10.Sınıf Edebiyat 9.Ünite Özeti Gezi Yazısı Konu Anlatımı PDF Ders Notları, Türk Dili ve Edebiyatı 10. Sınıf Gezi Yazısı Ünitesi Konu Anlatımı Özeti PDF olarak indirip çalışabilirsiniz.

10.Sınıf Edebiyat 9.Ünite Gezi Yazısı Konu Anlatımı

Bu ünitede, “gezi yazısı türünün Türk edebiyatı tarihi içinde gösterdiği değişimi ve gelişimini” öğreneceğiz.

GEZİ YAZISI
  • Bir yazarın çeşitli sebeplerle yurt içinde ve yurt dışında gittiği yerlerdeki gözlem, tespit, deneyim ve yorumlarını canlı ve etkileyici bir dille aktardığı yazı türüne gezi yazısı denir.
  • Gezilebilecek her yer, gezi türüne konu olabilir.
  • Bu tür eserlerde en önemli husus gözlemlerdir.
  • Diyaloglardan, rivayetlerden, hikâyelerden, efsanelerden, anılardan, atasözlerinden ve deyimlerden faydalanılması bu türün önemli özelliklerindendir.
  • Gezi yazılarının okunurluğu anlatılanların ilgi çekiciliğine bağlıdır.
  • Söylenenlerin gözlem ürünü olması, anlatıma düş gücünün karışmaması gerekir.
  • Bu tür eserlerde betimleyici, öyküleyici, açıklayıcı anlatım gibi anlatım biçimlerinden; örnekleme, karşılaştırma, sayısal verilerden yararlanma gibi düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılır.
Türün İlk ve Önemli Eserleri
Türk edebiyatında ilk seyahatname, Seydi Ali Reis’in seyahatlerini anlatan Mir’âtü’l-Memâlik adlı eserdir. En tanınmış seyahatname örnekleri arasında Evliya Çelebi’nin Seyahatname’si, Katip Çelebi’nin Cihânnüma’sı gelir.
Gezi Yazısının Tarihi Gelişimi

Divan edebiyatında gezi yasına, seyahatname; gezgine de seyyah denirdi.

Tanzimat Dönemi’nde Batılı anlamda gezi yazısı örnekleri sanatçıların Avrupa’ya gidip orada
edindikleri izlenimlerini yazmaları ile başlamıştır. XIX. yy.ın sonlarında yayımlanan Ahmet Mithat Efendi’nin Avrupa’da Bir Cevelan ile Direktör Ali Bey’in Seyahat Jurnali adlı eseri de bu yüzyılın önemli gezi eserlerindendir. 1908’den sonra gezi yazısı türünde büyük ilerleme sağlanmıştır. Bunda yabancı ülkelerle kurulan ilişkilerin gelişmesi ve gezilerin daha kolay hâle gelmesi etkili olmuştur. Böylece bu türde eser sayısında artış görülmüştür.

Ahmet Haşim’in Frankfurt Seyahatnamesi, Cenap Şahabettin’in Hicaz yolculuğunu anlatan Hac Yolunda, Suriye ve Irak’tan bahsettiği Âfâk-ı Irak ve bir Avrupa gezisinde izlenimlerini anlattığı Avrupa Mektupları bu dönemin önemli gezi yazısı eserlerindendir.

Cumhuriyet Dönemi, gezi yazısı bakımından yurt içi ve yurt dışı gezilerin iyice arttığı, gezilen coğrafyaların çeşitlendiği, farklı bakış açılarının getirildiği, bu türün pek çok değişik örneğinin görüldüğü bir dönemdir. Eserlerde oldukça sade bir dil ve akıcı bir anlatımın kullanımı dikkat çeker.

Bu dönemin gezi yazarlarından Falih Rıfkı Atay’ın dünyanın dört bir tarafına yaptığı gezilerinden oluşan yazıları gerek konuları gerekse göstermiş olduğu anlatım ustalığı açısından oldukça değerlidir. Falih Rıfkı Atay’ın Denizaşırı, Bizim Akdeniz, Tuna Kıyıları, Yolcu Defteri, Gezerek Gördüklerim gezi türünün önemli eserlerindendir.

Yine İsmail Habip Sevük’ün Tuna’dan Batıya, Yurttan Yazılar adlı eserleri de Türk edebiyatında dili, anlatımı, gözlemleri yönünden ayrı bir yere sahiptir. Cumhuriyet Dönemi’nde gezi türünde eser veren diğer yazarlar arasında Düşsem Yollara Yollara ile Haldun Taner; Anadolu ile Nahit Sırrı Örik; Sovyet Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Bulgaristan, Macaristan adlı eseri ile Melih Cevdet Anday, Göz Ucuyla Avrupa ile Yusuf Ziya Ortaç; Canım Anadolu ile Bedri Rahmi Eyüboğlu sayılabilir.

10.Sınıf Edebiyat 9.Ünite Özeti Gezi Yazısı Konu Anlatımı PDF Ders Notları, Türk Dili ve Edebiyatı 10. Sınıf Gezi Yazısı Ünitesi Konu Anlatımı Özeti PDF olarak indirip çalışabilirsiniz.

10.sınıf edebiyat 6.ünite tiyatro, 10.sınıf tiyatro

Yorum yapın