Yazım Yanlışları Çıkmış Sorular TYT PDF – Yazım Kuralları (2000 – 2020)

Yazım Yanlışları Çıkmış Sorular TYT PDF olarak indirebilirsiniz. Yazım Kuralları çıkmış sorular.

yazım yanlışları çıkmış sorular indir

Yazım Yanlışları Çıkmış Sorular TYT PDF

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2000)
A) Art arda yaşadığımız sıkıntılar, doğruyla yanlışı ayırtetmemizi sağladı.
B) Onu gördükten sonra kendi durumuna şükretti.
C) “O ana kadar sesimi çıkarmadım, sabrettim; ama daha fazla dayanamadım.” dedi.
D) Azmetti; karşılaştığı bütün engelleri yenerek amacına ulaştı.
E) Böylesine güzel bir günde bana hayatı zehretti.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2001)
A) Nasıl oldu da beni hatırlayamadı bir türlü anlayamadım.
B) O kadar çok çalıştı ki havanın karardığını fark etmedi.
C) Bugün sinemaya gidelim, yarında size geliriz.
D) Yarınki toplantıya kimlerin katılacağı belli değil henüz.
E) Geçmişte yaşanan tatsızlıkların unutulmasını istiyordu artık.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? (2002)
A) Son dönem şairleri bu antolojiye alınmamış.
B) Voleybolcular otobüslerine bindiler.
C) Kardeşi bu filmin yönetmenliğini üstlenmiş.
D) Antırenör bugünkü çalışmayı erken bitirdi.
E) Bu zürafa hayvanat bahçesine yeni gelmiş.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2002)
A) Arkadaşları, bu kadar sorumsuz davranmasının nedenini bir türlü öğrenemediler.
B) Kuşkonmaz, saksıda yetiştirilen, uzun saplı, ince ve küçük yapraklı bir süs bitkisidir.
C) Tartışmacı, öne sürdüğü savın doğruluğunu kanıtlıyamadı.
D) Panele, üniversite öğrencileriyle öğretim üyeleri katılmıştı.
E) Aile büyüklerinden öğrenilen el sanatları, yöre halkının geçim kaynağını oluşturuyor.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2003)
A) Yapılan ölçümler, hava koşullarına bağlı olarak değişgenlik gösteriyormuş.
B) Yönetmelikte yapılan değişikliklerden çoğumuzun haberi yoktu.
C) Emekli olunca, bu dernekte gönüllü olarak çalışmaya başladı.
D) Çocuğu, bu okula kaydettirmek için çok uğraşmıştı.
E) Geçmişe baktığımızda buna benzer pek çok durumla karşılaşıyoruz.


6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2004)
A) Bize hep: “İyi bir kitap okuru olmakla övününüz.” derdi. 
B) “Bugünlerde işlerimiz iyi.” diyerek ellerini ovuşturdu. 
C) “O zamanlar buğdaylarımız bu değirmende övütülürdü.” diye söze başladı. 
D) Öğrencilerine her zaman dürüst olmayı öğütlerdi. 
E) Doktor, anneme: “Günde üç öğün yemek yiyin.” dedi.

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2004)
A) Baş başa vermiş, çocukların sorunlarından söz ediyorlardı. 
B) İnsanımızın belirleyici özelliklerinden biri de konuk severliğidir. 
C) Romandaki kişilerin, tipik İç Anadolu insanının özelliklerini taşıdığını söyledi. 
D) Doğu felsefesiyle ilgili hemen her kitabı okurdu. 
E) Televizyondaki kültür ve sanat programlarını sürekli izlerdi.

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2005)
A) Bu kitap, ilk basımının üzerinden yirmi yıl geçtikten sonra, yeniden yayımlandı. 
B) Çiçekcinin yeni açtığı dükkân çok iyi çalışıyor. 
C) Bir yapıtın kalıcılığını sağlayan birçok etken vardır. 
D) Bu romanda yüzyılımızın temel sorunları yansıtılıyor. 
E) Başarılı olmak için düzenli ve sürekli çalışmak gerekir.


9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2005)
A) Bu konudaki kararımı size bildirmeyeceğim.
B) Konuşmasında bu konuya da değinecek.
C) Bebeği bütün gün kardeşi oyalıyacak.
D) Onun bu işi başaracağını söyleyebilirim.
E) Onu kime verdiğimi anımsayamıyorum. 

Altı yıl önce aramızdan (I) ayrılan değerli sanatçımız, İstanbul’da açılan bir sergiyle anılıyor. Sanat yaşamı boyunca yapıtlarında çağdaş sanat akımlarını (II) göz ardı etmeyen, bunun (III) yanı sıra geleneklerimizi ve (IV) Anadolu Estetiğini de yüzeye çıkarmayı başaran sanatçının yapıtları (V) 7 Şubat 2006 tarihine kadar izlenebilir.

10. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2006)
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V.

Yayınevimiz (I) 2003’de kuruldu. 60’a yakın şiir kitabı yayımladık. Tüm olumsuzluklara karşın (II) şiirde bugün bir hareketlilik yaşanıyor. İyi şiir (III) yazılıyor mu? Evet. Güçlü bir şiir geliyor. Ne var ki yayımladığımız kitaplar çok satılmıyor. Bu, büyük (IV) yayınevlerinde de (V) aşağı yukarı böyle.
11. Yukarıdaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2007)
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2008)
A) Bu tedaviden sonra hastalığın seyri değişti.
B) Yıllık izninin bir bölümünü bu ay kullanıyor.
C) Organ nakliyle yaşama döndürülen hastaların sayısı gün geçtikçe artıyor.
D) Çağırılmadığı için akşamki davette o yoktu.
E) Uzun süre yağmur altında yürüdükten sonra sığınacak bir yer buldu

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2009)
A) Bu binanın planını Avusturyalı bir mimarla birlikte çizmişler.
B) Müzenin bugünkü durumuyla ilgili bilgileri bir önceki sayımızda yayımlamıştık.
C) O gezide yıllardır görmediğim bir arkadaşıma rastladım.
D) Buraya yeni bir yaya geçiti yapılacak.
E) Şenlikler bu yıl mayıs ayında başlayacak.

“1969 yılında (I) Güzel Sanatlar Akademisini bitirdim. Resim yapmaya (II) karikatürist olarak başladım; çizdiklerimi 10 liraya satardım (III) Dolmuş, Tef, Pardon gibi dergilere. İlk sergimi 1959 yılında (IV)Taksim meydanında açtım ve yalnızca üç tablo satarak yer kirasını ancak (V) ödeyebildim.” diyor usta ressam sanat yaşamının ilk yıllarını anlatırken.

14. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2010)
A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.    E) V. 

(I) 1920’li yıllardı. Bizim evde dedem (II) utunu yanından hiç eksik etmezdi. Gramofondan (III) klasik Türk müziği dinlerdik o yıllarda. (IV) İstanbul Şehir Tiyatrolarında Muhsin Ertuğrul’un sahneye koyduğu oyunları kaçırmazdık. Ayrıca (V) öğretmenlerimiz de bizi kitap okumaya yönlendirirdi. 

15. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2010)

A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.    E) V.

1349’da (I) Cenevizliler tarafından yapılan, sonraki yıllarda da birçok kez onarılan (II) Galata Kulesi, İstanbul’daki görülmeye değer yerlerden biridir. Üsküdar’ın (III) Doğancılar Semti’ndeki bu yapı (IV) 17. yy.da (V) Hezarfen Ahmet Çelebi‘nin takma kanatlarla uçmasından sonra da birçok uçma denemesine tanık olmuştur.

16.Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2011)
A) I.    B) II.     C) III.    D) IV.     E)
V.

Top peşinde koşan çocukları, pencereden sarkıp çamaşır asan genç kızları çekinmeden (I) fotoğraflamak mı istiyorsunuz? O zaman Balat vazgeçilmez mekânınızdır. Hele (II) akşamüstü eski semtin dar sokaklarına öyle bir ışık (III) düşerki hayran kalırsınız. Son yıllarda yapılan (IV) restorasyon çalışmalarıyla güzelleşen (V) Balat Kültür Evini de görmeden edemezsiniz.

17. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? (2011)
A) IV.   B) V.   C) III.   D) II.    E) I. 

Mudurnu,(I) Abant’ın merkezine (II) 18 km mesafede ve (III) Arnavut kaldırımlı sokakları, eski evleri, köprüleriyle çok çekici. Çarşısında Ahilik geleneği yaşatılıyor ve her (IV) Cuma tören yapılıyor. Ayrıca buradaki tarihî (V) yapıları da seyretmeye doyum olmuyor.

18. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2012)
A) I.   B )II.   C) III.   D) IV.   E) V

Kaplumbağalar, roman kişileri ve kullanılan dil bakımından Fakir Baykurt’un, aynı zamanda köy edebiyatının (I) başyapıtlarından biri olarak okunmalıdır. Kahramanların gerçekliğinin (II) yanısıra, (III) dilleri de kişiliklerini adım adım oluşturan (IV) yetkinliktedir. Ayrıca, çok sayıda romanı ve öykü kitabı yayımlanmış (V) herhangi bir yazarı, Kaplumbağalar gibi bir roman bile ölümsüzleştirebilir.

19. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2013)
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V

Diller yeşerdikleri kültürle büyüyor, onunla zenginleşiyor. (I) Öyleki dillerin ölümüyle (II) kültürler de yitip gidiyor ve bu (III) yok oluş yalnızca o dili konuşan insanları değil, dünyayı da etkiliyor. Her (IV) on dört günde bir içlerinden biri daha sessizliğe doğru uğurlanan diller, dünya (V) mozaiğinin bir parçasını da beraberinde götürüyor.

20. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2013)
A) I.  B) II.  C) III.  D) IV.  E) V

Işıldayan canlıların ilginç dünyasının (I) bilim insanlarının (II) yanı sıra film (III) yapımcılarını da meraklandırdığını ve onlara ilham verdiğini görüyoruz. Bazılarınız Avatar adlı (IV) bilim kurgu filmini sinemada seyretmişsinizdir. Pandora isimli bir uyduda yaşayan mavi renkli insanların ve ışıldayan canlıların ekrandaki görüntüleri (V) sahidende büyüleyiciydi.

21. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2014) 
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V

Sonsuzluk hissi uyandıran geniş (I) bozkırları, (II) keşfedilmeyi bekleyen vadileri, ormanları, tarihî kalıntıları, yöresel yemekleriyle Anadolu’nun önemli duraklarından biri olan (III) Çorum ili, bulunduğu yörenin en büyük (IV) sanayi merkezi olma (V) ünvanını da taşıyor.

22. Bu parçadaki numaralanmış altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2015)
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.    E) V

Kendisine (I) 2’inci Aristo sıfatı verilen Farabi, insan ihtiyaçlarının farklılığı nedeniyle toplum içindeki (II) iş birliğinin önemli olduğunu vurgulamıştır. (III) Özel mülkiyeti (IV) kabul eden Farabi, topluma ait pek çok malın (V) herkesçe kullanılması gerektiğini belirtir. Ona göre devlet, toplumsal sözleşmeye dayanarak adaleti sağlar.

23. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2016)
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V

Lyon, bir milyonu aşan (I) nüfusuyla Fransa’nın üçüncü büyük kenti. (II) UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’nde yer alan bu (III) tarihî kent merkezindeki dar sokaklar, tüneller görülmeye değer. Sinema bu kentte (IV) icadedilmiş. Bu nedenle sinemanın (V) ana vatanı sayılıyor. 

24. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde yazım yanlışı vardır? (2016)
A)I.   B)II.   C) III.   D)IV.   E)V
 

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? (2017)
A) Osmanlı Devleti’nde Batılılaşma hamlesi Tanzimat Fermanı ile başlamıştır.
B) Hicaz, Türk müziğinde en sevdiğim makamlardan biridir.
C) Çocukken gittiğim Uzungöl Beldesi, unutamadığım yerlerdendir.
D) Reşat Nuri’nin Gamsız’ın Ölümü adlı öyküsü, Bakanlığın ders kitaplarına girdi.
E) Homeros’un eşsiz eserlerinde Eski Yunan tanrıları ana kahramanlardır.


Yazma sadece (I) Orta Doğu’nun Mısır ve Mezopotamya gibi (II) oldukça büyük uygarlıklarına özgü bir eylem (III) olagelmişken Homeros denen dev; MÖ IX. veya yüzyıl içinde, tarihin derinliklerinden gelen tüm destanlardan, efsanelerden ve masallardan aldıklarını bir senteze kavuşturdu ve bize daha önce (IV) hiç kimsenin kapılarını aralamadığı (V) sıradışı insanlık serüvenleri anlattı.

26. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2017)
A) I.     B) II.    C) III.     D) IV.     E) V.
 
(I) Kişiye odaklı söyleşilerde amaç; soru sorulan kişinin yaşamını, yaptıklarını veya fikirlerini gündeme getirmektir. (II) Bu tür söyleşilerin öznesi, toplumda merak uyandıran ünlü şahsiyetler olabilir. (III) Örneğin sporcular, sanatçılar ve politikacılar bu söyleşilerde sıklıkla yer alır. (IV) Kimi zamanda tanınmamış ancak yaşamı ve yaptıklarıyla dikkatleri çekmiş kişiler seçilir. (V) Sorular aracılığıyla onların iç dünyalarında neler yaşadıkları okura aktarılmak istenir.

27. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “de” bağlacının yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? (2018)
A) I.     B) II.    C) III.     D) IV.     E) V.
 
“Birleşik sözcüğü oluşturan sözcüklerden biri veya her ikisi birleşme sırasında anlam değişmesine uğramışsa sözcük bitişik yazılır.” 

