaki gözlemlerini ünlü “Han Duvarları” şiiirinde gerçekçi bir bakış açısı ile anlatmıştır.
 • Çoban Çeşmesi” ve “Akarsu” şiirleri de önemlidir.
 • Deli Ozan” ve “Çamdeviren” lakaplarıyla mizahi şiirler de yazmıştır.
Enis Behiç Koryürek

Önemli Eserleri:
Şiir: Miras, Güneşin Ölümü, Varidat-ı Süleyman Çelebi

 • Kurtuluş Savaşı yıllarında millî duyguları ve kahramanlıkları anlatan şiirler yazmıştır.
 • Gemiciler” adlı şiiri ünlüdür, Türk denizciliği ile ilgilidir.
 • Eski Korsan Hikâyeleri” başlığı altında deniz savaşlarını epik bir dille anlatmıştır.
 • 1946’dan sonra tasavvufa yönelmiş, “Varidat-ı Süleyman Çelebi” kitabında divan şiir geleneğine uygun aruzla yazdığı şiirleri toplamıştır.
Halit Fahri Ozansoy

Önemli Eserleri:
Şiir: Rüya, Cenk Duyguları, Efsaneler, Balkonda Saatler….
Tiyatro: Baykuş, Sönen Kandiller,10 Yılın Destanı…

 • Aruza Veda” adlı şiiriyle hece ölçüsünü kullanmaya başlamıştır.
 • Cenk Duyguları” adlı kitabında Kurtuluş Savaşı yıllarınaait duygularını anlatmıştır.
 • Genellikle hüzün ve melankoli, aşk, kadın temalarına yer vermiştir.
Orhan Seyfi Orhon

Önemli Eserleri:
Şiir: Fırtına ve Kar, Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi, Kervan, Gönülden Sesler…

 • Ünlü “Fırtına ve Kar” şiirini serbets müstezad biçiminde aruzla yazmıştır.
 • Aruz kalıplarını heceye uyarlayarak yazdığı gazelleri vardır.
 • Hece ölçüsüyle yazdığı “Peri Kızı ile Çoban Hikâyesi” şiir kitabı, manzum bir masaldır.
 • Veda” ve “Diyorlar” gibi birçok şiiri bestelenmiştir.
 • Fiske” imzasıyla yazdığı mizahi yazılarını “Fiskeler” adlı kitapta toplamıştır.
 • Hıyaban, Papağan, Ayda Bir, Çınaraltı, Akbaba, Edebiyat Gazetesi gibi mizahi dergi ve gazeteler çıkarmıştır.
Yusuf Ziya Ortaç

Önemli Eserleri:
Şiir: Akından Akına, Cenk Ufukları, Bir Rüzgâr Esti, Kuş Cıvıltıları…
Tiyatro: Binnaz

 • Orhan Seyfi Orhon’la birlikte Akbaba ve Çınaraltı adlı dergilerini çıkarmıştır.
 • “Çimdik” takma adıyla mizahi hicivler yazmıştır.
 • Kahramanlık şiirlerini “Akından Akına” ve “Cenk Ufukları” kitaplarında toplamıştır.
 • Binnaz” isimli oyunu hece ölçüsü ile yazılmış ilk başarılı manzum piyestir.
Millî Edebiyat Anlayışını Sürdüren Şiir
milli edebiyat anlayışını sürdüren şairler cumhuriyet dönemi türk edebiyatı pdf
 • Memleket sevgisini ve sorunlarını ele aldılar.
 • Hece ölçüsü ve dörtlük nazım birimini kullandılar.
 • Halk şiiri nazım biçimlerinden yararlandılar.
 • Şiirlerini Kültür Haftası, Hisar, Çınaraltı gibi dergilerde yayımladılar.
 • Memleket edebiyatı” anlayışıyla eser verdiler.
 • Anadolu insanını ve coğrafyasını anlattılar.
Ahmet Kutsi Tecer

Önemli Eserleri:
Şiir: Şiirler
Tiyatro: Köşebaşı, Koçyiğit Köroğlu, Satılık Ev…

 • Halk edebiyatı ve folklor alanında araştırma ve incelemeler yapmış, Âşık Veysel’i Türk edebiyatına tanıtan kişi olmuştur.
 • Orda Bir Köy Var Uzakta”, “Nerdesin”ve “Halay Çeken Kızlar” ünlü şiirleridir.
 • Köşebaşı” ve “Koçyiğit Köroğlu” ünlü tiyatro oyunlarıdır.
Arif Nihat Asya

Önemli Eserleri:
Şiir: Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor, Kubbe-i Hadrâ, Kökler ve Dallar, Kıbrıs Rubaileri, Rubaiyat-i Arif…

 • “Bayrak” şiirinden dolayı ”Bayrak Şairi” olarak ünlenmiştir.
 • Rubai türünün yeni Türk edebiyatındaki önemli isimlerindendir.
 • Rubailerden oluşan beş kitap yayımlamıştır.
Kemalettin Kamu

Önemli Eserleri:
Şiir: Kemalettin Kamu, Hayatı, Şahsiyeti, Şiirleri

 • “Gurbet şairi” olarak tanınmıştır.
 • İstanbul’un işgali üzerine yazdığı “Gurbet” adlı şiiri ünlüdür.
 • “Bingöl Çobanları” adlı şiiri edebiyatımızda pastoral şiirin en güzel örneklerinden biridir.
 • Şiirleri ölümünden sonra kitaplaştırılmıştır.
Orhan Şaik Gökyay

Önemli Eserleri:
Şiir: Bu Vatan Kimin, Birkaç Şiir, Poems
Eleştiri: Destursuz Bağa Girenler
İnceleme: Dedem Korkut’un Kitabı

 • Bu Vatan Kimin” ve “Yas” isimli şiirleri ünlüdür.
 • Divan ve halk edebiyatı üzerine araştırmalar yapmış, Dede Korkut Hikâyeleri’ni sadeleştirmiştir.
 • Eleştiri türündeki “Destursuz Bağa Girenler” de önemli eseridir.
Zeki Ömer Defne

Önemli Eserleri:
Şiir: Denizden Çalınmış Ülke, Puya’lar I, Puya’lar II, Sessiz Nehir,
Kardelenler

 • Ilgaz, Ziller Çalacak, Kıyıdaki Tekne” şiirleriye tanınmıştır.
 • Erzurum, Eğin, Ilgaz, Isparta, Bursa, İstanbul, Konya üzerine güzellemeler yazmıştır.
 • Halk şiiri geleneğiyle çağdaş şiiri birleştirerek kendine özgü yeni bir şiir ortaya koymuştur.
Ömer Bedrettin Uşaklı

Önemli Eserleri:
Şiir: Deniz Sarhoşları, Yayla Dumanı, Sarıkız Mermerleri, Deniz Hasreti

 • Anadolu Şairi olarak ünlenmiştir.
 • Şiirlerinin bazıları bestelenmiştir. (Yıldızların Altında, Eğilmez Başın Gibi, Kapıldım Gidiyorum)
Behçet Kemal Çağlar

Önemli Eserleri:
Şiir: Erciyes’ten Kopan Çığ, Burada Bir Kalp Çarpıyor, Benden İçeri
Tiyatro: Çoban, Deniz Abdal, Attila

 • Ankaralı Âşık Ömer mahlasıyla âşık tarzında şiirler yazmıştır.
 • Faruk Nafiz Çamlıbel’le birlikte “Onuncu Yıl Marşı”nı yazmıştır.
 • Atatürkçü, memleketçi, devrimci bir şair olarak tanınmıştır.
Necmettin Halil Onan

