Ses Olayları Çıkmış Sorular TYT PDF – Ses Bilgisi (2001 – 2019)

Ses Olayları Çıkmış Sorular TYT PDF olarak indirebilirsiniz. Ses Bilgisi çıkmış sorular TYT.

ses olayları çıkmış sorular tyt
Ses Olayları Çıkmış Soru Çözümü Video

Ses Olayları Çıkmış Sorular TYT PDF

Önce baygın bir iniltiydi yamaçtan duyulan,
Sonra bir gölge belirmişti kuş uçmaz yoldan:
Köyümün titreterek bağrı yanık toprağını
İnliyor, baktım, uzaktan görünen bir kağnı…

1.Bu dizelerde aşağıda verilen ses olaylarından hangisi yoktur? (2001)
A) Ünlü düşmesi
B) Ünsüz düşmesi
C) Sert ünsüz yumuşaması
D) Ünlü daralması
E) Ünsüz benzeşmesi 

 
Derken bir düdük (I) öttü (II) ansızın
Bembeyaz (III) gemi (IV) gitgide (V) ufaldı
Korkunç (VI) yalnızlığıyla (VII) baş başa
Rıhtımda bir (VIII) adam kaldı

2.Bu dizelerdeki numaralanmış yerlerin hangilerinde ulama vardır? (2006 )
A) I. ve VIII.      B) II. ve V.     C) III. ve VI.    D) IV. ve VII.     E) V. ve VII.

3.Aşağıdakilerin hangisinde hem ünsüz yumuşaması hem de ses düşmesi vardır? (2007)

A) Akla gelen başa gelir.
B) Keskin sirke kabına zarar verir.
C) Kırlangıcın zararını biberciden sor.
D) Her yiğidin gönlünde bir arslan yatar.
E) Kurdun adı yaman çıkmış, tilki vardır baş keser.

Bir uğultu başlıyor söz dağarcığımda, sözcükler üşüşüyor zihnime; (I) acılı, ezik, (II) buruk, (III) yorgun, çekingen, (IV) kırgın, suçlayıcı, (V) küskün

4.Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz benzeşmesi vardır? (2011)
A) II.    B) III.    C) IV.    D) I.    E) V.

Verdiği her uzun aranın ardından yeni albümüyle gönlümüzü fethetmeyi başaran pop müziği sanatçısı, bu kez eski şarkılarını yeniden yorumlayarak geçmişe bugünün penceresinden bakıyor ve dinleyiciyi yine oldukça etkiliyor.

5.Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? (2012)
A) Ünlü daralması 
B) Ünlü düşmesi
C) Ünsüz yumuşaması
D) Ünsüz türemesi
E) Ünsüz benzeşmesi

Eskiden ülkelerin zenginliğinin ölçütü, sahip olunan toprak ve doğal kaynakların miktarıydı; zenginleşmenin yolu, daha geniş topraklara hükmetmekten geçiyordu. 20. yüzyılın ikinci yarısında bilimsel araştırmalara ağırlık verilmesiyle bu anlayış değişti, bilgi üretimi önem kazandı.

6.Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? (2013)
A) Ünlü düşmesi
B) Ünsüz yumuşaması
C) Ulama
D) Ünsüz benzeşmesi
E) Ünlü türemesi

Alnıma düştükçe damlalar sıkça
Kalbimi karanlık şeylerle yordum,
Etrafı acı bir gölge sardıkça
Siz gülüyordunuz, ben ağlıyordum.

7.Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? (2014)
A) Ünlü düşmesi
B) Ünlü daralması
C) Ünsüz benzeşmesi
D) Ünsüz düşmesi
E) Ünsüz yumuşaması

Edebiyat tarihi; edebî eserlerin kronolojik bir sıra içinde (I) oluşturdukları ve birbirleriyle ilgisi olmayan eserler yığını değil, edebî olarak şimdiki zamanda (II) yaşayan sanat eserlerinin oluşturduğu organik bir bütünün (III) sonucudur. Bu organik bütün içinde yer alan sanat eserleri, birbirine (IV) benzeyen nitelikleriyle belli bir kültürün ve o kültürün ait olduğu medeniyetin oluşturduğu bir edebiyat (V) geleneği meydana getirir.

