Öğrencileri Öğrenme Faaliyetlerine Dahil Etmenin Altın Kuralları

Öğrencileri Öğrenme Faaliyetlerine Dahil Etmenin Altın Kuralları

Öğrencileri Öğrenme Faaliyetlerine Dahil Etmenin Altın Kuralları;

Davranışsal, duygusal ve bilişsel olarak öğrenci katılımını artırmaya yardımcı olacak dersleri tasarlarken dikkate alınması gereken altı faktör.

1. ANLAMLI HALE GETİRİN

Tam katılımı hedeflerken, öğrencilerin etkinlikleri anlamlı olarak algılaması çok önemlidir. Araştırmalar göstermiştir ki, öğrenciler bir öğrenme faaliyetini zamanlarına ve çabalarına değecek bir şey olarak görmezlerse, tatmin edici bir şekilde meşgul olmayabilirler veya yanıt olarak tamamen kopabilirler (Fredricks, Blumenfeld ve Paris, 2004). Etkinliklerin kişisel olarak anlamlı olmasını sağlamak için, örneğin, bunları öğrencilerin önceki bilgi ve deneyimleriyle ilişkilendirebilir ve verilen bir etkinliğin değerini kişisel olarak ilgili yollarla vurgulayabiliriz. Ayrıca, yetişkin veya uzman modelleme, bireysel bir faaliyetin neden takip edilmeye değer olduğunu ve gerçek hayatta ne zaman ve nasıl kullanıldığını göstermeye yardımcı olabilir.

2. YETKİNLİK DUYGUSU TEŞVİK EDİN

Yeterlilik kavramı, bir öğrencinin bir öğrenme faaliyetinde veya zorlukta başarılı olup olamayacağına dair devam eden kişisel değerlendirmesi olarak anlaşılabilir. (Bunu yapabilir miyim?) Araştırmacılar, bir etkinliği etkin bir şekilde gerçekleştirmenin sonraki katılımı olumlu yönde etkileyebileceğini keşfettiler (Schunk ve Mullen, 2012). Öğrencilerin öğrenme aktivitelerindeki yeterlilik duygusunu güçlendirmek için, verilen aktiviteler şunları yapabilir:

 • Öğrencilerin mevcut yeterlilik seviyelerinin yalnızca biraz ötesinde olun
 • Etkinlik boyunca öğrencilerin anladıklarını göstermelerini sağlayın
 • Akran başa çıkma modellerini (yani, mücadele eden ancak sonunda aktivitede başarılı olan öğrenciler) ve akran ustalık modellerini (yani aktiviteyi deneyen ve başaran öğrenciler) gösterin
 • Öğrencilerin ilerleme kaydetmesine yardımcı olan geri bildirimler ekleyin

3. ÖZERKLİK DESTEĞİ SAĞLAYIN

Özerklik desteğini, öğrencilerin davranışları ve hedefleri üzerindeki kontrol duygusunu beslemek olarak anlayabiliriz. Öğretmenler, direktiflere ve emirlere uyumu teşvik etmek yerine kontrolü (gücünü kaybetmeden) öğrencilere bıraktıklarında, sonuç olarak öğrenci katılımı seviyeleri artabilir (Reeve, Jang, Carrell, Jeon ve Barch, 2004). Özerklik desteği şu şekilde uygulanabilir:

 • Öğrencilerin görüş ve fikirlerini etkinlik akışına davet etmek
 • Öğrencilerle bilgilendirici, kontrolsüz bir dil kullanmak
 • Öğrencilere bir etkinliği kendi kendilerine anlamaları ve özümsemeleri için ihtiyaç duydukları zamanı verme

4. İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENİMİ KUCAKLAYIN

İşbirliğine dayalı öğrenme, öğrenme faaliyetlerine katılımın bir başka güçlü kolaylaştırıcısıdır. Öğrenciler başkalarıyla etkili bir şekilde çalıştıklarında, çoğunlukla etkinlikler sırasında başkalarıyla bir bağlantı duygusu deneyimlemelerine bağlı olarak katılımları güçlenebilir (Wentzel, 2009) (Deci ve Ryan, 2000). Grup çalışmasını daha verimli hale getirmek için, öğrencilerin bu ortamda nasıl iletişim kuracaklarını ve davranacaklarını bilmelerini sağlamak için stratejiler uygulanabilir. Öğretmen modelleme etkili bir yöntemdir (yani öğretmen işbirliğinin nasıl yapıldığını gösterir), homojen gruplardan ve yeteneklere göre gruplamadan kaçınırken, farklı roller atayarak bireysel hesap verebilirliği teşvik eder ve hem öğrenciyi hem de grup performansını değerlendirmek aynı zamanda işbirliğine dayalı öğrenmeyi destekler.

5. OLUMLU ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ İLİŞKİLERİ KURUN

Yüksek kaliteli öğretmen-öğrenci ilişkileri, özellikle zor öğrenciler ve düşük sosyoekonomik geçmişe sahip öğrenciler söz konusu olduğunda, öğrenci katılımını belirlemede bir başka kritik faktördür (Fredricks, 2014). Öğrenciler öğretmenleriyle yakın ve şefkatli ilişkiler kurduklarında, başkalarıyla bağlantı kurma ve topluma aidiyet duygusu için gelişimsel ihtiyaçlarını karşılarlar (Scales, 1991). Öğretmen-öğrenci ilişkileri şu yollarla kolaylaştırılabilir:

 • Öğrencilerin sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını önemsemek
 • Olumlu tutum ve coşku sergilemek
 • Öğrencilerle bire bir zamanı artırmak
 • Öğrencilere adil davranmak
 • Aldatmadan veya söz vermekten kaçınma

6. USTALIK ORYANTASYONLARINI TEŞVİK EDİN

Son olarak, öğrencilerin öğrenme etkinliklerine bakış açısı, katılım düzeylerini de belirler. Öğrenciler, sadece iyi bir not almak, akıllı görünmek, ebeveynlerini memnun etmek veya akranlarından daha iyi performans göstermek (yani performans yönelimleri) yerine öğrenmek ve anlamak istedikleri için (ör. Ustalık yönelimleri) bir etkinlik sürdürdüklerinde, katılımlarının tam olma olasılığı daha yüksektir. (Anderman & Patrick, 2012). Bu ustalık yönelimli zihniyetini teşvik etmek için, performans yerine (örneğin, iyi bir not almak) başarıyı öğrenme açısından çerçevelemek (örneğin, ölçüt referanslı) gibi çeşitli yaklaşımları göz önünde bulundurun. Ayrıca sosyal karşılaştırmayı azaltarak (örneğin notları özel hale getirerek) ve öğrencilerin gelişimini ve çabalarını takdir ederek bireysel ilerlemeye vurgu yapabilirsiniz.

Öğrencileri Öğrenme Faaliyetlerine Dahil Etmenin Altın Kuralları

Çevrim içi derste: Öğrencilerimin kameralarının açık olmasını zorunlu kılmalı mıyım?

Yorum yapın