Cümlenin Öğeleri Çalışma Kağıdı PDF – 8. Sınıf LGS Çalışma Kağıtları İndir

Cümlenin Öğeleri Çalışma Kağıdı 8. Sınıf LGS
PDF olarak indirmek için tıklayınız.
cümlenin öğeleri çalışma kağıdı
1. Adım Aşağıdaki cümleleri anlamlı bir cümle oluşturacak şekilde bir yargı ile tamamlayınız.
 
               
Akşam sinemaya hep birlikte   ……….
Kapıyı sonuna kadar   …….          
Bugün günlerden …..
Bahsettiği mahalle bizim eski …….
Akşam vakti onunla Kuğulu Park'ta ……..        
Beni Cumhuriyet Meydanı'nda ……..

Cümlenin öğeleri Çalışma Kağıdı PDF, 8. Sınıf Cümlenin öğeleri Çalışma Kağıdı, LGS Cümlenin öğeleri Çalışma Kağıdı adım adım etkinlikler içerir ve pdf olarak indirilebilir.

cümlenin-öğeleri-
2. Adım  Aşağıdaki cümlelerde işi yapan veya olan kişileri / nesneleri sağ taraftan seçerek  uygun olanları cümlenin başına yerleştiriniz.
     
               
               
………..  okula yarın gideceğiz.  siz  onlar  ben
……….. bu hafta çok yağacak.  ağaçlar yağmur  fırtına
………. yapraklarını dökmeye başladı.  okullar ağaçlar beton
………. tüm kitaplarını bağışlayacakmış. siz  ben  sen
………. kırmızı renkli bir meyvedir. kivi  çilek muz
………  yeni bir kitap keşfettim.  biz ben

Her cümlenin yüklemi çekimli halde bulunur ve bize cümlede bildirdiyi yargıyı kimin gerçekleştirdiğini veya kim / ne olduğunu söyler.

Kısacası her cümlede işi yapan birileri vardır. İşte biz bu ögeye de özne adını veririz ve yüklem ile birlikte cümlenin temel, vazgeçilmez iki ögesini oluşturur.
3. Adım  Aşağıdaki cümlelerde koyu renkli ve altı çizili yazılmış ögeler yüklemdir. 
  Bu yüklemlerde yer alan boşlukları anlamlı bir cümle oluşturacak şekilde tamamlayınız.
 
Bu işi daha güzel yaptığını fark ………..
Hediye için arkadaşına teşekkür ……….
Soğukta ceketsiz gezince hasta ……….
Bana seslenen adam park…. bekçi…….
Olayın yaşandığı yer evleri…… ön…….
Evinin tek eksiği  ……….  robotuydu.
O gerçekten ………. bir kadındı.
Ahmet, yakışıklı ve …….. boylu bir çocuktu.
Onun defteri  çizgili, beyaz kaplı bir  ………
Konuşmayı seven, herkese yardım eden bir ………...
Türkçe yazılımız ekimin ikinci …………
Yüksek not alınca havalara ……….
Ali sonunda öğretmenin gözüne ………..
Cümlenin Öğeleri Çalışma Kağıdı PDF 8.Sınıf 

Yukarıdaki örneklerde gördüğümüz üzre yüklemler, tek sözcükten oluşabileceği gibi birden fazla sözcüğün bir araya gelmesi ile oluşan söz öbeklerinden de oluşabilir. Dilimizde söz öbekleri isim tamlaması, sıfat tamlaması,  birleşik fiiller, ikilemeler, fiilimsi öbekleri  ve deyimlerden oluşur.

Yüklemi doğru tespit edebilmek adına geçmiş yıllarda öğrendiğimiz bu konuları ha-

tırlamakta fayda vardır.

Diğer ögeleri bulmak için her zaman yükleme soru soracağımızdan yüklemi doğru tespit etmek gerekir.

4. Adım  Aşağıdaki cümlelerde yüklemlerinin altını çizip yüklemler tek sözcükten mi yoksa söz öbeğinden mi oluşuyor, işaretleyiniz.
     
             Öbek  Tek
Bahçeli bir köşk tutmak için emlakçıya uğradı.    
Yapımı biten oyuncak bebekleri paketledi.    
Dönülmez akşamın ufkundayım.    
Yakamozlara bakarak yürümeye devam etti.    
İki kere düşünmeden cevap vermeyin.    
Evde çok sevdiğim kitabımı unuttum.    
Kadın bedenimin ölçüsünü aldı.    
Çocuk parkta hüngür hüngür ağlıyordu.    
Genç bir kadının küçük ve tatlı kızıydı.    
Yenişehir'in kahveleri büyük ve güzeldir.    
Söylenenlerin hiçbirine kulak asmadı.    
Okumak, insanlığın en önemli ihtiyacıdır.