Önemli Eserleri:
Şiir: Çakıl Taşları, Bir Yudum Daha

 • Bir Yolcuya” (Dur Yolcu) adlı şiiriyle geniş bir ün kazanmıştır.
 • Hece ile yazdığı şiirleri Dergâh, Hayat gibi dergilerde yayımlanmıştır.
Saf Şiir Anlayışı
CUMHURİYET DÖNMİ TÜRK EDEBİYATI PDF SAF ŞİİR ANLAYIŞI
 • Sanat sanat içindir” ilkesi benimsenmiştir.
 • Biçim güzelliği önemsenmiştir.
 • Ahenge önem verilmiş; ses, ritim, kafiye, musiki ve söyleyiş güzelliğinden yararlanılmıştır.
 • Şiir, soylu ve değerli bir sanat olarak kabul edilmiştir.
 • Amaç, estetik haz veren şiirler yazabilmektir.
 • Şiire emek vermek önemsenir.
 • Anlam kapalılığı ve soyutluk şiire hâkimdir.
 • Sembolizm ve parnasizm akımlarından etkilenilmiştir.
 • İlk olarak Fecriati içinde yer alan Ahmet Haşim’in, “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” adlı makalesiyle ortaya koyulmuştur.
 • Ahmet Haşim ve Yahya Kemal; Cumhuriyet Dönemi öncesi bu anlayışla şiir yazmıştır, saf şiir anlaşının öncüleridir.
Ahmet Hamdi Tanpınar

Önemli Eserleri:
Şiir: Bütün Şiirleri
Roman: Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Sahnenin Dışındakiler, Aydaki Kadın, Mahur Beste
Hikâye: Abdullah Efendi’nin Rüyaları, Yaz Yağmuru
Deneme: Beş Şehir

 • Aşk, ölüm, metafizik gibi temalar üzerinde yoğunlaşmıştır.
 • Şiirlerinde “zaman, rüya, hayal, masal, musiki” kavramları en önemli kavramlardır.
 • Şiirlerini hece ölçüsüyle yazmış, ayrıca serbest şiiri de denemiştir.
 • Ne İçindeyim Zamanın” ve “Bursa’da Zaman” ünlü şiirleridir.
Ahmet Muhip Dıranas

Önemli Eserleri:
Şiir: Ağrı, Olvido, Dağlara
Tiyatro: Gölgeler, Çıkmaz, O Böyle İstemezdi

 • Kar, Olvido, Ağrı, Serenad, Fahriye Abla” şiirleriyle tanınmıştır.
 • Şiiri, “kelimelerle dördüncü bir boyut yaratma çabası” diye açıklamıştır.
 • Tevfik Fikret’in Rübab-ı Şikeste adlı şiir kitabını günümüz Türkçesiyle “Kırık Saz” olarak yayılamıştır.
Necip Fazıl Kısakürek

Önemli Eserleri:
Şiir: Örümcek Ağı, Kaldırımlar, Ben ve Ötesi, Sonsuzluk Kervanı, Çile
Tiyatro: Tohum, Bir Adam Yaratmak, Künye, Para, Reis Bey, Nâmı
Diğer Parmaksız Salih…

 • Kaldırımlar Şairi” olarak anılmıştır.
 • İlk şiirlerini topladığı “Kaldırımlar” ve “Örümcek Ağı” kitaplarıyla
 • genç yaşta ünlü olmuştur.
 • Yalnızlık, sevgi, ayrılık, özlem gibi bireysel temalı şiirlerden sonra
 • dinî-tasavvufi konulara eğilmiş, mistik-metafizik şiirler yazmıştır.
 • Çile” adlı şiir kitabının sonuna eklediği “poetika” bölümünde şiir anlayışını açıklamıştır.
 • Büyük Doğu” dergisini çıkartmıştır.
Cahit Sıtkı Tarancı

Önemli Eserleri:
Şiir: Ömrümde Sükût, Otuz Beş Yaş, Düşten Güzel, Sonrası
Mektup: Ziya’ya Mektuplar

 • Şiiri “kelimelerle güzel şekiller kurma sanatı” olarak değerlendirmiştir.
 • Şiirlerinde en çok ölüm temasını ve yaşama sevincini işlemiştir.
 • Otuz Beş Yaş, Memleket İsterim, Abbas, Desem ki, Gün Eksilmesin Penceremden”gibi şiirleri çok sevilmiştir.
 • Ziya Osman Saba ile mektuplaşmalarını “Ziya’ya Mektuplar” adıyla kitaplaştırmıştır.
Asaf Halet Çelebi

Önemli Eserleri:
Şiir: He, Lâmelif, Om Mani Padme Hum

 • Soyut ve sezgiye dayalı anlamca kapalı bir şiir anlayışı vardır.
 • Kaynağını tasavvuf ve dinler tarihinden; Anadolu-İran-Hint medeniyetinden, alan egzotik şiirler yazdı.
 • Türk edebiyatı, Hint ve Fars edebiyatıyla ilgili araştırmalar yaptı.
Yedi Meşaleciler
yedi meşaleciler cumhuriyet dönemi türk edebiyatı pdf
 • Cumhuriyet Dönemi’nde edebî anlayışlarını bir bildiri ile yayımlayan ilk edebî topluluktur.
 • Görüşlerini 1928’de Yedi Meşale adlı kitabın ön sözünde açıklamışlardır.
 • Topluluğa Yedi Meşaleciler ismini veren Sabri Esat Siyavuşgil’dir.
 • Beş Hececiler’e tepki olarak ortaya çıkmışlardır.
 • Canlılık, samimiyet ve daima yenilik!” sloganı sanat görüşlerinin özetidir.
 • Sembolizm ve izlenimcilikten etkilenmişlerdir.
 • Kısa süreli bir ses getirip hedeflerini gerçekleştiremeden dağılmışlardır.
 • Ziya Osman Saba’nın dışındakiler şiiri bırakıp başka edebî türlere yönelmiştir.
Ziya Osman Saba

Önemli Eserleri:
Şiir: Sebil ve Güvercinler, Geçen Zaman, Nefes Almak
Hikâye: Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi, Değişen İstanbul

 • Yedi Meşalecilerin en genç ve topluluğun şiir anlayışına en sadık ismidir.
 • En tanınmış şiiri Sebil ve Güvercinler’dir.
 • Ölüm, ev, Allah’a kulluk, geçmişe özlem, çocukluk anıları gibi temaları işlemiştir.
Yaşar Nabi Nayır

Önemli Eserleri:
Şiir: Kahramanlar, Onar Mısra

 • Türk edebiyatının en önemli dergilerinden biri olan Varlık dergisini çıkarmış ve 48 yıl aralıksız yayımlamıştır.
 • Şiirlerinde hem sosyal hem bireysel konulara yer vermiştir.
Kenan Hulusi Koray

Önemli Eserleri:
Hikâye: Bir Yudum Su, Bahar Hikâyeleri, Bir Otelde Yedi Kiş
Roman: Osmanoflar…

 • Yedi Meşale’nin içinde şair olmayan tek kişidir, öykücüdür.
 • Korku, fantastik türünde eser veren ilk öykücülerdendir.
Vasfi Mahir Kocatürk

Önemli Eserleri:
Şiir: Dağların Derdi, Tunç Sesleri, Geçmiş Geceler, Bizim Türküler,
Ergenekon, Hayat Şarkıları
Manzum Tiyatro: Yaman, Sanatkâr, On İnkılap

