Fiil Çatısı Test Pdf – 8. Sınıf Fiilde Çatı Test – LGS Fiilde Çatı Test İndir

Testi çözmek için tıklayınız.Testi indirmek için tıklayınız.Cevap Anahtarı
1. A 2. A 3. B 4. C 5. B 6. D 7. B 8. B 9. B 10. B 11. D

Fiil Çatısı Test Pdf 2

fiil çatısı test pdf

1. Arkadaşlarının hepsini partiye davet etti.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesne – yüklem ilişkisi bakımından yukarıdaki cümle ile özdeş değildir?

A) Fikirlerimiz ile hareket etmeliyiz.
B) Hemen hemen tüm rafları temizlediler.
C) Kalın, kambur parmakları ile saçını karıştırıyor.
D) İstiklal Marşı’nı ezberden okuyordu.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edilgen çatılı bir fiil kullanılmıştır?

A) Kemal Tahir’in romanları yeniden basıldı.
B) Bu gece sahneye çıkacağı için süslendi.
C) Geçen pazar güzel bir piknik yaptık.
D) Tüm kitapları kucağında duruyordu.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişli bir
fiildir?

A) Önemli olan öncelikle dersin sevilmesidir.
B) Her birinin elini sıktı hafif gülümseyerek.
C) Masanın etrafında toplandı tüm misafirler.
D) İhtiyar bir kadının yanına oturdu.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi geçişli fiil olduğu halde cümlede nesne yoktur?

A) Genç doktor hastanın kalbini dinliyordu.
B) Onun gençlik hikâyelerini bilirdi.
C) Sınavdan sonra kantinde oturup bekledi.
D) Onlar, kum başmış tarlalara benzerler.

5. Aşağıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde eylemi kimin yaptığı belli değildir?

(I) Sarı çizgileri geçmek yasaklandı.
(II) Annesinden yadigar kalan kolyesini çıkardı.
(III) Olan bitenlere oldukça üzüldü.
(IV) Onun yeni romanı da çok beğenildi.

A) I – III      B) I – IV      C) II – III        D) III – IV

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranabilir?

A) Çok zengin olmanın onca bir önemi vardı.
B) Fesrengi perdeli, halı döşeli süslü bir odaydı.
C) En sevdiği çiçekler kırmızı ve sarı güldü.
D) Gazete bayisine biraz daha yaklaştı.

7. Radyonun gürültüsü onu büsbütün hiddetlendirdi.

Bu cümledeki altı çizili fiilin çatı özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Etken – Geçişsiz
B) Etken – Geçişli
C) Edilgen – Geçişli
D) Edilgen – Geçişsiz

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir işi başkasına yaptırma anlamı vardır?

A) Palyaço elindeki ilanları dağıttı.
B) Öğretmen öğrencilere tahtayı sildirdi.
C) Sırası gelen okuduğu kitabı özetledi.
D) Yeni tanıştığı arkadaşını çok sevdi.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir işi karşılıklı yapma anlamı vardır?

A) Kuşlar yaşlı ağacın dallarında ötüştüler.
B) Ünlü güreşçi rakibi ile selamlaştı.
C) Defterindeki ödevi öğretmene gösterdi.
D) Sevdiği şarkıyı radyoda duyunca heyecanlandı.

10. (I) İki fırından birisi yarım saat içinde yakılıp hazırlanacaktı. (II) Bu fırınlarda kar altındaki kasaba
için ekmek yapılacaktı. (III) Fırıncı ustaları ve çırakları odunların ödünde toplandılar. (IV) Bir saat
içerisinde ekmekler hazırlanmıştı.

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde edilgen çatılı bir fiil yoktur?

A) IV
B) III
C) II
D) I

11. (I) Hızla ayağa kalktı. (II) Anbardan gelen sesleri işitti. (III) Dışarı çıktı ve onu bekleyen atına bindi.
(IV) Anbara doğru ilerledikçe korkusu da geçti.

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış cümlelerin yüklemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümlenin yüklemi etken çatılıdır.
B) II. cümlenin yüklemi etken çatılıdır.
C) III. cümlenin yüklemi geçişsizdir.
D) IV. cümlenin yüklemi geçişlidir.

8.Sınıf Türkçe Testleri Çöz LGS Türkçe Testleri Online (Çevrim içi) +PDF için tıklayınız.

“Fiil Çatısı Test Pdf – 8. Sınıf Fiilde Çatı Test – LGS Fiilde Çatı Test İndir” üzerine 3 yorum

Yorum yapın