Yüklem Hep Sonda mı Olur?

Dilimizde yüklemler sonda yer alır ama bazen konuşma dilinde veya sanatsal kaygı ile yüklemin yeri değiştirilebilir,  başta ya da ortada da yer alabilir.

Cümlenin Öğeleri Çalışma Kağıdı PDF 8.Sınıf 
5. Adım  Aşağıda yüklemin sonda yer almadığı cümleleri işaretleyiniz.   
               
               
Sonunda yetiştim otobüse.  
 Arkadaşlarıyla sinemaya gitmek istiyordu.  
Hemen aldı tabaktaki kurabiyeleri.   
Babam sabah gazetesini okudu.  
Ders notlarını verdim arkadaşıma.   
6. Adım  Aşağıdaki cümlede yüklem dışındaki ögelerin altı çizilmiş ve numara verilmiştir.
  Altı çizili ögelere yükleme hangi soruları sorarak ulaştığınızı yazıp örnekteki gibi eşleştirin.
             

 

          Kimde?      
          Kime?      
          Kimden?      
        Kim …..? Nerede? Ne Zaman? Kimi? Kim?
        Ne…….? Nereye? Nasıl  Neyi? Ne?
          Nereden?  Niçin?    
Ali evde sıkıldığı için kitap okudu. Kim Okudu? Nerede? Niçin?   Ne?
1         2 3 4   1 2 3   4
Onlar  okula  koşarak  gittiler. Kim Gitti? Nereye? Nasıl?    
1 2 3   1 2 3    
Siz bahçede çiçek toplayın.          
1 2 3            
Kitapları onlara hemen verin.          
1 2 3            
Vatanımız kutsaldır. Ne kutsaldır?        
1       1        
Çiçekler güzeldir.              
1                
Babam  anneme çiçek almış?          
1 2 3            
Size akşam  hızlıca geliriz.          
1 2 3            
Sokakta çocuklar sevinçle  oynuyor.          
1 2 3            
Ders çalışmak için bize         geldiler.          
1 2            
Seve seve    yarın   pikniğe   gidecekler.          
1 2 3            
Çocuk  parkta   güngür güngür ağladı.          
1 2 3            
Hemen    aldı   tabaktaki kurabiyeleri.           
1   2            
Babam  gazetisini  akşam okur.          
1 2 3            
Yaz   tatilinde    İstanbul'a     gideceğiz.          
1 2              
Biz            bakkaldan şeker aldık.          
1 2 3            

 

Cümlenin Ögeleri Nasıl Bulunur?

Yukarıda çözdüğünüz etkinlikte  yükleme sorular sorarak aldığımız her cevap bize cümlenin diğer ögelerini verdi. Şimdi bu ögelerin isimlerini öğrenelim.

cümlenin öğeleri çalışma kağıdı pdf
7. Adım  Hangi sorunun hangi ögeyi buldurduğuna yönelik aşağıdaki tabloyu öğreniniz.  
             
                 
                 
    Özne  Yer  Zarf  Belirtili Belirtisiz    
    Tamlayıcısı Tümleci Nesne Nesne    
    Kim …..? Nerede? Ne Zaman? Kimi? Kim?    
    Ne…….? Nereye? Nasıl? Neyi? Ne?    
      Nereden?  Ne için?        
      Kimde? Ne ile?        
      Kime?          
      Kimden?          
Cümlenin Öğeleri Çalışma Kağıdı 

Özne

Cümlede yüklem ile bildirilen hareketi yapan veya yüklem ile hakkında bilgi verilen ögedir. Yani fiil cümlesinde yapan, isim cümlesinde olandır. Yükleme sorulan "Kim veya Ne?" sorularının cevabı özneyi verir. Gizli özne ve gerçek özne olmak üzere ikiye  ayrılır.

Yer Tamlayıcısı

Dolaylı tümleç veya yer tamlayıcısı,  yüklemin bildirdiği işi yer bakımından belirten öğedir.
Yükleme sorulan "nereye, nerede, nereden,neye, kime, kimde, kimden?" sorularına cevap verir.

Dolaylı tümleci bulmak için yükleme sorulan sorular   ismin "-e, -de ve -den" hâllerindedir.
Dolaylı tümleç olan kelime veya kelime öbeği  ismin "-e, -de ve -den" hâllerindedir.