 • Vatan, millet, kahramanlık, doğa temalarını işlemiştir.
 • Milliyetçi konuları işlemesi yönüyle diğer şairlerden farklıdır.
 • Manzum oyunlar, çocuk hikâyeleri, liseler için ders kitapları yazmış; antolojiler ve edebiyat araştırmaları yapmıştır.
Sabri Esat Siyavuşgil

Önemli Eserleri:
Şiir: Odalar ve Sofalar

 • Odalar ve Sofalar şiiri ünlüdür.
 • Betimlemeye dayalı canlı bir anlatım oluşturmuş, özellikle ev içi ve eşya tasvirleriyle tanınmıştır.
 • Empresyonizmden etkilenmiştir.
Cevdet Kudret Solok

Önemli Eserleri:
Şiir: Birinci Perde

 • Karagöz ve Ortaoyunu‘nu kitaplaştırmıştır.
 • Şiirlerinde özlem, yalnızlık, ölüm, karamsarlık temalarını işlemiştir.
Muammer Lütfi Bahşi

Önemli Eserleri:

 • Şiirlerini ve diğer yazılarını bir kitap hâlinde yayımlamamıştır.
 • Şiirlerini bir kısmı topluluğun ortak kitabı “Yedi Meşale” de yayımlanmıştır.
Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir (1923 – 1960)
serbest nazım ve toplumcu şiir cumhuriyet dönemi türk edebiyatı konu anlatımı pdf
 • Şiirler, serbest nazım (ölçüsüz, kafiyesiz) ile yazılmıştır.
 • Toplum için sanat” anlayışı söz konusudur.
 • Materyalist ve Marksist bir dünya görüşü hâkimdir.
 • Rus şair Mayakovski’nin etkisi görülür.
 • Fütürizm (gelecekçilik) akımının etkileri görülür.
 • Söylev üslubunun özelliklerinden faydalanılmıştır.
 • Dizelerde paralellik, simetrik akışlar, kırılmalar, dalgalanmalar vardır. (Mayakovski etkisi)
 • Şiirde savunulan ideolojik bir görüş vardır.
 • Şiirlerde köylü, halk, işçi, emek, sömürü, baskı, başkaldırı gibi kavramlar işlenmiştir.
Nazım Hikmet Ran

Önemli Eserleri: Şiir: Şiir: Güneşi İçenlerin Türküsü, 835 Satır,
Sesini Kaybeden Şehir, Benerci Kendini Niçin Öldürdü,
Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı, Kurtuluş Savaşı Destanı, Memleketimden İnsan Manzaraları….
Roman: Yaşamak Güzel Şey be Kardeşim…

 • Serbest nazmın ve toplumcu şiirin öncüsüdür.
 • Kendisinden sonraki tüm kuşakları etkilemiştir.
 • İlk kitabı 835 Satır, Türk edebiyatında serbest şiirin ilk örneği kabul edilir.
 • Rus şair Mayakovski’den etkilenmiştir.
 • Memleketimden İnsan Manzaraları ve Kurtuluş Savaşı’nı anlattığı Kuvayi Milliye Destanı en önemli kitaplarıdır.
 • Fütürizm (gelecekçilik) akımından etkilenmiştir.
 • Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür / Bir orman gibi kardeşçesine…” dizeleri ile yaşam felsefesini ortaya koymuştur.
 • Kerem Gibi ve Salkım Söğüt tanınmış şiirlerindendir.
Ercüment Behzat Lav

Önemli Eserleri:
Şiir: S.O.S., Kaos, Açıl Kilidim Açıl, Mau Mau, Üç Anadolu

 • Servet-i Fünun dergisinde yayımladığı şiirlerini “S.O.S.” adlı kitabında toplamıştır.
 • Şiirlerinde fütürizm, kübizm ve sürrealizmin etkileri görülür.
 • Nazım Hikmet’le birlikte serbest nazmın ilk uygulayıcılarından öncü bir şairdir.
Ahmed Arif

Önemli Eserleri:
Şiir: Hasretinden Prangalar Eskittim

 • Otuz Üç Kurşun, Adiloş Bebe, Hasretinden Prangalar Eskittim” şiirleri ünlüdür.
 • Birçok şiiri bestelenmiştir.
 • Doğu Anadolu insanının duyarlılığını, ezilmişliğini lirik ve epik bir anlatımla dile getirmiştir.
 • Toplumcu gerçekçi şiirin ustalarındandır.
Rıfat Ilgaz

Önemli Eserleri:
Şiir: Yarenlik, Sınıf, Yaşadıkça, Devam, Üsküdar’ da Sabah Oldu…
Roman: Hababam Sınıfı, Karartma Geceleri, Sarı Yazma, Yıldız Karayel, Pijamalılar (Bizim Koğuş), Apartman Çocukları…

 • Koca Çınar”, Edebiyatın Koca Çınarı” olarak anılır.
 • 1940’lı yıllarda toplumcu şiirin öncülerinden olmuş, şiirlerinde
 • yoksulların yaşamını yansıtmıştır.
 • Sabahattin Ali ve Aziz Nesin’le birlikte Markopaşa dergisini çıkarmıştır.
 • Hababam Sınıfı” romanıyla ünlüdür.
 • Karartma Geceleri” adlı biyografik romanında II. Dünya Savaşı yıllarındaki İstanbul’u ele alır.
 • Eserlerinde memleketi Kastamonu yöresini anlattı.
Arif Damar  

Önemli Eserleri:
Şiir: Günden Güne, İstanbul Bulutu, Kedi Aklı, Saat Sekizi Geç Vurdu, Yoksulduk Dünyayı Sevdik
Roman: Yağmurlu Sokak

 • 1940 kuşağının toplumcu şairlerindendir.
 • Arif Barikat takma adıyla yazdığı toplumcu gerçekçi şiirlerini
 • Günden Güne” adlı kitabında toplamıştır.
 • Tek romanı Yağmurlu Sokak’ı Melih Cevdet Anday’la birlikte kaleme almıştır.
Hasan Hüseyin Korkmazgil

Önemli Eserleri:
Şiir: Kavel, Kızılkuğu, Filizkıran Fırtınası, Temmuz Bildirisi, Acılara Tutunmak…
Mizahi hikâye: Öhööö!, Bıyıklar Konuşuyor, Made in Turkey

 • Toplumcu gerçekçi şiirin önde gelen temsilcilerindendir.
 • Kavel”, “Kızılkuğu”, “Filizkıran Fırtınası” şiir kitaplarıyla birçok ödül kazanmıştır.
 • Acılara Tutunmak” ve “Haziranda Ölmek Zor” akıllarda yer yetmiş şiirleridir.
Necati Cumalı

Önemli Eserleri:
Roman: Tütün Zamanı (Zeliş), Yağmurlar ve Topraklar, Acı Tütün…
Hikâye: Susuz Yaz, Ay Büyürken Uyuyamam…
Şiir: Kızılçullu Yolu, Kısmeti Kapalı Gençlik, Harbe Gidenin Şarkıları, Mayıs Ayı Notları, Güzel Aydınlık…

 • Eserlerinde genellikle Ege Bölgesi’nde kırsal kesim insanlarının toprağa dayalı ilişkilerini, sorunlarını, acılarını dile getirmiştir.
 • Susuz Yaz” hikâyesi film uyarlanan önemli bir eseridir.
 • Tütün Zamanı“, “Yağmurlar ve Topraklar”, Acı Tütün” önemli üçleme romanıdır.
Ahmet Oktay

Önemli Eserleri:
Şiir: Gölgeleri Kullanmak, Sürgün, Yol Üstündeki Semender, Bir Sanrı İçin Gece Müziği….

