Fiilde Çatı Test 8. Sınıf – Fiilde Çatı Test PDF – LGS Fiilde Çatı Test İndir

Fiilde Çatı Test Pdf, 8.Sınıf Fiilde Çatı Test Pdf, 8 Ölçen Fiilde Çatı Testleri, 8.Sınıf LGS'ye hazırlanan öğrenciler için hazırlandı. çöz!

Fiilde Çatı Testi 3 PDF Olarak İndirmek için Tıklayınız.
Cevap anahtarını indirmek için tıklayınız.
fiilde çatı test 8. sınıf pdf
Fiilde Çatı Test 8. Sınıf

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne - yüklem ilişkisi
bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Bu sefer esnasında Avrupa ipekli kumaşı tanıdı.
B) Yürüdükleri sırada hiçbir şeye bakmadılar.
C) Ahali adına emirler veriliyordu.
D) Birkaç saat içerisinde evi temizleyivermişlerdi.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz?

A) Çantasının içi kitapla doluydu.
B) Öğretmen yazılı kağıtlarını uzattı.
C) Çözdüğü soruları hiç beğenmedi.
D) Kadın ağlayarak saçlarını yoluyordu.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, etken ve
geçişli bir fiildir?

A) Güzel bir türkü söylüyordu.
B) Filmi net göremediğinden canı sıkılıyordu.
C) Yarışmayı kazananların isimleri okundu.
D) Raftaki tabağı alıp masaya oturdu.

 

4. İhtiyar kadın etrafına bakındı.

Yukarıdaki cümlede yer alan fiilin çatı özelliği aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Etken - Geçişli
B) Edilgen - Geçişli
C) Etken - Geçişsiz
D) Edilgen - Geçişli

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi çatı bakımından yukarıdaki cümle ile özdeştir?

A) Çocukların kafasını tıraş ediyorlardı.
B) Suçlu adam mahkemeye gönderildi.
C) Kaldırımda oturan kızlara sitem etti.
D) Uçan kuşları hayretle seyrederdi.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin kim tarafından yapıldığı bellidir?

A) Kazazedeler hastaneye götürülüyordu.
B) Şehrin dışına hendekler kazılmıştı.
C) Bütün işleri bitirince kitabını okumaya başladı.
D) Her öğrencinin notuna on puan eklendi.

Fiilde Çatı Test 8. Sınıf

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişli bir
fiildir?

A) Harp zamanlarında yalnızca insanlığa inanırdı.
B) Kuş ötüşlerini hoş bir konser gibi dinlerdi.
C) Karşısındaki insanın güzelliğine bakmazdı.
D) Bütün dünyaya teknoloji hükmediyor.

 

8. (1) Asla gizli kapaklı olmayan bir kanundur bu.
   (2) Yeni hayat çıkıyordu ölümden.
   (3) Yutulan zaaflardan doğuyordu kuvvet.
   (4) Hoş sözlerine aldanmamalıydı.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

 

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir eylemi birlikte
yapma anlamı vardır?

A) Bekleyen herkes boş gelen otobüse doluştu.
B) İki kadın uzun süre bakıştılar.
C) Onlarla geçen yaz tanışmıştık.
D) İki yıldır aralıksız mektuplaşıyorlar.

 

 

 

10. (I.) Tekrar o babayiğide baktım. (II.) Hiç Türkçe bilmeyen başını ağır ağır salladı. (III.) Elindeki kamçıyı çizmelerine vurdu. (IV.) Sandalyeye ata biner
gibi binmişti.

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde
yüklem geçişsiz bir fiildir?

A) I. ve II.
B) I. ve IV.
C) II. ve III.
D) III. ve IV.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*