Sözcükte Anlam Test PDF 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf Sözcükte Anlam Test -Klasik Hoca

Sözcükte Anlam Test PDF, 8.Sınıf LGS Sözcükte Anlam Test indir.

Testi çözmek için tıklayınız.Testi indirmek için tıklayınız.Cevap Anahtarı

1. A 2. D 3. B 4. B 5. C 6. C 7. C 8. D 9. C

Sözcükte Anlam Test PDF 2
sözcükte anlam test pdf

1. “Kaçmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Hırsız birini yaralayıp kaçmış.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Sünnet olmak isteyen çocuk kaçtı.
B) Düşünmekten dolayı uykum kaçtı.
C) Duş alırken kulağıma su kaçtı.
D) Arabanın lastiğinden hava kaçıyor.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamıyla kullanılan bir sözcük yoktur?

A) Dokuz kök dışına üç olarak çıkar.
B) Dünya yaşanabilir bir gezegendir.
C) Deyimler kalıplaşmış kelime gruplarıdır.
D) Adam olayların içinden sağ çıkmayı başardı.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yol” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Araba çıkmaz yola girdi.
B) “Bu gittiğin yol, yol değil.” deyip durdu.
C) Yol çalışması olduğundan sular akmıyor.
D) Ana yolların hepsi trafiğe kapatıldı.

4. “Ben karasal iklimin olduğu bir şehirde büyüdüm.
                 I
Yazları kurak, kışları ise ayaz olurdu. Bu yüzden
              II
evler kerpiçten yapılırdı. Ne zaman kerpiç bir ev
            III
görsem içim sıcacık olur.”
                      IV

Bu parçada numaralandırılmış sözcükler ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I numaralı sözcük terim anlamda kullanılmıştır.
B) II numaralı sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır.
C) III numaralı sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır.
D) IV numaralı sözcük gerçek anlamının dışında kullanılmıştır.

5. Numaralandırılmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin anlam özellikleri hangi şıkta sırasıyla verilmiştir?

(I) Derste notaları öğrendik.
(II) Osmanlı Dönemi evlerinin mimarisini inceledik.
(III)Tavadaki yağ kızmaya başladı. 
(IV) İçi çok temiz olduğundan onu seviyorum.

A) Terim – Terim – Mecaz – Gerçek
B) Gerçek – Mecaz – Mecaz – Gerçek
C) Terim – Gerçek – Gerçek – Mecaz
D) Terim – Gerçek – Mecaz – Gerçek

8. Sınıf Sözcükte Anlam Test PDF

6. Ne hasta bekler sabahı

    Ne taze ölüyü mezar 

    Ne de şeytan bir günahı 

    Seni beklediğim kadar

                                        Necip Fazıl Kısakürek

Yukarıda alıntılanan dizelerde aşağıdaki altı çizili
sözcüklerden hangisinin karşıt anlamlısı yoktur?

A) Yoksullara yardım dağıtarak sevap işledi.
B) Akşam vakti yağmur bastırdı.
C) Senin dileklerin kabul olmalı.
D) Ölü ve diriler bir arada resmedilmiş.

7. “Misafirleri kapıda karşıladı.” cümlesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer almaktadır?
A) Dostlarıyla güzel bir akşam yemeği yedi.
B) Komşusunun kapısını her akşam çalardı.
C) Konukların masasına limonata koydu.
D) Annemin arkadaşı tren garında kaybolmuş.

8. “Öğretmenimiz son günlerde bize çok darıldı.”

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledeki altı çizili sözcüğün yakın anlamlısı yoktur?

A) Söylediklerime alınmakta çok haklısın.
B) Küsüp konuşmamak bir çare değil.
C) Seni kırdığım için çok pişmanım.
D) Babası küçük kızını kızdırmaktan çok hoşlanıyordu.

9. “Bu karanlık günlerde aydınlığa çıkmamız yakındır.”

Bu cümledeki altı çizili kelimelerin arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki cümlelerin hangisinde yoktur?

A) Koyu renk ceketi açık renk olanla değiştirdi.
B) Uzun soluklu bir arkadaşlık isterken arkadaşlığımız çok kısa sürdü.
C) Vefalı ve vefasız aynı çatı altında yaşamamalı.
D) Hiç aceminin işi ile ustanın işi bir olur mu?

8.Sınıf Türkçe Testleri Çöz LGS Türkçe Testleri Online (Çevrim içi) +PDF için tıklayınız.

Yorum yapın