 • 1950’li yıllarda şiir yazmaya başlayan şair aynı zamanda yazar ve gazetecidir.
 • Şairliğinin ilk yıllarında Ahmed Arif etkisi görülür.
 • Ferit Edgü, Orhan Duru, Ahmet Oktay, Attila İlhan gibi şairlerle birlikte “Maviciler” diye anıldılar.
 • 1960’lardan itibaren, bireyselliği ön plana çıkaran, varoluş felsefesinin etkiler taşıyan eserler üretti.
Cahit Irgat

Önemli Eserleri:
Şiir: Irgatın Türküsü
Roman: Geri Dönemezsin

 • 1940 kuşağı tolumcu gerçekçi şairlerdendir.
 • Tiyatro oyuncusudur.
 • Bütün şiirlerini “Irgatın Türküsü” adlı kitabında toplamıştır.
 • Yayımlanmış tek romanı olan “Geri Dönemezsin” (1948) kısmen otobiyografik bir nitelikte olup şiirlerinde işlenen “toplumcu” temalara benzer bir içeriğe sahiptir.
 • “Mutlu” olan soyadını “Irgat” olarak değiştirmiştir.
Garip Hareketi (1.Yeni)
GARİP AKIMI
 • Adını “Garip” şiir kitabından alan topluluk, şiire getirdikleri yenilikler nedeniyle I. Yeni olarak da anıldılar.
 • Şiirde her türlü geleneği reddedip önceden belirlenmiş kalıplara karşı çıkmışlardır.
 • Şiirde her türlü ölçü ve uyağa karşı çıktılar.
 • Şiirde kapalılığı, sanatlı söyleyişleri, mecazları ve şairaneliği reddettiler.
 • Basitlik, sadelik, sıradanlık” ilkesini benimsediler.
 • Günlük hayatı, yaşama sevincini, basit konuları, sıradan/küçük insanları işlediler.
 • “Nasır”dan “lağım”a her sözcüğün şiirde yer alabileceğini savundular.
 • Günlük konuşma dilinden, halk söyleyişlerinden yararlandılar.
 • Sürrealizm ve dadaizm akımından etkilendiler.
Orhan Veli Kanık

Önemli Eserleri:
Şiir: Garip, Vazgeçemediğim, Destan Gibi, Yenisi, Karşı
Düzyazı: Sanat ve Edebiyatımız, Bindiğimiz Dal

 • 1941 yılında arkadaşlarıyla yayımladığı “Garip” isimli şiir kitabı ve kitaba yazdığı ön sözle Türk şiirine yeni bir bakış ve anlayış getirdi.
 • Garip Hareketi’nin öncüsüdür.
 • Kitâbe-i Seng-i Mezar adlı şiiri, sıradan insanların şiire konu olabileceğinin bir örneğidir.
 • Bu şiirde hem “nasır” sözcüğünü şiire sokmuş, hem de Divan edebiyatı geleneğinde sadece padişahlara mersiye yazılmasını eleştirmiştir. Sıradan bir Süleyman Efendiye de mersiye yazılabileceğini göstermiştir.
 • “İstanbul Türküsü, İstanbul’u Dinliyorum, Kapalıçarşı, Anlatamıyorum” gibi şiirleri ile beğeni kazanmıştır.
 • La Fontaine’den çeviriler yapmış, Nasrettin Hoca fıkralarını manzumlaştırmıştır.
 • 1947’de Yaprak dergisini çıkarmıştır.
Melih Cevdet Anday

Önemli Eserleri:
Şiir: Garip, Rahatı Kaçan Ağaç, Telgrafhane, Kolları, Bağlı Odysseus, Teknenin Ölümü, Yana Yana, Ölümsüzlük Ardında Gılgamış… Roman: Gizli Emir, İsa’nın Güncesi, Aylaklar, Meryem Gibi, Yağmurlu Sokak…
Tiyatro: Mikado’nun Çöpleri, İçerdekiler, Dikkat Köpek Var…

 • Garip Hareketi’nin “akılcı ve toplumcu duyarlığı olan şairi” olarak anıldı.
 • Garip’ten sonraki dönemde toplumsal konulara yöneldi.
 • Rahatı Kaçan Ağaç“, Garip tarzı şiirlerden; “Telgrafhane” ve “Yan Yana” ise toplumsal eleştiri, aşk, yaşama sevinci, çocukluk anıları gibi konuları işlediği şiirlerinden oluşur.
 • Kolları Bağlı Odysseus” adlı eserinden başlayarak mitolojiye yönelmiş, eserlerinde Eski Yunan ve Doğu kültürlerine yer vermiştir.
 • Gizli Emir” romanı ile 1970 TRT Roman Armağanı’nı kazanmıştır.
Oktay Rifat Horozcu

Önemli Eserleri:
Şiir: Garip, Çobanıl Şiirler, Perçemli Sokak, Aşk ve Avarelik
Üzerine Şiirler, Elleri Var Özgürlüğün, Perçemli Sokak
Roman: Danaburnu….
Tiyatro: Çil Horoz, Birtakım İnsanlar, Oyun İçinde Oyun, Atlar ve Filler, Yağmur
Sıkıntısı…

 • 1950’ye kadarki şiirlerinde Garipçi, 1960 yıllarda II. Yenici’ye yakın, 1970’li yıllarda ise toplumcu bir şairdir.
 • “Yaşayıp Ölmek”, “Aşk ve Avarelik Üzerine Şiirler”, Güzellemeler” gibi ilk şiir kitapları Garip anlayışına bağlıdır.
 • Perçemli Sokak” şiir kitabıyla II. Yeniye yaklaşmıştır.
 • Elleri Var Özgürlüğün” adlı şiir kitabında sosyal sorunlar, işçi ve emekçilerin hakları gibi konuları işlemiştir.
Hisarcılar
cumhuriyet dönemi türk edebiyatı pdf hisarcılar
 • Hisarcılar, 1950’de çıkmaya başlayan Hisar dergisi etrafında bir araya gelen şair ve yazarların oluşturduğu topluluktur.
 • Hisar dergisinde edebiyat anlayışlarını şöyle açıkladılar:
 • Sanatçının dili, yaşayan dil, yaşayan Türkçe olmalıdır.
 • Sanatçı bağımsız olmalıdır.
 • Sanat millî olmalıdır.
 • Sanatta sürekli bir yenilik olmalı ama eski ile bağlar koparılmamalıdır.
 • Heceyi de aruzu da serbest ölçüyü de benimsediler.
 • I. Yeni ve II. Yeni’yi manevi değerlerden uzak olmaları ve dili yozlaştırdıkları düşünesiyle eleştirdiler.
 • Toplumcu gerçekçi şairleri ideolojik oldukları için eleştirdiler.
İlhan Geçer

Önemli Eserleri:
Şiir: Büyüyen Eller, Yeşil Çağ, Hüzzam Beste , Özlem Rıhtımı…

 • Hisar dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yapmıştır.
 • “Kahverengi Gözlerin” şiiri ile tanınmıştır.
Mehmet Çınarlı

Önemli Eserleri:
Şiir: Güneş Rengi Kadehlerle, Gerçek Hayali Aştı, Bir Yeni Dünya Kurmuşum…

 • Hisar dergisi kurucularındandır.
 • “Radyo’da Hisar Saati” programını yapmıştır.
 • “Bir Yeni Dünya Kurmuşum” ile 1974’te Türkiye Millî Kültür Vakfı Şir Armağanı’nı kazanmıştır.
Mustafa Necati Karaer

Önemli Eserleri:
Şiir: Sevmek Varken, Güvercin Uçurtmak, Kuşlar ve İnsanlar, Kerem ile Aslı…

 • Hisarcılar akımının kurucularındandır.
 • “Kuşlar ve İnsanlar” adlı şiiriyle ödül almıştır.
 • Kerem ile Aslı’yı yeniden yazmıştır.
Munis Faik Ozansoy

Önemli Eserleri:
Şiir: Büyük Mabedin Eşiğinde, Hayal Ettiğim Gibi…

 • Hisar dergisinin kurucularından olan şair, derginin başyazılarını yazmıştır.
 • Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Hamdi Tanpınar’dan etkilenmiştir.
Yavuz Bülent Bakiler

Önemli Eserleri:
Şiir: Yalnızlık, Duvak, Seninle, Harman

 • Lirik, mistik ve milli bir üslubu vardır.
 • Anadolu’ya, Anadolu insanına eğilmiş, onların sorunlarını yapıcı bir tavırla dile getirmiştir.
Bekir Sıtkı Erdoğan

Önemli Eserleri:
Şiir: Bir Yağmur Başladı, Dostlar Başına, Kışlada Bahar….

