Hâl Ekleri Yabancılar için Türkçe Etkinlik Çalışma Kağıtları Öğretimi PDF Etkinlik Çalışma Kağıtları PDF

Hâl Ekleri Yabancılar için Türkçe Etkinlik Çalışma Kağıtları PDF Yabancılara Türkçe Öğretimi Durum ekleri çalışma kağıdı pdf olarak indirebilirsiniz.

Hâl Ekleri Yabancılar için Türkçe Etkinlik Çalışma Kağıtları PDF

Hâl Ekleri Yabancılar için Türkçe Etkinlik Çalışma Kağıtları PDF

DURUM (Bulunma, Kalma)
-de,-da /-te,-ta

 1. Annem hastanede çalışıyor. Onlar mutfakta ne yapıyorlar?
 1. Şeker şekerlik___.
 2. Bu akşam yemek___ ne var?
 3. Çay çaydanlık___.
 4. Televizyon___ güzel bir film var.
 5. Kuş ağaç___ ötüyor.
 6. Masa___ vazo var.
 7. Radyo___ güzel bir müzik çalıyor.
 8. Dolap___ bir şişe süt var.
 9. Duvar___ fotoğraf var.
 10. Ev___ hiç meyve yok.
 11. Çocuklar bahçe___ top oynuyorlar.
 12. Fırın___ kek pisiriyorum.
 13. Kase___ çorba var.
 14. Sen___ 20 TL var mı?
 15. Kirli çamasırlar sepet___.
 16. Ev___ dinleniyorum.

DURUM (Ayrılma, Çıkma)
-den,-dan /-ten,-ta
n

Babam arabadan iniyor.

 1. Oğrenciler sınıf___ çıkıyorlar.
 2. lşıl yatak___ kalkıyor.
 3. Murat Zeynep___ hoşlanıyor.
 4. Çocuklar bahçe___ elma koparıyor.
 5. Oğretmen sınıf___ çıkıyor.
 6. Biz lokanta___ yemek istedik..
 7. Biz sigara___ nefret ediyoruz.
 8. Tiyatro___ geliyorum.
 9. Oğretmen okul___ gidiyor.
 10. Esra ağaç___ armut topluyor.
 11. Çekmece___ kalem alıyorum.
 12. Sen____ nefret ediyorum.
 13. Siz____ hoşlanmıyorum.
 14. İş____ yeni çıktım.
 15. Ev____ şimdi çıktım.
 16. Türkiye____ ayrılamıyorum.
 17. Ben sıcak___ hoşlanmıyorum.

DURUM (Ayrılma, Çıkma, Bulunma, Kalma
-den,-dan /-ten,-tan, -de/-da, -den/-dan

 1. Sen___ kırmızı kalem var____?
  Hayır, ________________________.

2. Sınıf______ öğrenciler var mı?
Evet, _________________________.

3. Sinema____ güzel bir film var mı?
Hayır, __________________________.

4. Mutfak____ buzdolabı var mı ?
Evet, _________________________.

5. Ahmet nere____ geliyor?
Ahmet, okul_______ geliyor.

6. Hafize filmler_____ hoşlanır mı?
Evet, __________________________.

7. Kitap nere___?
Kitap, kitaplık_____.

8. Öğrenciler nere____?
Öğrenciler, sınıf_____.

9. Sen nere____ geliyorsun?
Ben, ev___ geliyorum.

10. Sen kim___ hoşlanıyorsun?
Ben, sen____ hoşlanıyorum.

11. Bilgisayar____ film izleyelim mi?
Tamam, bilgisayar____ film izleyelim.

Hâl Ekleri Yabancılar için Türkçe Etkinlik Çalışma Kağıtları PDF Yabancılara Türkçe Öğretimi Durum ekleri çalışma kağıdı pdf olarak indirebilirsiniz.

Bu ekler yabancılara Türkçe öğretimi sırasında yabancıların, özellikle İngilizce bilen yabancıların zor kavradığı ve öğrendiği eklerdir. Yabancılara Türkçe öğretimi sırasında karşılan önemli bir sorun olup bol bol etkinlik ile çözülebilir.

“Hâl Ekleri Yabancılar için Türkçe Etkinlik Çalışma Kağıtları Öğretimi PDF Etkinlik Çalışma Kağıtları PDF” üzerine bir yorum

 1. Kazakca ve Turkcenin c?k?s noktas? Altay dillerinden oldugundan dolay? bu iki dil birbirlerine baz? yonlerden benzemektedirler. En onemli ve en belirgin benzerlik olarak da; bu dillerin eklemeli diller olmalar? soylenebilir. Bu iki dil de sozcuklerin eklerle olusturuldugu, sondan eklemeli dillerdir. Kazakca ve Turkce ayn? kaynaktan c?kmas?na ve eklemeli diller olmas?na ragmen, zamanla birbirinden baz? noktalarda ayr?lmaya baslam?slard?r. Kazakcan?n ve Turkcenin sahip olduklar? ozelliklerin, yabanc? dil olarak Turkce ogrenen Kazak ogrencilerin baz? yanl?slar yapmalar?na neden olacag? dusunulmektedir. Bu arast?rma ile Turkce ogrenen Kazak ogrencilerin yap?m ekleri ile ilgili ne gibi yanl?slar yapt?klar? belirlenmeye cal?s?lm?st?r. Bu amacla ogrencilere dikte cal?smas? yapt?r?lm?st?r. Toplamda 77 kisi arast?rmaya kat?lm?st?r. Fakat arast?rmaya, random metod ile secilen 11 ogrencinin kag?tlar? dahil edilmistir. Ogrencilerin yazd?klar? metinler betimsel analiz ile kontrol edilmis ve yapt?klar? yanl?slar belirlenmistir. Yanl?s yaz?lan sozcukler Excel program?na aktar?lm?s ve sonra arast?rmac? taraf?ndan cozumlenmistir. Arast?rmada, ogrencilerin isimden isim yap?m ekleri, isimden fiil yap?m ekleri, fiilden fiil yap?m ekleri ve fiilden isim yap?m ekleri gibi k?s?mlara ait degisik turde yanl?slar yapt?klar? belirlenmistir.

  Yanıtla

Yorum yapın