6.Sınıf Çekim Ekleri Çalışma Kağıdı PDF Kök ve Ek Çalışma Kağıdı PDF

6.Sınıf Çekim Ekleri Çalışma Kağıdı PDF

6.Sınıf Çekim Ekleri Çalışma Kağıdı PDF Kök ve Ek Çalışma Kağıdı, iyelik, durum (hâl), soru, çokluk ekleri PDF olarak indirebilirsiniz.

6.Sınıf Çekim Ekleri Çalışma Kağıdı

Adım 1 Aşağıdaki sözcüklerin en küçük anlamlı hâlini örnekteki gibi bulup tabloyu doldunuz.

Kelime En Küçük Hâli
GözlükçüGöz
huzurlu
zenginlik
mutluluk
bilgi
sevgi
 • Türkçede bir sözcüğün anlamlı en küçük hâline kök diyoruz.
 • Türkçe sondan eklemeli bir dil olduğundan, dilimizde kökler her zaman cümle başındadır.

Adım 2 Aşağıdaki sözcüklerin köklerini bulup yazınız.

SÖZCÜKKÖK
evdekiler
sözcükte
adada
gezginler
yerli
güzellikten
bilgisizlik
kuşlarımız
 • Bir sözcüğün köküne eklediğimiz dil bilgisel ögelere ise ek diyoruz. Siz bunları anlamsız heceler gibi düşünebilirsiniz. Göz, kök, -lük ise ek ve -lük’ün bir anlamı yok. 

Adım 3 Aşağıdaki sözcüklerin köklerini ve eklerini örnekteki gibi ayırınız.

SÖZCÜKKÖKEK 1EK 2EK 3
evdekilerev-de-ki-ler
sözcükte
adada
gezginler
yerli
güzellikten
Ahmet’te
kuşlarımız
kalemim

Adım 4 Aşağıda verilen sözcükleri örnekteki gibi birer cümle hâline getiriniz.

SözcüklerCümleler
Ali, ev, git- 
Sen, abla, ,ev, değil 
Bu, çiçek, bahçe, büyü-
Bahçe, ben, köpek, var
Masa, o, kitap, var
Tahta, Ayşe, çık-
Silgi, o, ver-
Kalem, benim, masa, koy-
Ali, ev, çok, büyük
 • Yukarıdaki şekilde gördüğünüz üzere sözcükleri yan yana getirmek cümle kurmak için yeterli değildir. Yan yana gelen sözcüklerin birbiri ile ilişkili hâle getirilmesi gerekir. İşte sözcükler ve sözcük gruplarını birbirleriyle ilişkili hâle getirip cümle kurmanızı sağlayan bu ekler,  çekim ekleridir.

Adım 5 Aşağıdaki tabloda sözcüklerin karşıladığı kavramların birden çok olup olmadıklarını örnekteki gibi işaretleyiniz.

SözcükBirden çokTek
silgiler√ 
kalemlik
arabalar
fırıncılar
balıkçı
 • İsmin karşıladığı nesnenin sayısının birden çok olduğunu belirten eke, çokluk eki denir.
 • Türkçede çokluk eki -lar ve -ler ekleridir.

Adım 6 Aşağıda verilen cümlelerde çokluk ekinin cümleye kattığı anlamı işaretleyiniz.

CümlelerYaklaşıkSaygıAileÇoklukAbartma
Kadın elli yaşlarında vardı. 
Çocuklar bahçede oynuyor.
Hafizeler bize gelecek.
Vali Beyler henüz teşrif etmedi.
Ateşler içinde yanıyorsun.

Adım 7 Aşağıda verilen sözcüklerin kime ait olduklarını tespit etmeye çalışıp örnekteki gibi işaretleyiniz.

CümlelerBenimSeninOnunBizimSizinOnların
silgim√  
evin
arabası
okulumuz
kitabınız
düşünceleri
 • İsmin karşıladığı nesnenin kişiye veya bir başka varlığa ait olduğunu belirten eke, iyelik eki denir.
 • Türkçede iyelik ekleri Türkçedeki kişi zamirlerine uygun olarak sözcüğe eklenir.

Adım 7 Aşağıda verilen sözcüklere örnekteki gibi ilgili iyelik eklerini getiriniz.

Cümleler1.Tekil2.Tekil3.Tekil1.Çoğul2.Çoğul3.Çoğul
silgisilgimsilginsilgisisilgimiz silginizsilgileri
ev
araba
okul
kitap
düşünce

Adım 8 Aşağıda kalın yazılmış sözcükler hangi soruların cevabı olabilir, işaretleyiniz.

CümlelerNeyi?Nereye?Nerede?Nereden?Neyin?
Kalemi kırıldı.√ 
Eve gitti.
Köpeği gezdirdi.
Okulda kaldı.
Okuldan ayrıldı.
Kapının koluymuş.
 • İsimlere gelen bazı ekler fiilin neyi etkilediğini, nereye yöneldiğini; varlığın nerede meydana geldiğini, nereden uzaklaştığını ve başka bir varlık ile ilgili olma durumunu belirtir.
 • Bu eklere, hâl (durum) ekleri denir.

Adım 8 Aşağıdaki cümlelerde kalın yazılmış sözcüklerin hangi hâl eklerini aldığını örnekteki gibi işaretleyiniz.

CümlelerYalın HâlYönelme HâliBelirtme HâliBulunma HâliAyrılma Hâli
Kalemi evde kalmış.√ 
Eve koşarak gitti.
Evler oldukça büyüktü.
İhsan okulda kaldı.
Ece sınıftan çıktı.
Kapının kolu kırıldı.
Ali’nin boyu uzun.
Bahçedeki kedi erkek.
Sınıfımıza yeni geldi.

Adım 9 Aşağıdaki cümlelerde soru anlamı olup olmadığını kontrol ediniz ve cümlelere soru anlamı katan eki örnekteki gibi yazınız.

CümlelerSoru Anlamı VarSoru Anlamı Yok Soru Anlamı Katan Ek
Beslenme çantamı sen mi aldın?√ -mi
Hadi maç yapmaya gidelim.
Yarın buluşur muyuz?
Sen de mi geleceksin?
Ahmet, bizle gelmiyor.
 • Eklendiği isme soru anlamı katan eklere soru ekleri denir.
 • Türkçede soru eki, -mı, -mi, -mu, -mü ekleridir.

“6.Sınıf Çekim Ekleri Çalışma Kağıdı PDF Kök ve Ek Çalışma Kağıdı PDF” üzerine bir yorum

 1. emeginiz için teşekkür ederim…

  Yanıtla

Yorum yapın