 • Kara Gözlüm Efkârlanma Gül Gayri, Ve Ben Yalnızlık, Hasret, Hancı gibi birçok şiiri bestelenmiş ve bunlar çok beğenilmiştir.
 • Cumhuriyet’in 50. Yıl Marşı’nı yazmıştır.
 • Halk ve divan şiiri geleneğini günümüz şiirine uyarlamıştır.
Maviciler
 • Mavi dergisi etrafında toplandıkları için Maviciler olarak anılmışlardır.
 • Şiirde anlam kapalılığını savunmuşlar, şairane ve sanatlı söyleyişi tercih etmişlerdir.
 • Garip ve İkinci Yeni şiirine karşı çıkmışlardır.
 • Ferit Edgü, Orhan Duru, Özdemir Nutku, Yılmaz Gruda, Ahmet Oktay, Demirtaş Ceyhun, Demir Özlü ve Tahsin Yücel gibi sanatçılar Mavi’de şiirler yayımlasa da dergi kapandıktan sonra çoğu toplumcu gerçekçi çizgiye kaymıştır.
 • Mavicilerin en önemli ismi Attila İlhan‘dır.
Attila İlhan

Önemli Eserleri:
Şiir: Duvar, Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum, Bela Çiçeği, Yasak Sevişmek, Tutuklunun Günlüğü, Böyle Bir Sevmek, Elde Var Hüzün, Korkunun Krallığı, Ayrılık Sevdaya Dahil
Roman: Sokaktaki Adam, Zenciler Birbirine Benzemez, Kurtlar Sofrası…
Deneme-Eleştiri:
Hangi Sol, Hangi Batı, Hangi Atatürk, İkinci Yeni Savaşı, Sağım Solum Sobe…
Gezi: Abbas Yolcu

 • Maviciler’in öncüsü ve en önemli ismidir.
 • Batı, halk, divan, toplumcu şiir geleneklerine ait unsurları kullanarak kendine özgü bir şiir ortaya koymuştur.
 • Şiirde imla kurallarını reddetmiş, büyük harf kullanmamıştır.
 • Sisler Bulvarı”, “Yağmur Kaçağı” ve “Ben Sana Mecburum”, “Elde Var Hüzün”, “Yasak Sevişmek” önemli şiirleridir.
 • Garip ve İkinci Yeni şiirine karşı çıkmıştır.
 • Garipçileri “bobstiller” diye nitelemiştir.
 • Sokaktaki Adam” romanında Batılılaşma uğruna toplumdan kopan kişilerin bocalamasını, “Zenciler Birbirine Benzemez” romanında hayal kırıklığına uğramış bir devrimciyi anlatmıştır.
Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir

Garip akımının etkisinin sürdüğü yıllarda ve diğer yıllarda bazı şairler hiçbir edebî oluşuma bağlanmadan şiirde kendi tarzlarını oluşturmuş, şiiri yenileşmesine bu şekilde katkıda bulunmuştur.

Cahit Külebi

Önemli Eserleri:
Şiir: Adamın Biri, Rüzgâr, Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda, Türk Mavisi,
Yeşeren Otlar, Yangın, Güz Türküleri…

 • Millî, romantik bir şairdir. Gerçekçi-romantik olarak nitelendirilir.
 • Şiirlerinde derin bir Anadolu sevgisi vardır.
 • Türkçeyi en güzel kullanan şairlerden biridir.
 • Rüzgâr” adlı kitabında Garip şiiri anlayışına yaklaşmış, halk şiirinden ve türkülerden yararlanmıştır.
 • Yeşeren Otlar” kitabı ile 1955’te TDK Edebiyat Ödülü’nü, “Yangın” kitabıyla da Yeditepe Şiir Ödülü’nü kazanmıştır.
Behçet Necatigil

Önemli Eserleri:
Şiir: Kapalı Çarşı, Çevre, Evler, Eski Toprak…

 • Evler şairi” olarak anılır.
 • Ev, aile, yakın çevre, dış dünya başta olmak üzere yasak aşklar, bunalım, ölüm, yokluk gibi temaları işlemiştir.
 • İlk kitapları ”Kapalı Çarşı”, ”Çevre” ve ”Evler”de yalın bir dille yazdığı ve divan ile halk geleneğinden faydalandığı lirik şiirleri yer alır.
 • Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü” ve “Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü” adlı kitapları hazırlamıştır.
 • Eski Toprak” şiiri ile Yeditepe Şiir Ödülü’nü, “Yaz Dönemi” şiiriyle TDK Şiir Ödülü’nü kazanmıştır.
Fazıl Hüsnü Dağlarca

Önemli Eserleri:
Şiir: Havaya Çizilen Dünya, Çocuk ve Allah, Üç Şehitler Destanı, Çakır’ın Destanı, Yedi
Memetler, Çanakkale Destanı…

 • Türkçem benim ses bayrağım.” sözüyle Türk diline verdiği önemi ifade etmiştir.
 • Destan Şairi” olarak anılır.
 • Üç Şehitler Destanı“, “Çakırın Destanı”, “Çanakkale Destanı” gibi Kurtuluş Savaşı’nı ve Atatürk’ü konu edindiğ şiirleri önemli yapma destanlardır.
 • İlk şiir kitabı “Havaya Çizilen Dünya“dörtlük nazım birimi ve hece ile yazdığı şiirlerinden oluşur.
 • İkinci şiir kitabı “Çocuk ve Allah” ile geniş bir ün kazanmıştır.
 • Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin en uzun soluklu şairi (1914-2008) olup 134 kitap yayımlamıştır.
Sabahattin Kudret Aksal

Önemli Eserleri:
Şiir: Şarkılı Kahve, Gün Işığı, Duru Gök, Batık Kent, Atatürk Anadolu’da…
Öykü: Gazoz Ağacı
Tiyatro: Kahvede Şenlik Var, Şakacı, Bir Odada Üç Ayna, Tersine Dönen Şemsiye…

 • İlk şiirlerinde heceyi kullanmış, sonra Garip akımı ve İkinci Yeni anlayışına yakın şiirler yazmıştır.
 • Daha sonraları düşünsel yönü / felsefi yönü ağır basan şiirler
 • yazmıştır.
 • Gazoz Ağacı” adlı hikâyesi ile Sait Faik Abasıyanık Hikâye Ödülü’nü almıştır.
 • Kahvede Şenlik Var” önemli tiyatro eserlerinden biridir.
Bedri Rahmi Eyüpoğlu

Önemli Eserleri: Şiir: Yaradana Mektuplar, Tuz, Karadut, Dol Karabakır Dol (Bütün Şiirleri) …

