6.Sınıf Hal Ekleri Çalışma Kağıdı PDF – 6.Sınıf İyelik Ekleri Çalışma Kağıdı

6.Sınıf Hal Ekleri Çalışma Kağıdı PDF – 6.Sınıf İyelik Ekleri Çalışma Kağıdı

6.Sınıf Hal Ekleri Çalışma Kağıdı PDF – 6.Sınıf İyelik Ekleri Çalışma Kağıdı PDF olarak indirebilirsiniz.

6.Sınıf Çekim Ekleri Çalışma Kağıdı

Adım 1 Aşağıdaki sözcüklerin köklerini ve eklerini örnekteki gibi ayırınız.

SÖZCÜKKÖKEK 1EK 2EK 3
evdekilerev-de-ki-ler
sözcükte
adada
gezginler
yerli
güzellikten
Ahmet’te
kuşlarımız
kalemim

Adım 2 Aşağıda verilen sözcükleri örnekteki gibi birer cümle hâline getiriniz.

SözcüklerCümleler
Ali, ev, git- 
Sen, abla, ,ev, değil 
Bu, çiçek, bahçe, büyü-
Bahçe, ben, köpek, var
Masa, o, kitap, var
Tahta, Ayşe, çık-
Silgi, o, ver-
Kalem, benim, masa, koy-
Ali, ev, çok, büyük
  • Yukarıdaki şekilde gördüğünüz üzere sözcükleri yan yana getirmek cümle kurmak için yeterli değildir. Yan yana gelen sözcüklerin birbiri ile ilişkili hâle getirilmesi gerekir. İşte sözcükler ve sözcük gruplarını birbirleriyle ilişkili hâle getirip cümle kurmanızı sağlayan bu ekler,  çekim ekleridir.

Adım 3 Aşağıda verilen sözcüklerin kime ait olduklarını tespit etmeye çalışıp örnekteki gibi işaretleyiniz.

CümlelerBenimSeninOnunBizimSizinOnların
silgim√  
evin
arabası
okulumuz
kitabınız
düşünceleri
  • İsmin karşıladığı nesnenin kişiye veya bir başka varlığa ait olduğunu belirten eke, iyelik eki denir.
  • Türkçede iyelik ekleri Türkçedeki kişi zamirlerine uygun olarak sözcüğe eklenir.

Adım 4 Aşağıda verilen sözcüklere örnekteki gibi ilgili iyelik eklerini getiriniz.

Cümleler1.Tekil2.Tekil3.Tekil1.Çoğul2.Çoğul3.Çoğul
silgisilgimsilginsilgisisilgimiz silginizsilgileri
ev
araba
okul
kitap
düşünce

Adım 5 Aşağıdaki cümlelerde iyelik eki almış sözcükleri tespit edip örnekteki gibi yazınız.

Cümlelerİyelik Eki Almış Sözcükler
Anahtarımı evde unuttum. anahtarımı
Köpeğimizi çok seviyorum. 
Kedileri evden kaçmış.
Senin abin nerede?
Bizim okulumuz biraz uzakta.
Çöpleri çöp kutumuza atıver.
Posta kutunuzda mektup var.
Düşüncelerin çok değerli.
Fikirlerini kendine sakla.

Adım 6 Aşağıda kalın yazılmış sözcükler hangi soruların cevabı olabilir, işaretleyiniz.

CümlelerNeyi?Nereye?Nerede?Nereden?Neyin?
Kalemi kırıldı.√ 
Eve gitti.
Köpeği gezdirdi.
Okulda kaldı.
Okuldan ayrıldı.
Kapının koluymuş.
  • İsimlere gelen bazı ekler fiilin neyi etkilediğini, nereye yöneldiğini; varlığın nerede meydana geldiğini, nereden uzaklaştığını ve başka bir varlık ile ilgili olma durumunu belirtir.
  • Bu eklere, hâl (durum) ekleri denir.

Adım 7 Aşağıdaki cümlelerde kalın yazılmış sözcüklerin hangi hâl eklerini aldığını örnekteki gibi işaretleyiniz.

CümlelerYalın HâlYönelme HâliBelirtme HâliBulunma HâliAyrılma Hâli
Kalemi evde kalmış.√ 
Eve koşarak gitti.
Evler oldukça büyüktü.
İhsan okulda kaldı.
Ece sınıftan çıktı.
Kapının kolu kırıldı.
Ali’nin boyu uzun.
Bahçedeki kedi erkek.
Sınıfımıza yeni geldi.

Yorum yapın