6.Sınıf Türkçe Konuları – Türkçe Konu Anlatımı PDF

6.Sınıf Türkçe Konuları - 6.Sınıf Türkçe Konu Anlatımı PDF şeklinde indirebilirsiniz. 6.Sınıf Türkçe Konuları müfredata uygun, yıllık plana göre inceleyin, indirin.

6.SINIF TÜRKÇE KONULARI

6.Sınıf Türkçe Konuları çekim ekleri ve sözcüğün yapısı
 • Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.
  (İsim çekim ekleri (çoğul eki, hâl ekleri, iyelik ekleri ve soru eki) üzerinde durulur.)
 • Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder.
6.sınıf sözcükte anlam konu anlatımı pdf
 • Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
 • Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır.
 • Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
  Konuşturma (intak) ve karşıtlık (tezat) söz sanatları verilir.
6.sınıf isim ve sıfat tamlaması konu anlatımı pdf klasikhoca
 • İsim ve sıfatların metnin anlamına olan katkısını açıklar.
 • İsim ve sıfat tamlamalarının metnin anlamına olan katkısını açıklar.

 

6.sınıf türkçe konuları cümlede anlam konu anlatımı pdf klasikhoca
 • Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler,
  abartma üzerinde durulur.
 • Anlam bütünlüğünü bozan ifadelerin belirlenmesi ve düzeltilmesi sağlanır, kavramsal olarak anlatım bozukluğu
  konusuna değinilmez.
6.sınıf zamirler konu anlatımı pdf klasikhoca
 • Zamirlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.

 

 

6.Sınıf Türkçe Konuları
 • Metinle ilgili soruları cevaplar.
  Metin içi ve metin dışı anlam ilişkileri kurulur.
  Metinle ilgili sorular sorar.
  Metnin konusunu belirler.
  Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
  Metnin içeriğine uygun başlık belirler.
  Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
 • Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
  a) Öğrencilerin haber fotoğrafları ve karikatürleri yorumlayarak görüşlerini bildirmeleri sağlanır.
  b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettiklerinin sorgulanması sağlanır.
 • Medya metinlerini değerlendirir.
  İnternet, sinema ve televizyonun verdiği iletileri değerlendirmeleri sağlanır.
 • Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
  Yazdıklarını desteklemek için gerektiğinde grafik ve tablo kullanır.
  Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
6.Sınıf Türkçe Konuları
 • Edat, bağlaç ve ünlemlerin metnin anlamına olan katkısını açıklar.
6.Sınıf Türkçe Konuları PDF

 

6.Sınıf Türkçe Konuları
 • Yazdıklarını düzenler.
  a) Anlam bütünlüğünü bozan ifadelerin belirlenmesi ve düzeltilmesi sağlanır, kavramsal olarak anlatım bozukluğu
  konusuna değinilmez.
  b) Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.
6.sınıf noktalama işaretleri konu anlatımı pdf klasikhoca
 • Noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
 • Metinde yer alan yazım ve noktalama kuralları ile sınırlı tutulur.
  Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
6.Sınıf Türkçe Konuları
 • Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
 • Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler
  kullanır.
6.sınıf metin türleri konu anlatımı pdf klasikhoca
 • Metin türlerini ayırt eder.
  a) Anı, mektup, tiyatro, gezi yazısı türleri öğretilmelidir.
  b) Metin türlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmemelidir.
  Şiirin şekil özelliklerini açıklar.
  Şiirde kafiye, redif gibi ahenk unsurları üzerinde durulur, bunların türlerine değinilmez.
  Şiir yazar.
  Bilgilendirici metin yazar.
  a) Öğrencilerin konu ve ana fikri belirlemeleri, buna göre giriş, gelişme, sonuç bölümlerinde yazacaklarının
  taslağını oluşturmaları ve ilk paragrafta amaçlarını ifade etmeleri sağlanır.
  b) Öğrenciler yazılarında günlük hayattan örnekler vermeleri için teşvik edilir.
  Hikâye edici metin yazar.
  a) Öğrencilerin zaman, mekân, şahıs ve olay unsurlarını belirlemeleri, hikâyenin serim, düğüm ve çözüm
  bölümlerinde anlatacaklarının taslağını oluşturmaları sağlanır.
  b) Öğrenciler yazım kılavuzundan yararlanmaları ve yeni öğrendiği kelimeleri kullanmaları için teşvik edilir.
  Kısa metinler yazar.
  Duyuru, ilan ve reklam metinleri yazdırılır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*