 • Hiçbir edebî akım içinde yer almayan şairin şiirleri Cumhuriyet Dönemi’nin şiir panoramasının âdeta bir özeti gibidir.
 • Hececiler, Garip, Toplumcu Gerçekçiler, İkinci Yeni ve Batılı İzlenimci şairlerden aldığı birçok etkiyiyle birlikte şiirlerinde Yunus’tan Karacaoğlan’a uzayan bir çizgide halk şiirinin ve kültürünün etkilerinden söz etmek gerekir.
 • Sanatı, halktan alınanın daha güzel ve daha faydalı bir şekilde yine halka sunulma gayreti olarak görür.
 • Ressam şairlerimizdendir.
 • Tuz” kitabının başında yer alan “Güzel ile Faydalı” şiiri, Bedri Rahmi’nin sanata bakışını yansıtan dikkat çekici bir metindir. 
 • Deneme, mektupi, gezi ve şiir tründe birçok eseri vardır.
Özdemir Asaf

Önemli Eserleri:
Şiir: Dünya Kaçtı Gözüme, Sen Sen Sen, Bir Kapı Önünde, Yalnızlık Paylaşılmaz….
Özdeyiş: Yuvarlağın Köşeleri

 • İki dize veya tek dörtlükten oluşan kısa, özdeyiş özelliği taşıyan şiirleriyle tanınır.
 • İlk şiirlerinde sevgi, ayrılık, ölüm, son dönem şiirlerinde kaçış
 • ve umutsuzluğu anlatır.
 • “Yuvarlağın Köşeleri” kitabında şiirin ve yazarın işleviyle ilgili görüşlerini dile getirmiştir.
İkinci Yeni
ikinci yeniciler cumhuriyet dönemi türk edebiyatı konu anlatımı pdf
 • I. Yeni’yi (Garip) yetersiz gören şairleri bir araya toplamak amacıyla yola çıkan sanatçılara “İkinci Yeni” adını Muzaffer Erdost vermiştir.
 • Garip akımının şiiri basite indirgemesine tepki olarak ortaya çıktılar.
 • Günlük konuşma dilinin yapısını bilinçli bir şekilde bozarak soyut, kapalı ve imgeli bir şiir dili meydana getirdiler.
 • Konuşma diline sırt çevirdiler.
 • Gündelik dilde olmayan, alışılmamış bağdaştırmalara, tamlamalara yer verdiler.
 • Nükte, şaşırtmaca ve tekerlemeden kaçındılar.
 • Serbest ölçüyü kullandılar.
 • Sürrealizm, dadaizm ve varoluşçuluktan etkilendiler.
Turgut Uyar

Önemli Eserleri:
Şiir: Arzı Hâl, Türkiyem, Dünyanın En Güzel Arabistanı, Tütünler Islak, Her Pazartesi,
Divan, Toplandılar, Kayayı Delen İncir, Dün Yok mu, Büyük Saat (Bütün Şiirleri)

 • Konu ve söyleyiş yönüyle hemen her yapıtında farklı biçimler kullanmıştır.
 • İlk şiir kitapları “Arz-ı Hal” ve “Türkiye’m“de hece ölçüsünden ve geleneksel şiir ögelerinden yararlanmıştır.
 • Dünya’nın En Güzel Arabistanı” kitabı ile II. Yeni’ye geçmiştir.
 • Divan” adlı eserindeki şiirlerini gazel ve rubai tarzında yazmıştır.
 • Uzun şiirler yazarak şiiri düzyazıya yaklaştırmaya çalışmıştır.
 • Büyük Saat” kitabında bütün şiirleri toplanmıştır.
Edip Cansever

Önemli Eserleri:
Şiir: İkindi Üstü, Dirlik Düzenlik, Yerçekimli Karanfil, Tragedyalar, Çağrılmayan Yakup, Ben Ruhi Bey Nasılım, Bezik Oynayan Kadınlar, Oteller Kenti….

 • İkindi Üstü” kitabında büyük şehir hayatının avareliklerini anlattığı gençlik şiirlerini toplamıştır.
 • Dirlik Düzenlik” kitabında toplumsal aksaklıkları eleştirdiği, folklorik unsurları kullandığı şiirlerini bir araya getirmiştir.
 • Dize işlevini yitirdi.” gerekçesiyle yeni arayışlara yönelmiştir.
 • 1957’de çıkardığı “Yerçekimli Karanfil” kitabıyla İkinci Yeni şiirinin özgün örneklerini vermiştir.
 • Şiir dilindeki titizliğinden dolayı İkinci Yeni’nin “kuyumcu şairi” olarak anılmıştır.
 • Otel metaforunu sıkça kullandığı için “Oteller Şairi” olarak da anıldı.
 • Şiirlerinde Yunan mitolojisine ait imgeler kullanmıştır.
 • ”Yerçekimli Karanfil” kitabıyla 1958 Yeditepe Şiir Armağanı’nı, “Ben Ruhi Bey Nasılım” kitabıyla 1977 TDK Şiir Ödülü’nü almıştır.
İlhan Berk

Önemli Eserleri:
Şiir: Güneşi Yakanların Selamı, İstanbul, Günaydın Yeryüzü, Türkiye Şarkısı, Köroğlu, Galile Denizi, Çivi Yazısı, Otağ, Mısırkalyoniğne…

 • Şiir anlam için yazılmaz.” görüşünü savunmuştur.
 • İkinci Yeni şiirini benimsemeden önceki şiirlerini “Güneşi Yakanların Selamı” adlı kitabında toplamıştır.
 • Galile Denizi, Çivi Yazısı, Otağ ve Mısırkalyoniğne adlı şiir kitapları İkinci Yeni tarzı şiirlerinden oluşmuştur.
 • İkinci Yeni’nin öncüsü, savunucusu ve en yenilikçi şairi olmuştur.
 • Her yapıtında farklı bir söyleyiş tarzı denemiş; bazen beyit, türkü, gazel gibi geleneksel unsurları da kullanmıştır.
Cemal Süreya

Önemli Eserleri: Şiir: Üvercinka, Göçebe, Sevda Sözleri, Beni Öp Sonra Doğur Beni, Güz
Bitiği…

 • 1966’dan itibaren Papirüs adlı dergiyi çıkararak İkinci Yeni sanatçılarının bu dergi etrafında toplanmasını sağlamıştır.
 • Şiir anayasaya aykıdır” diyerek kuralsızlığı savunmuştur. Geleneğe karşı olmasına rağmen geleneği şiirinde başarıyıla kullanmıştır.
 • Folklor Şiire Düşman” başlıklı yazısında “halk edebiyatından taklit değil, özümseme yoluyla yararlanılması” gerektiğini söylemiştir.
 • İlk şiir kitabı “Üvercinka” ile Yeditepe Şiir Armağanı’nı, “Göçebe” kitabıyla da TDK Şiir Ödülü’nü kazanmıştır.
Ece Ayhan

Önemli Eserleri: Şiir: Kınar Hanım’ın Denizleri, Bakışsız Bir Kedi Kara, Ortodoksluklar, Devlet ve Tabiat, Yort Savul…

 • “İkinci Yeni” ismine karşı çıkarak “sivil şiir”, “sıkı şiir”, kara şiir” adlarından birini önermiştir.
 • İkinci Yeni’nin en kapalı, en yadırganan şairi olmuştur.
 • Şiiri “imgeler sanatı” olarak algılamış, alışılmamış bağdaştırmalara sıkça yer vermiştir.
 • Mensur şiirlerini “Bakışsız Bir Kedi Kara” ve “Ortodoksluklar” adlı yapıtlarında toplamıştır.
Ülkü Tamer