Zarf Tümleci

Cümlede yüklemin ne zaman, nasıl, ne kadar, ne ile, ne için, kim ile yapıldığını bildiren ögedir. Zarf tümleci bulunurken de yükleme bu sorular sorulur.

 

Nesne

Cümlede fiilden etkilenen ögedir. Yani yapılan iş ile nesnenin arasında bir ilişki vardır.
Bu yüzden nesne, yalnızca fiil cümlelerinde bulunur. 

"Neyi ve Kimi?" sorularına cevap veren nesneye "Belirtili Nesne" adı verilir.
"Ne ve Kim?" sorusuna cevap veren nesneye "Belirtisiz Nesne" adı verilir.

8. Adım  Aşağıda yer alan cümlelerin ögelerini bulup altına yazınız.    
                 
  Anası         mutfakta           bir tabağa         marul          doğruyor.  
   
  Oğlu         savaşın birinde           şehit düştü.  
   
  iki kızı   da        ücra yerlere           gittiler.  
   
  Adnan,       Kadri'den dönerken       sokakta       düşünüyordu.  
   
  Ağaçlar       sel sularına      dayanamadı.  
   
  Sel suları        bütün meydanı        kapladı.  
   
  Sonbahar        uzun ve güzel      geçti.  
   
  Bir motor    beni     büyük şehirlere     götürmüştü.  
   
  O zamanlar        cumhuriyetin ilk yıllarıydı.  
   
  Kayığı temizleyenler        dokuz kişiydi.  
   
  Geçen aylarda     bu okulu     ziyaret etmiştik.  
   
  Kaldırım taşlarını     saya saya      ilerliyordu.  
   
  Akşam    sessizce     müzik     dinleyebiliriz.  
   
  Biz gelince     aralarında konuşmaya    son verdiler.  
   
  Erken kalktığım açık, bulutsuz sabahlar   bana    çocukluğumu   hatırlatır.  
   
  Allah   hepimizin rızkını   bol bol   ayırmıştır.  
   
  Vezin bilmez genç bir şair gibi bakıyordu.  
   
  İnsanlar durmadan hep aynı şeyi tekrar ediyor.  
   
  Fahriye Abla bu mahallenin annesi gibiydi.  
   
  Öğrenciler müzenin içinde geziniyordu.  
   
  Kardeşim bugün sınava gireceği için çok heyecanlı.  
   
  Kendini kurtlarla dolu bir sofrada sandı.  
   
                 
                 
9. Adım 
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları çözünüz.
     
                 
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili öge yer tamlayıcısı değildir?    
                 
                 
A) Bahçenin tam ortasında bir kuyu vardı.          
B) Haziran başında okullar tatil olacak.          
C) Otobüsün penceresinden ailesine el salladı.        
D) Uçsuz bucaksız bir denizde yüzmek istedi.        
                 
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmaktadır?  
                 
A) Kapıyı sonuna kadar açtı.            
B) Kendisinden başka kimse yoktu.          
C) Uzaktan bir otomobil geliyordu.          
D) Hiddetinden kendini kaybetti genç adam.        
                 
 Özne, bir cümlede bildirilen işi yapanı belirtirken nesne, cümlede yapılan işten etkileneni 
belirtir.                
"Çiçekleri suladı." cümlesinde altı çizili sözcük nesne iken "Çiçekler açtı." cümlesinde altı 
çizili sözcük öznedir.            
                 
3. Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapılan işten etkileneni bildirir?
             
                 
A) Ağaçlar sel sularına dayanamadı.          
B) Yağmur aralıksız saatlerce yağdı.          
C) Sel suları bütün meydanı kapladı.          
D) Dereyi belediye ekipleri ıslah etti.          
                 
                 
Son Adım 
               
Cümlenin öğeleri konusu ile ilgili beceri temelli sorulardan oluşan Pekiştiren Test ve kazanım temelli testlerden oluşan Ölçen Test serilerini çözüp LGS'ye hazırlan.
               
Aşağıdaki bağlantılardan ilgili testlere ulaşabilirsin. 

 

Ölçen ve Pekiştiren Kazanım Testleri 
2016 8.Sınıf Kazanım Testleri  
2017 8.Sınıf Kazanım Testleri  
2018 8.Sınıf Kazanım Testleri  
       
       
   

 

Cümlenin Öğeleri Çalışma Kağıdı 

1 yorum

  1. hocam bu soruların cevap anahtarlarına nerden ulaşabiliriz?
    seviyoruz sizi testleriniz ve çalışma kağıtlarınız çok güzel.

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*