Fiilde Çatı Test Pdf – 8. Sınıf Fiilde Çatı Test – LGS Fiilde Çatı Test İndir

Testi çözmek için tıklayınız.Testi indirmek için tıklayınız.Cevap Anahtarı
1. B 2. B 3. C 4. B 5. A 6.C 7. B 8. A 9. B 10. D 11. B 12. B

Fiilde Çatı Test Pdf 1

fiilde çatı test 8.sınıf lgs pdf

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz?

A) Güneş geniş yolları parlatıyordu.
B) Hava kuru, serin ve açıktı.
C) Bu gelenler gidenlere hiç benzemiyordu.
D) Hudutta bozulan ordu Serez’den geçiyordu.

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne – yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Görünmez kanatları varmış gibi koşuyordu.
B) Binbaşı merkez kumandanı olarak tayin edildi.
C) Lise öğrenimini Galatasaray Sultaniyesinde bitirdi.
D) O mükemmel tahsil ve terbiye görmüştü.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem edilgen çatılı bir fiildir?

A) Yorgun ve perişan ağır ağır yürüyorlardı.
B) Erkekler köşe başlarında toparlanıyorlardı.
C) Fatma Öğretmen, İstanbul’a atandı.
D) Düzenlenen konser şehir sakinlerini mutlu etti.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edilgen çatılı bir fiil yoktur?

A) Okul binası hemen yapıldı.
B) Yetmiş seksen kadar kadın fırını yaktı.
C) Hepsi ilk arabayla şehre gönderildi.
D) Spor salonuna uyarı levhası asıldı.

5. Aşağıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde eylemi kimin yaptığı belli değildir?

(I) Afrika’dan ağaç işleri satın alındı.
(II) İyice düşünüp kararlarını gözden geçirdi.
(III)Düşman askerlerine geçit verilmedi.
(IV) İri bir süvari karşısına geldi.

A) I – III B) I – IV C) II – III D) III – IV

6. “Yaptıkları el işlerini pazarda sattılar.”

Yukarıdaki cümlenin edilgen hali aşağıdaki cümlelerden hangisidir?

A) Yaptıkları el işlerini pazarda satmışlardı.
B) Yaptıkları el işlerini pazarda satıyorlar.
C) Yaptıkları el işleri pazarda satıldı.
D) Yaptıkları el işlerini pazarda sattı.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçişli bir fiil vardır?

A) Kahvenin önünden dört nala geçtiler.
B) Halkı gülen gözlerle selamlıyordu.
C) Kapalı Çarşı’dan acele ile çıktılar.
D) Yağmurun ıslattığı caddeden sola saptı.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yüklem olan fiilin çatısından dolayı nesne alamaz?

A) Korkunç bir fırtına iyice yaklaşıyordu.
B) Oy pusulalarını sepete atın.
C) Kucağında kundaklı bir bebek tutuyordu.
D) Portakalın kabuğunu bir türlü soyamadılar.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesne – yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Kütüphanesindeki imzalı kitapları gösterdi.
B) Açık kalmış penceresinden yağmur damlaları giriyordu.
C) Sevdiği şairlerden şiirler okudu.
D) Odasının duvarlarını afişlerle doldurdu.

10. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili fiillerden hangisi nesne alamaz?

A) Zayıf parmakları ile zarfı yırttı.
B) Demirlerin hepsini büktü.
C) Üyelerden üçünü adıyla çağırdı.
D) Ayçiçekleri güneşe yüzünü döndü.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişsiz bir fiildir?

A) Masanın üzerindeki vazoyu düzeltti.
B) Çocuğun beş yaşında olduğunu tahmin etti.
C) Yaşlı hakim yıldırım gibi gürledi.
D) Herkes renkli kumaşın bir ucunu tuttu.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi etken ve geçişli çatı özelliği taşımaktadır?

A) Okullar tatil olur olmaz Ege’ye gittiler.
B) Yaptığı yemeği tabaklara ayırdı.
C) Kağıtlar geri dönüşüm kutusuna atıldı.
D) Türkçeden yüksek not aldığına sevindi.

8.Sınıf Türkçe Testleri Çöz LGS Türkçe Testleri Online (Çevrim içi) +PDF için tıklayınız.

“Fiilde Çatı Test Pdf – 8. Sınıf Fiilde Çatı Test – LGS Fiilde Çatı Test İndir” üzerine 5 yorum

 1. Cevap anahtarını atarmsiiniz

  Yanıtla
  • Cevap anahtarı daha kolay ulaşabileceğiniz şekilde testin üst tarafına eklendi. 😉

   Yanıtla
 2. önce konuyu dinle gel sora burdan çöz babuşş tam da pekiştirmelik sorular mantığını şimdi kavradım son 20 gün LGS ye hızı arttırdım babuşşş 😀

  Yanıtla
  • Umarım sınavın iyi geçmiştir babuş.

   Yanıtla

Yorum yapın