İkileme Nedir?

 • Anlamı pekiştirmek, anlatımı güçlendirmek için kalıplaşmış şekilde arka arkaya söylenen iki kelimeden meydana gelen söz öbeklerine ikileme denir.
 • İkilemeler oluşturulma şekillerine göre sınıflandırılabilir:
 • Aynı sözcüklerin tekrarı ile oluşanlar: ağır ağır, yavaş yavaş, hızlı hızlı vb.
 • Eş ya da yakın anlamlı sözcüklerin tekrarı ile oluşanlar: ses seda, yorgun argın, zarar ziyan, mutlu mesut, doğru dürüst, eş dost vb.

“Bak hele üzerinden ses seda uzaklaşır, Düşerim gerilere, iyceden iyceden.” – F. H. Dağlarca

 • Karşıt anlamlı sözcüklerin tekrarı ile oluşanlar: aşağı yukarı, iyi kötü, ileri geri, acı tatlı, altı üstü vb.
 • Biri anlamlı diğeri anlamsız sözcüklerin tekrarı ile oluşanlar: çoluk çocuk, eski püskü, yarım yamalak, yırtık pırtık, gelmek melmek vb.
 • Her ikisi de anlamsız sözcüklerin tekrarı ile oluşanlar: abur cumur, mırın kırın, paldır küldür vb.
 • Yansıma sözcüklerin tekrarı ile oluşanlar: şırıl şırıl, gıcır gıcır, gürül gürül, fokur fokur, cik cik, miyav miyav, pır pır vb.
 • Hangi ikileme farklı türdedir? Hangi cümlede farklı türde bir ikileme kullanılmıştır?
 • Hangi ikileme cümleye farklı bir anlam katmıştır? İkilemenin cümleye kattığı anlam nedir?

“Her birimiz iyi kötü bir vitrin taşımaktayız göğüs kafesimizde.” – E. ŞafakYansıma sözcükler insanların doğada duyduğu sesleri taklit edip türettikleri sözcüklerdir.   İkileme Soru TipleriBu soru tipi, ikilemenin oluşum şekilleri ile ilgilidir. İkilemeyi oluşturan kelimelere bakılarak çözülür.Bu soru tipi, sözcükte anlam ile ilgilidir. Hangi Sınavda Çıkar?

 • Biliyorsunuz ki sınavlar değişse de sorular hep klasik!
 • İkilemeler de Türkçenin önemli sözcük varlıklarıdır.
 • Bu yüzden LGS, TYT, DGS, KPPS sınavlarının hepsinde bu konu ile ilgili soru karşımıza çıkar.

Sözcükte Anlam ile ilgili tüm konulara buradan da bakmak isteyebilirsin! Tıkla.

Yorum yapın