7.Sınıf Fiillerin Anlam Özellikleri Çalışma Kağıdı PDF İş Oluş Durum Fiilleri

7.Sınıf Fiillerin Anlam Özellikleri Çalışma Kağıdı PDF (İş, Oluş, Durum Fiilleri)

7.Sınıf Fiillerin Anlam Özellikleri Çalışma Kağıdı PDF (İş, Oluş, Durum Fiilleri Çalışma Kağıdı) olarak indirebilirsiniz.

7.Sınıf Fiillerin Anlam Özellikleri Çalışma Kağıdı

Adım 1 Aşağıdaki cümlelerde kalın yazılmış sözcükleri inceleyiniz ve fiil mi isim mi olduklarını işaretleyiniz.

CümlelerFiilİsim
Arkadaşlarla maç yapmayı seviyorum.
Günlerce çalışarak planlar çizdim.
Evimiz gerçekten çok eski.
Güzel bir sabaha uyandık.
Bu sabah balkonda oturalım.
Sen çok uzun boylusun.
  • Bir işi (kılışı), oluşu ya da durumu anlatan sözcüklere fiil denir.
  • Yaptığımız hareketler, işler birer fiil ya da diğer adı ile eylemdir.

Adım 2 Bazı fiiller, işi yapan kişinin iradesi olmadan da gerçekleşir. Bu fiillerin gerçekleşmesi için belirli bir zamanın geçmesi gerekir. Aşağıdaki fiilleri inceleyip düşünün. Hangilerinin gerçekleşmesi için belirli bir süre gereklidir? Örnekteki gibi işaretleyiniz ve açıklayınız.

FiillerGerçekleşmesi için zamana ihtiyaç var.Gerçekleşmesi için zamana ihtiyaç yok.
oturmak√ 
paslanmak√ 
yürümek
koşmak
çürümek
sararmak
yazmak
pişmek
yemek
  • İşi yapanın yani öznenin kendi iradesi dışında gerçekleşen ve gerçekleşmesi için belirli bir zamana ihtiyaç duyulan fiillere, oluş fiilleri denir.
  • Oluş filleri dışında ve durum fiilleri vardır ve fiiller anlam özelliklerine göre bu üç başlığa ayrılır.

Adım 3 Aşağıdaki fiillerden önce “onu” sözcüğünü getiriniz. Fiillerin, “Onu” sözcüğü ile birlikte kullanılıp kullanılmadığını kontrol ediniz ve örnekteki gibi işaretleyiniz.

Fiiller“Onu” ile birlikte kullanılabilir.“Onu” ile birlikte kullanılamaz.
oturmak√ 
sevmek√ 
anlamak
koşmak
dövmek
zıplamak
görmek
dinlemek
çıkmak
  • Öznenin kendi isteğiyle yaptığı bir işi ve bu işten etkilenen varlıkları gösteren fiillere “iş” fiilleri denir. İş fiilleri “onu” sözcüğü ile birlikte kullanılabilir. Bu şekilde onları tespit edebilirsiniz.
  • Öznenin kendi isteğiyle yaptığı bir işin olduğu ancak bu işten etkilenen varlıkların olmadığı fiillere “durum” fiilleri denir. Durum fiilleri “onu” sözcüğü ile birlikte kullanılamaz. Bu şekilde onları tespit edebilirsiniz.

Adım 4 Aşağıdaki fiillerin durum fiili mi, iş fiili mi, oluş fiili mi olduklarını tespit edip işaretleyiniz.

Fiillerİş (Kılış)Durum Oluş
oynamak 
kızarmak
yazmak
gülmek
ağlamak
içmek
yemek
ağarmak 
ölmek 
yarışmak 
düşünmek 
götürmek
bağırmak
göstermek
yaşlanmak

Adım 5 Aşağıdaki cümledeki fiilleri tespit edip fiilleri anlam özelliklerine göre işaretleyiniz.

Cümlelerİş (Kılış)DurumOluş
Arkadaşlarla maç yapmayı seviyorum.
Günlerce çalışarak planlar çizdim.
Evimiz gerçekten çok sarsıldı.
Güzel bir sabaha uyandık.
Daldaki elmalar sonunda kızarmış.
Bu sabah balkonda oturalım.
Sen çok hızlı koşuyorsun.
Demir korkuluklar paslanış.

Yorum yapın