Önemli Eserleri:
Şiir: Soğuk Otların Altında, Gök Onları Yanıltmaz, Virgülün Başından Geçenler, İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür, Yanardağın Üstündeki Kuş…

 • İlk şiir kitabı “Soğuk Otların Altında“da İkinci Yeni tarzı soyut şiirlerine yer vermiştir.
 • “Üşür Ölüm Bile, Memik Oğlan, Güneş Topla Benim İçin” gibi bazı şiirleri bestelenmiştir.
 • Tüm şiirlerini “Yanardağın Üstündeki Kuş” adlı kitabında toplamıştır.
 • İkinci Yeni’den sonra toplumcu şiire yönelmiştir.
 • Şiirlerinde şaşırtmaca ve ironiye yer vermiş, koşma ve türk tadında şiirler yazmıştır.
Sezai Karakoç

Önemli Eserleri:
Şiir: Körfez, Şahdamar, Hızırla Kırk Saat, Sesler, Taha’nın Kitabı, Kıyamet
Aşısı, Mağara ve Işık, Gül Muştusu, Leyla İle Mecnun….

 • İkinci Yeni’nin şiir anlayışını geleneğe, İslam düşüncesine bağlayan, mistik şairidir.
 • Şiir anlayışı bakımından II. Yeni, şiirlenin konusu bakımından “Dinî Değerleri, Mistik Duyarlılığı Yansıtan Şairler” arasında yer alır.
 • Şiirlerinde dinî motiflere, tasavvufi imgelere yer vermiştir.
 • Mevlana’dan, Yunus ve Şeyh Galip’e, Mehmet Akif’e uzanan şiir geleneğinin modern temsilcidir.
 • Diriliş dergisini çıkarmış, “Diriliş Nesli” yetiştirmeyi hedeflemiştir.
 • Monna Rosa“, “Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine” adlı şiirleri ile ünlüdür.
 • Sezai Karakkoç Mona Roza’nın modern bir Leyla İle Mecnun denemesi olduğunu söyler.
 • Bütün şiirlerini ”Gün Doğmadan” adıyla tek kitap olarak yayımlanmıştır.
İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiir
İsmet Özel

Önemli Eserleri:
Şiir: Geceleyin Bir Koşu, Evet İsyan, Cinayetler Kitabı, Cellâdıma
Gülümserken, Erbain…

 • 1970’te Ataol Behramoğlu’ yla “Halkın Dostları” dergisini çıkardı.
 • Geceleyin “Bir Koşu”, “Evet İsyan” ve “Cinayetler” Kitabı adlı şiir kitapları toplumcu şiirlerinden oluşmaktadır.
 • 1974 yılında Diriliş dergisindeyayımladığı Amentü şiiri ile İslami çizgiye yönelmiştir.
 • Şiirle ilgili görüşlerini “Şiir Okuma Kılavuzu” adlı kitabında açıkladı.
 • Gazete yazılarını “Taşları Yemek Yasak” ve “Bakanlar ve Görenler” adlı kitaplarında topladı.
 • Partizan” adlı şiiri devrimci sanat anlayışının özeti niteliğindedir.
Ataol Behramoğlu

Önemli Eserleri:
Şiir: Bir Ermeni General, Bir Gün Mutlaka, Mustafa Suphi Destanı, Türkiye Üzgün Yurdum, Güzel Yurdum, Bebeklerin Ulusu Yok…

 • 1970’te İsmet Özel’le “Halkın Dostları” dergisini, kardeşi Nihat Behram’la “Militan” (1974) dergisini çıkardı.
 • 1965’te yayımlanan “Bir Gün Mutlaka” adlı şiiri onun toplumcu gerçekçi yönünü yansıtır.
 • İlk şiirlerinde Attila İlhan ve İkinci Yeni akımının etkisi görülür.
Nihat Behram

Önemli Eserleri:
Şiir: Hayatımız Üstüne Şiirler, Fırtınayla Borayla Denenmiş Arkadaşlıklar, Dövüşe Dövüşe Yürünecek, Hayatı Tutuşturan Acılar…

 • Ağabeyi Ataol Behramoğlu ile birlikte “Militan” dergisini çıkarmıştır.
 • Yurt ve doğa sevgisinin yanı sıra toplumcu gerçekçi çizgide devrimci şiirler yazdı.
 • “Hayatımız Üstüne Şiirler” adlı ilk şiir kitabı nedeniyle hapis yattı.
Ceyhun Atuf Kansu

Önemli Eserleri:
Şiir: Sakarya Meydan Savaşı, Bir Çocuk Bahçesinde, Çocuklar Gemisi, Haziran Defteri, Yurdumdan, Bağımsızlık Gülü…

 • Şiirlerini memleketçi edebiyattan, sosyalist gerçekçiliğe doğru değişen bir çerçeveye oturttu.
 • 1960’tan sonra yazdığı “Yurdumdan”, “Bağımsızlık Gülü”, “Sakarya Meydan Savaşı, “Buğday”, “Kadın”, “Gül ve Gökyüzü” kitaplarında Anadolu insanının dünyasına yönelik sosyalist bir sorgulamaya yer verdi.
Refik Durbaş

Önemli Eserleri:
Şiir: Kuş Tufanı, Hücremde Ayışığı, Çırak Aranıyor, Çaylar Şirketten, Nereye Uçar Gökyüzü, Siyah Bir Acıda…

 • Çarşıların, işçi kızların, pazar yerlerinin, çayevlerinin dünyasını yansıtan şair” olarak tanındı.
 • İlk şiir kitabı “Kuş Tufanı“nda şehir yaşantısı, çocukluk ve taşra günleri, kır yaşantısı, Anadolu hayatı gibi konuları işledi.
 • Siyah Bir Acıda” adlı kitabıyla toplumcu şiire yöneldi.
 • Çırak Aranıyor” şiir kitabıyla 1979 Yeditepe Şiir Armağanı’nı, “Nereye Uçar Gökyüzü” ile 1983 Necatigil Şiir Ödülü’nü, “Menzil” ile 1993 Halil Kocagöz Şiir Ödülü’nü aldı.
Gülten Akın

Önemli Eserleri:
Şiir: Rüzgâr Saati, Kestim Kara Saçlarımı, Sığda, Kırmızı Karanfil,
Maraş’ın ve Ökkeş’in Destanı, Ağıtlar ve Türküler…

 • İlk şiirlerini “Rüzgâr Saati” adlı kitabında toplamıştır.
 • “Kırmızı Karanfil” adlı kitabındaki şiirleriyle toplumcu şiire yönelmiştir.
 • Şiirle ilgili düşüncelerini “Şiiri Düzde Kuşatmak” kitabında dile getirdi.
Can Yücel

Önemli Eserleri:
Şiir: Yazma, Sevgi Duvarı, Bir Siyasinin Şiirleri, Ölüm ve Oğlum, Şiir Alayı, Rengâhenk, Gökyokuş…

 • Modern şiirimizin hiciv ustalarındandır.
 • 1965’ten sonra siyasi konulara yönelmiş, toplumsal eleştiri niteliğindeki şiirlerini “Bir Siyasinin Şiirleri” adlı kitabında topladı.
 • Shakespeare, Brecht, Lorca gibi ünlü sanatçılardan “Hamlet, Fırtına, Bir Yaz Gecesi Rüyasıgibi oyunları çevirdi.
 • Şiirlerinde yöresel söyleyişlere, deyimlere ve argo sözlere yer verdi.
 • Her Boydan” kitabında dünya edebiyatından pek çok şairin şiirini çevirdi.
Süreyya Berfe

Önemli Eserleri:
Şiir: Gün Ola, Savrulan, Hayat ile Şiir, Ufkun Dışında, Folklor Söyledi Ben Yazdım…

 • Kasaba” isimli şiiri ile İkinci Yeni anlayışından uzaklaşarak toplumcu, politik, kara mizaha varan ironik bir şiire yöneldi.
 • Gün Ola” ve “Savrulan” adlı ilk iki kitabında Anadolu’nun köy ve kasabalarındaki yaşam koşullarını türkü ve deyişlerden, Türkmen ve Avşar ağıtlarından yararlanarak toplumcu bir anlayışla yansıttı.
Dinî Değerleri, Mistik Duyarlılığı Yansıtan Şiir

Toplumcu şairler nasıl Nazım Hikmet çizgisini takip etmişse dini duyarlılığı yansıtan bu şairler de Necip Fazıl ve Sezai Karakoç etkisinde kalmışlardır.