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için bir yazım yanlışı yapılmıştır? (2018)
A)Adını şarkılarda duyduğumuz yalıçapkını, adalarda yaşayan bir kuş türüdür.
B)Yemekten sonra tatlı olarak birer porsiyon bülbülyuvası siparişi verdik.
C)Doğum günüm için annem bana camgöbeği renginde bir kazak örmüş.
D)Pek çok kişinin sandığının aksine denizyılanı nehirlerde de yaşayabilir.
E)Yazar bu öyküsünde semt pazarlarındaki ayaküstü sohbetlere önemli bir yer ayırmış.

29. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik fiillerden hangisinin yazımı yanlıştır? (2019)
A) Bunca yıllık tanışıklığımıza rağmen benden şüphelendiğiniz için teessüf ederim.
B) Durumu üst makama arzederiz, verilecek cevaba göre de ne yapacağımızı kararlaştırırız.
C) Bu saatten sonra gelse de gelmese de hiç fark etmez; her şey için çok geç artık.
D) Antalya’da etkili olan yağış, seraları bir anda su altında bıraktı ve bütün mahsulü mahvetti.
E) O her istediğini yapacak, istediği gibi at koşturacak; biz de öylece oturup seyir mi edeceğiz?

30. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ifadenin okunuşuna uygun bir ek getirilmemesinden kaynaklanan yazım yanlışı vardır? (2019)
A) Doktora araştırmasını TÜBİTAK’ın bursuyla yürütmüştü.
B) Saat 16.30’da başlayan maç TRT’den naklen yayınlanıyordu.
C) Öğrenciliği zamanında Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki KYK’da kalmıştı.
D) Kulüplerin 5. olağan toplantısı TFF’nin tesislerinde gerçekleştirildi.
E) Bir yaz günü saat 19.00’da TBMM’nin önünde buluşup yola çıkmışlardı.
 
31. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? (2020)
A) Bu konuyla ilgili kanun, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
B) Leyla İle Mecnun, Türk edebiyatında en çok işlenen anlatılardandır.
C) Bahar mevsiminde bu tepeden Çanakkale Boğazı’nın seyrine doyum olmaz.
D) Kültigin Anıtı, uçsuz bucaksız Orhun Vadisi’nin orta yerinde ziyaretçilerini bekler.
E) XII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu bu yıl Ankara’da yapılacak.
 
32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? (2020)
A) Bu araştırmada bizi şaşırtan bulgu, çevreciliğin barışsever akımlarla çatışmasıdır.
B) O kadar merhametlidir ki yakın arkadaşları arasında karıncaincitmez olarak anılır.
C) Başkentin ortasındaki gökdelenler, etrafındaki binaları yutacakmış gibi duruyordu.
D) İnsanlar, çokbilmiş olarak tanınan kişilerle arkadaşlık kurmaktan uzak dururlar.
E) Orada yaşamamış, o insanlarla hiç bağ kurmamış gibi ne değerbilir ne yol yordam. 

Yazım Yanlışları Çıkmış Sorular TYT PDF olarak indirebilirsiniz. Yazım Kuralları çıkmış sorular.

Yazım Yanlışları Çıkmış Sorular Cevap Anahtarı:
1. A   2. C   3. D   4. C   5. A   6. C   7. B   8. B  9. C  10. D  11. A  12. D  13. D  14. D  15. B  16.C  17. C   18. D   19. B   20. A   21. E   22. E   23. A   24. D   25. C   26. E   27. D    28. D  29.B   30.C   31.B   32.E
Yazım Yanlışları Çıkmış Sorular TYT PDF olarak indirmek için tıklayınız.
Yazım Yanlışları Konu Anlatımı ve Örnek Soru Çözümü için tıklayınız.

“Yazım Yanlışları Çıkmış Sorular TYT PDF – Yazım Kuralları (2000 – 2020)” üzerine 5 yorum

 1. evet art arda doğru sorun olan ayıretmemiz olan kelimedir herhangi bir ses olayı vb. uğramadığı için bitişik yazılması gerekiyordu.

  Yanıtla
 2. evet art arda doğru sorun olan ayıretmemiz olan kelimedir herhangi bir ses olayı vb. uğramadığı için bitişik yazılması gerekiyordu.

  Yanıtla
 3. Birinci soru da A şıkkı denmiş ama art arda diye yazılıyor yani A şıkkı doğru

  Yanıtla
 4. Soruların bazıları yanlış. Eski çıkmış soruları düzeltirseniz çok iyi olur.

  Yanıtla
 5. Bazı yerlerde numaralandırma ve altı çizili sözcükler hatalı veya eksik. Düzeltebilirseniz iyi olur şimdiden teşekkürler

  Yanıtla

Yorum yapın