6.Sınıf İsimler Çalışma Kağıdı PDF – İsim Türleri Etkinlik

6.Sınıf İsimler Çalışma Kağıdı PDF

6.Sınıf İsimler Çalışma Kağıdı PDF – İsim Türleri Etkinlik PDF olarak indirebilirsiniz.

6.Sınıf isimler çalışma kağıdı etkinlik

Adım 1 Aşağıdaki sözcüklerin duyu organlarımızla algılanıp algılanamadığını örnekteki gibi tespit ediniz.

Kelimeler Duyularımızla algılanırDuyularımızla algılanamaz
Gözlükçü ✓
huzur ✓
ağaçlar
mutluluk
güneş
sevgi
  • Duyu organlarının biri ya da birkaçıyla algılanabilen varlık ve nesneleri karşılayan isimlere somut isim denir.
  • Duyu organlarıyla algılanamayangerçekte madde olarak varlığı olmayan ancak zihinde karşılığı olan kavram ve nitelikleri karşılayan isimlere soyut isim denir.

Adım 2 Aşağıdaki sözcüklerin somut mu soyut mu olduklarını tespit edip işaretleyiniz.

SözcüklerSomutSoyut
ev
sözcük
ada
gezegen
toprak
kar
bilgisizlik
bilgi
cumhuriyet
bağımsızlık
cesaret
kedi
deniz
bilgisayar
Adım 3 Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Koyu yazılmış sözcüklerin neden büyük ya da küçük harfle başladığını açıklayınız.
CümlelerAçıklamayı buraya yazabilirsin.
Adana’da pamuk yetiştirilir.
Geçen hafta Pamuk ayağını kırdı.
Anneler Günü’nde gül aldım.
Sınava Gül ile birlikte çalıştık.
  • Evrende çok sayıda bulunan ve ortak özellikleri olan varlıklara cins (tür) denir. Bu varlıkların aldığı isimler de cins isimlerdir.
  • Bir tür içinde yer alan herhangi bir varlığı diğer varlıklardan ayırt etmek için kullanılan isme özel isim denir. Söz gelimi “insan”, benzer özellikleri bulunan bir canlı grubunun ortak ismiyken (cins isim) “Elif”, bu varlıklar içinde diğerlerinden farklı olan, aynısından bir ikincisinin bulunmadığı bir varlığın ismidir. 
Adım 4 Aşağıdaki cümleler içinde özel isim olup olmadığını belirleyip işaretleyiniz.
CümlelerVarYok
Orhan Veli Kanık iyi bir şairdir.
İyi şairler epeydir ortalıkta görünmüyor.
Plüton ve Satürn birbirlerine en yakın konumdalar.
Gezegenlerin isimleri çok ilginç.
Kamp için Beyşehir Gölü’ne gittik.
Bu gölde yüzmek yasak.
Kurtuluş Savaşı’nda ülkemizi kurtardık.
Azerbaycan ile Türkiye kardeş gibi.
Ülkeler hep yarış içinde.
Ankara Fen Lisesi iyi bir lisedir.
Adım 5 Aşağıdaki tabloda sözcüklerin karşıladığı kavramların birden çok olup olmadıklarını örnekteki gibi işaretleyiniz.
SözcükBirden çokTek
silgiler√ 
kalemlik
arabalar
fırıncılar
balıkçı
  • Çoğul ekini (-lar, -ler) almayan ve topluluk ismi olmayan tüm isimler tekildir.
  • Çoğul isimlertekil isimlere getirilen “-lar, -ler” ekleriyle oluşturulur.
  • Aynı türden birden çok varlığın oluşturduğu bir bütünlüğü karşılayan isimlere topluluk ismi denir.
Adım 6 Aşağıda verilen sözcüklerin çoğul, tekil ve topluluk ismi olup olmadıklarını belirleyip işaretleyiniz.
CümlelerTekilÇoğulTopluluk
elmalar
patates
orman
ordu
düşünceler
cemaat
öğrenci
sürü

Adım 7 Aşağıda verilen sözcüklerin özelliklerini örnekteki gibi belirleyip işaretleyiniz.

CümlelerSomutSoyutCinsÖzelTekilÇoğul
silgi√ √  √ 
bardaklar
Turgut
köpek
özgürlük
İstanbul
Konyalılar
Mevlana
Sevimsizler
tuzluk
Tuz Gölü
fikir
camlar
kızgınlık

6.Sınıf İsimler Çalışma Kağıdı PDF – İsim Türleri Etkinlik PDF olarak indirebilirsiniz.

Yorum yapın