12.Sınıf Edebiyat 7.Ünite Özeti Söylev Nutuk Konu Anlatımı PDF Ders Notları, Türk Dili ve Edebiyatı 12. Sınıf Söylev Nutuk Ünitesi Konu Anlatımı Özeti PDF olarak indirip çalışabilirsiniz.

12.Sınıf edebiyat 7.ünite söylev nutuk

12.Sınıf Edebiyat 7.Ünite Söylev (Nutuk) Konu Anlatımı

Bu ünitede, “Söylev türünün özelliklerini, Türk edebiyatındaki gelişimini ve Kök Türk Kitabelerini” öğreneceğiz.

SÖYLEV
  • Söylev, bir topluluğun önünde bir düşünce ve inancı savunmak, savunulan bu düşünce ve inancı o topluluğa aşılamak amacıyla yapılan konuşma türüdür.
  • Söylev , etkili ve hitap edilen kitlenin anlayabileceği bir anlatım özelliği taşır.
  • Bu konuşma türünde açıklama, tartışma, kanıtlama gibi anlatım biçimleri kullanılırken örnekleme, tanık gösterme, benzetme, tanımlama gibi düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılır.
  • Söylevlerden komutanların askerlere cesaret vermek için yaptıkları konuşmalara askerî söylev, politikacıların kapalı ya da açık mekânlarda yaptıkları konuşmalara siyasi söylev, camilerdeki dinsel amaçlı konuşmalara dinî söylev denir.
İlk Söylev Örneği
Türk edebiyatının ilk söylev örneği, Kök Türk Kitabeleri’dir.
Türk Edebiyatında Söylev (Nutuk)

Söylev türü Türk edebiyatında II. Meşrutiyet Dönemi’nden sonra gelişmeye başlamıştır.

Rıza Tevfik Bölükbaşı, Ömer Naci, Selim Sırrı Tarcan, Mehmet Âkif Ersoy konuşmalarıyla ilgi çeken kültür ve siyaset adamları olmuşlardır.

Türk edebiyatında söylev türünü geliştiren ve bu türde güzel örnekler sunan Hamdullah Suphi, TBMM’de yaptığı konuşmalardan ötürü “millî hatip” olarak tanınmıştır.

Cumhuriyet Dönemi’nde Mustafa Kemal Atatürk, Behçet Kemal Çağlar, Halide Edip Adıvar, Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Emin Yurdakul gibi isimler geniş kitlelere yaptıkları konuşmalarıyla tanınmışlardır.

Kök Türk Kitabeleri

Kök Türk Kitabeleri, Türk adının geçtiği ilk metindir. Metinde, Türk devlet adamlarının millete hesap verdiği ve milletle hesaplaştığı görülmektedir. Türk nizamının, Türk töresinin, Türk medeniyetinin ve Türk kültürünün büyük örneği olan Kök Türk Kitabeleri Türk dilinin ilk yazılı belgeleridir.

Kitabelerde görülen ikilemeler, deyimler, atasözleri etkili anlatımı ve söyleyişi sağlayan unsurlardır.
Kitabeler II. Kök Türk (Kutluk) Devleti Dönemi’nde dikilmiş olup 38 harften oluşan Kök Türk alfabesi ile yazılmıştır. Kitabelerden Tonyukuk Anıtı 724, Kül Tigin Anıtı 732, Bilge Kağan Anıtı ise 735’te dikilmiştir.

Kök Türk Kitabeleri’nin yazarı Yolluğ Tigin’dir. Kök Türk Kitabeleri’ndeki yazılar ilk kez Wilhelm Thomsen (Vilhelm Tomsın) tarafından okunmuştur. Kitabeler günümüzde Moğolistan sınırları içerisinde bulunmaktadır.

Dünya Edebiyatında Söylev (Nutuk)

Batı edebiyatının önemli türlerinden biri olan söylev önce Yunan edebiyatında başlamıştır. Yunan
edebiyatının ünlü söylevcileri arasında Demosthenes (Demosten); Latin edebiyatında Cicero; Fransız edebiyatında Bousset (Buse), Mirabeau (Mirabu), Danton (Danton), Robespierre (Robespiyer) sayılabilir. Demosthenes’in Kata Philoppo, Cicero’nun In Verrem adlı eserleri bu türün önemli örneklerindendir.

12.Sınıf Edebiyat 7.Ünite Özeti Söylev Nutuk Konu Anlatımı PDF Ders Notları, Türk Dili ve Edebiyatı 12. Sınıf Söylev Nutuk Ünitesi Konu Anlatımı Özeti PDF olarak indirip çalışabilirsiniz.

10.sınıf edebiyat 6.ünite tiyatro, 10.sınıf tiyatro

Yorum yapın