Cahit Zarifoğlu

Önemli Eserleri:
Şiir: İşaret Çocukları, Yedi Güzel Adam, Menziller, Korku ve Yakarış
Roman: Savaş Ritimleri…
Günlük: Yaşamak

 • Mavera dergisi ekolündendir.
 • Kapalı, yoğun, imgeli anlatımının olduğu ilk şiirlerinde İkinci Yeni tarzının anlatım biçimini benimsediği görülür.
 • Rasim Özdenören, Aleattin Özdenören, Erdem Bayazıt ile birlikte Mavera dergisini çıkarmıştır.
 • Büyük İslam coğrafyasındaki tüm insanları kucaklamak” düşüncesi şiirlerinin ana teması olmuştur.
 • Yürekdede ile Padişah” adlı eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği Çocuk Edebiyatı Ödülü”nü kazanmıştır.
Erdem Bayazıt

Önemli Eserleri:
Şiir: Sebep Ey, Risaleler, Gelecek Zaman Risalesi
Gezi: İpek Yolu’ndan Afganistan’a

 • Mavera dergisi ekolündendir.
 • İkinci Yeni’nin imgeci ve kapalı anlatımını İslami estetiğinin biçimlendirdiği söylemle birleştirilmiştir.
 • Ölüm temasını şiirlerinde yoğun bir şekilde işlemiştir.
 • Filistin, Eritre, Afganistan ve Bosna gibi farklı yerlerde zulüm gören Müslümanları konu edinmiştir.
Alaeddin Özdenören

Önemli Eserleri:
Şiir: Güneş Donanması, Yalnızlık Gide Gide

 • Mavera dergisinin ekolündendir.
 • Şiirlerinde hüzün, ayrılık, ölüm, keder gibi temaları ağırlıklı olarak işlemiştir.
Mehmet Akif İnan

Önemli Eserleri:
Şiir: Hicret, Tenha Sözler…

 • Hece veznini kullanarak beyit nazım birimiyle şiirler yazmıştır.
 • Aruz ve hece ölçüsüyle yazdığı ilk şiirlerini yerel dergilerde yayımlamıştır.
 • Divan şiirinin modern şiire kaynak olabileceği, ondan yararlanmak gerektiği görüşünü savunmuştur.
Nuri Pakdil

Önemli Eserleri: Şiir Sükût Suretinde, Ahid Kulesi

 • Mavera’nın önemli isimlerindendir.
 • 1969 yılında “Edebiyat dergisini” çıkarmıştır.
 • Bu dergi, Büyük Doğu ve Diriliş gibi İslamcı edebiyatın önemli dergilerinden biri olmuştur.
 • Filistin Şairi” olarak bilinen sanatçı şiirlerinde Mekke’yi, Kudüs’ü, İstanbul’u, Filistin’i sıkça işlemiştir.
1980 Sonrası Şiir
Haydar Ergülen

Önemli Eserleri:
Şiir: Karşılığını Bulamamış Sorular, Sokak Prensesi, Sırat Şiirleri, Eskiden Terzi, 40 Şiir ve Bir, Üzgün Kediler Gazeli, Hafız ile Semender…

 • Divan şiiri geleneğinden yararlanarak gerçeklikle ironi arasında gidip gelen duygu yoğunluğu yüksek şiirler yazmıştır.
 • Mavi” ve ”nar” sözcüklerini birçok şiirinde imge olarak kullanmıştır.
 • “Keder Gibi Ödünç” kitabıyla Cemal Süreya Şiir Ödülü’nü, “Eskiden Terzi” kitabıyla Halil Kocagöz Şiir Ödülü’nü almıştır.
 • Üzgün Kediler Gazeli” ile Metin Altıok Şiir Ödülü’ne layık görülmüştür.
Murathan Mungan

Önemli Eserleri:
Şiir: Osmanlıya Dair Hikâyat, Kum Saati, Sahtiyan, Yaz Sinemaları,
Eski 45’likler…

 • Folklorik ve mitolojik unsurları barındıran bir şiir anlayışı geliştirmiştir.
 • “Osmanlıya Dair Hikâyat” adlı şiir kitabıyla 1980 Akademi Kitabevi Şiir Başarı Ödülü’nü almıştır.
 • Hedda Gabler Adlı Bir Kadın” hikâye kitabıyla 1987 Haldun Taner Öykü Ödülü’ne layık görülmüştür.
Lale Müldür

Önemli Eserleri:
Şiir: Uzak Fırtına, Voyıcır II, Seriler Kitabı, Kuzey Defterleri, Buhurumeryem, Ultra-zone’da Ultrason

 • İlk şiirleri 1980’de Yazı ve Yeni İnsan dergilerinde çıkmıştır.
 • 2007’de Ultra-zone’da Ultrason ile Altın Portakal Şiir Ödülü’nü kazanmıştır.
Ahmet Erhan

Önemli Eserleri:
Şiir: Akdeniz Lirikleri, Alacakaranlıktaki Ülke, Yaşamın Ufuk Çizgisi, Ateşi Çalmayı Deneyenler İçin

 • Toplumsal gerçekçi anlayışı benimsemiştir.
 • “Elde var hüzün” şairi olarak tanınmıştır.
 • Alacakaranlıktaki Ülke ile Behçet Necatigil,
 • Sahibinden Satılık ile Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü’nü almıştır.
Nilgün Marmara

Önemli Eserleri:
Şiir: Daktiloya Çekilmiş Şiirler, Metinler
Günlük: Kırmızı Kahverengi Defter, Defterler

 • Şiiri, anlam belirsizliği ve kapalılığı dolayısıyla II. Yeni şiiriyle ilişkilendirilebilir
 • Ece Ayhan’ı akla getiren bir şekilde, birçok şiirinde mor renk ve
 • zakkum çiçeği egemendir.
 • Sylvia Plath üzerine incelemeler yapmıştı.
cumhuriyet dönemi şiir konu anlatımı youtube pdf

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİR PDF KONU ANLATIMI DOSYASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

AYT EDEBİYAT PDF KONU ANLATIMLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİR ÇIKMIŞ SORULARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Cumhuriyet Dönemi şiir konu anlatımı PDF AYT edebiyat dersine çalışan öğrenciler için hazırlanmıştır. Cumhuriyet Dönemi şiir özellikleri PDF, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı şairler ve eserleri, Cumhuriyet Dönemi şiir yazar eser PDF, Cumhuriyet Dönemi şiir toplulukları ve anlayışları ile ilgili özet ders notlarını indirebilirsin.

Yorum yapın