10 Maddede Ücretli Kölelik: Ücretli Öğretmenlik Kalkmalı!

10 Maddede Ücretli Kölelik: Ücretli Öğretmenlik Kalkmalı!

Türk eğitim sisteminde, öğretmen yetiştirme, öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri, öğretmenlerin özlük hakları, öğretmenlerin yer değiştirmesi gibi öğretmenleri doğrudan ilgilendiren temel sorunlar uzun yıllardır tartışılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2005 yılında öğretmen istihdamında yapılan değişikliklerle ortaya çıkan ücretli öğretmenlik sistemi de öğretmenlerin yaşadıkları sorunlara yeni bir sorun olarak eklenmiştir.

Ücretli öğretmenliğin nasıl bir yanlış olduğunu gösteren 10 madde:

1. Ücretli Öğretmenler maaş almaz! Evet yanlış duymadınız, ücretli öğretmenler sadece girdikleri dersin ücretini alırlar.

2. Ücretli Öğretmenler sadece girdikleri dersin ücretini aldıkları için derse girmediklerinde, okula gidemediklerinde, kar tatilinde, yarı yıl tatilinde, yaz tatilinde ücret alamazlar! Ücretli öğretmenlik mevsimlik işçiliktir!

3. Ücretli Öğretmenlerin sigorta primleri okula gittikleri gün üzerinden yatar, o da yarım gün!

4. Ücretli Öğretmenlik yapanlar 50 yıl çalışsa da emekli olacak prim gününü dolduramazlar!

5. Ücretli Öğretmenliğin atama şartları neredeyse yoktur! Herhangi bir ön lisans mezunu istediği branşta ders verebilir!

6. Atama şartları olmadığından üç kuruş ücret verdikleri ücretli öğretmenlik sisteminde torpil de yaparlar!

7. Tam 80 binden fazla ücretli öğretmen var! Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmene maaş vermemek için, ülkemizdeki göçmenlerin bile çalışmayacağı ücretlerle çocuklarınızın geleceğinden, yıllarca okumuş mezun olmuş öğretmenlerin emeklerinden çalar!

8. Ücretli öğretmenin özlük hakkı yoktur, gelecek kaygısı vardır! Ücretli öğretmenlik geçicidir, her an işinize son verilebilir!

9. Ücretli öğretmenler alanının en iyisi olsa bile ikinci sınıf öğretmen muamelesi görür, hem de kendi meslektaşlarından!

10. Ücretli öğretmenlik köleliktir! Özgür olmayan, refahı olmayan, mutlu olmayan öğretmen elinden geleni yapsa da bir yere kadar verimli olabilir.

Yorum yapın