10.Sınıf Edebiyat 7.Ünite Özeti Anı Konu Anlatımı PDF Ders Notları, Türk Dili ve Edebiyatı 10. Sınıf Anı Ünitesi Konu Anlatımı Özeti PDF olarak indirip çalışabilirsiniz.

10.sınıf edebiyat 7.ünite anı

10.Sınıf Edebiyat 7.Ünite Özeti Anı Konu Anlatımı

Bu ünitede, “anı türünün özelliklerini, Servetifünun Dönemi Türk edebiyatında anı türünü ve Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında anı türünü“nü öğreneceğiz.

ANI (HATIRA)
 • Anı, bir kimsenin başından geçen ya da yaşadığı dönemde tanık olduğu olayları ve durumları konu edindiği yazı türüdür.
 • Anı yazarı; yaşadığı olayı, üstünden zaman geçtikten sonra tarafsız bir bakış açısıyla kaleme almaya, gerçeğe bağlı kalmaya, içten bir anlatım kullanmaya dikkat eder.
 • Anı yazarı tanık olduğu olayları, kişileri ve dönemleri kendi bakış açısıyla ve kendi eğilimleri doğrultusunda verir.
 • Anı yazarken mektup, fotoğraf, günlük gibi belgelerden de yararlanabilir.

Bunları Ezberle
Anı Türünün İlkleri

 • Yazılı anlamda bilinen ilk anı örneği, milattan önce dördüncü yüzyılda Yunan tarihçi Ksenophon’un (Ksenöpon) yazdığı “Anabasis” adlı eserdir.
 • Türk edebiyatında anı türünün ilk örneği Babür İmparatoru Babür Şah’ın yazdığı Babürname adlı
 • eserdir.
 • Sonrasında vakayinameler, menakıpnameler, gazavatnamelerde anı türü diğer türlerle iç içe geçmiştir.
 • Tanzimat Dönemi’nde de anı türünün diğer türlerle iç içe verilmesi söz konusudur.
 • XVII. yüzyılda Ebul Gazi Bahadır Han’ın yazdığı “Şecere-i Türk” yer yer anı özelliği taşıyan bir tarih kitabıdır.
 • Bu türün Batılı anlamda ilk örnekleri Servetifünun Dönemi’nde verilmiştir. Halit Ziya Uşaklıgil’in Kırk Yıl adlı eseri, Batılı anlamda anı türünün ilk örnekleri arasındadır.

Servetifünun Dönemi Türk Edebiyatında Anı

Bu dönemde yazılan anılarda; Servetifünun sanatçılarının bir araya gelişleri, amaçları, dönemin diğer aydınlarıyla olan tartışmaları işlenmiştir. Halit Ziya Uşaklıgil’in Saray ve Ötesi, Mehmet Rauf’un Edebî Hatıralar, Ziya Paşa’nın “Defter-i Amal”, Muallim Naci’nin “Ömer’in Çocukluğu” adlı eserleri, dönemin tanınmış anı örneklerindendir.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı

Cumhuriyet Dönemi, edebî tür çeşitliliği yönüyle oldukça zengin bir dönemdir. Bu dönemde anı türünde de birçok eser verilmiştir.

Hemen hemen her sanatçı anılarını yazmıştır. Bunlar arasında; Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, Zoraki Diplomat, Anamın Kitabı; Yahya Kemal Beyatlı’nın Siyasi ve Edebî Portreler; Refik Halit Karay’ın Üç Nesil, Üç Hayat; Abdülhak Şinasi Hisar’ın Boğaziçi Yalıları; Halide Edip Adıvar’ın Türk’ün Ateşle İmtihanı, Mor Salkımlı Ev; Yusuf Ziya Ortaç’ın Bizim Yokuş, Portreler; Falih Rıfkı Atay’ın Çankaya; Necip Fazıl Kısakürek’in Yılanlı Kuyudan; Oktay Akbal’ın Anı Değil Yaşam, Hiroşimalar Olmasın adlı eserleri sayılabilir.

Anı Türünün Diğer Türlerle İlişkisi

Anı, başlı başına edebî tür olsa da bir hikâye veya romana da kaynaklık edebilir. Yazar çoğu zaman kurmaca ile eserini oluştururken kimi zaman da yaşadıkları, şahit oldukları, roman veya hikâyeye konu olur.

Ömer Seyfettin’in çocukluk yıllarındaki anılarına dayanan üç-dört öyküsü vardır. Bunlardan At adlı öyküsü, aynı zamanda onun ilk öyküsü olma özelliğini taşır. Bunun dışında “İlk Namaz”, “Ant” ve “Kaşağı”, onun çocukluk yıllarını neredeyse bir anı niteliğinde sergiler özelliktedir.

Yine edebiyatımızda Orhan Kemal’in “Sağ İç” hikâyesi, çocukluğuna ait hikâyeleri anlatmaktadır.
Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” romanı bir anıdan hareketle yazılmıştır.

Anı ile Günlük Farkı
Anıyı günlükten ayıran en önemli özellik ve fark, anıda geçmişte yaşanmış olayların çok sonradan anlatılmasıdır. Günlük, günü güne yazılır.

10.Sınıf Edebiyat 7.Ünite Özeti Anı Konu Anlatımı PDF Ders Notları, Türk Dili ve Edebiyatı 10. Sınıf Anı Ünitesi Konu Anlatımı Özeti PDF olarak indirip çalışabilirsiniz.

10.sınıf edebiyat 6.ünite tiyatro, 10.sınıf tiyatro

Yorum yapın