8.Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde birden fazla ses olayı vardır? (2015)
A) I.     B) II.     C) III.    D) IV.    E) V

Kimi zaman en büyük dostu kimi zamansa en büyük düşmanıdır dağlar (I) kayakçıların. Tehlikeye atılmayı, (II) dikkatsizliği, sonrası düşünülmeden verilen kararları sevmez. Her kayakçı hayatta kalmak için (III) tehlikeyi önceden (IV) hissetmek ve anında en doğru kararı vermek zorundadır. İşte bu yüzden kendi branşlarında ilerlemek isteyen kayakçıların dağlarla oyun (V) oynanmayacağını bilmeleri gerekir.

9.Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde birden fazla ses olayı vardır? (2015)
A) I.     B) II.     C) III.    D) IV.    E) V 

(I) Çevresi büyük bir piknik alanı olarak düzenlenip halka açılan Mogan Gölü’nün kuşların kuluçka ve yavrulamasına (II) ayrılan doğal park (III) kısmında (IV) kıvrımlı ahşap yayla (V) yolları ve kuş gözlemevleri yapılmış.

10.Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur? (2016) 
A) I.     B) II.     C) III.    D) IV.    E) V 

Koca şehrin üstünde ipi kopmuş bir uçurtmayım;
Rüzgârlara kayıyor göğsüm sarsıla sarsıla.
Koca şehrin üstünde ipi kopmuş bir uçurtmayım;
Ki uçurtmuştu beni çocukluğum, hülyalarıyla.
11.Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? (2016)
A) Ünsüz yumuşaması
B) Ünsüz benzeşmesi
C) Ünlü düşmesi
D) Ulama
E) Ünlü daralması

Öğretmen olmanın, o küçücük çocukların hayatlarına dokunmanın benliğinde bıraktığı derin iz, zaman ilerledikçe onu daha mutlu eder olmuştu. Öğrencilerine yeni şeyler öğretme hazzı, geçmişine olan özlemini çoktan alıp götürmüştü.

12.Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? (2017)
A) Ünsüz düşmesi
B) Ünsüz türemesi
C) Ünlü daralması
D) Ünsüz benzeşmesi
E) Ünlü düşmesi

Gözlerin gözlerime değince
Felaketim olurdu ağlardım
Beni sevmiyordun bilirdim
Bir sevdiğin vardı duyardım
Çöp gibi bir oğlan, ipince
Hayırsızın biriydi fikrimce

13.Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? (2017)
A) Ünsüz benzeşmesi
B) Ünlü düşmesi
C) Ünsüz türemesi
D) Ünlü daralması
E) Ünsüz yumuşaması

Ben, sisi zihnin bazı hâllerine (I) benzetirim. Sis içindeyken sanki başka bir dünyada, başka bir nizam içinde (II) oynayan muhayyilem, beni daima şaşırtır. Kimi zaman temel karakterler üzerinde kalıp (III) ayrıntılardan uzaklaşmanın mutluluğunu yaşarım. Kimi zaman da zihnim ayrıntılara dalıp (IV) çevreyi kolaçan etmeye başlar. Birkaç gündür İstanbul’un üstünü bütünüyle örten sis de zihnim gibi oyunlar oynuyor ve görülen, (V) işitilen her şeyi farklı bir şekle sokuyor.

14.Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur? (2018) 
A) I.     B) II.     C) III.    D) IV.    E) V 

Tüm hayvanların vücudu dokulardan ve dokuların birleşmesiyle meydana gelen organlardan oluşur. Dokular vücudun çeşitli kısımlarını ve organlarını oluştururken küçücük, kıvrımlı ve karmaşık yapılara dönüşür. Epitel hücreler bu yapıların oluşmasında temel bir işleve sahiptir. Bu hücreler sıkı bir şekilde istiflenerek derinin, kan damarlarının ve organların dış tabakalarını meydana getirir.

15. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? (2019)
A) Ünsüz yumuşaması 
B) Ünsüz benzeşmesi
C) Ünlü düşmesi 
D) Ünsüz düşmesi
E) Ünlü daralması

Ses Olayları Çıkmış Sorular Cevap Anahtarı:
1.B   2.A   3.D   4.E   5.D   6.E   7.D   8.D   9.E   10.E   11.E   12.C   13.A   14.E  15.E

Ses Olayları TYT Çıkmış Sorular Testini çevrim içi çözmek için tıklayınız.

Ses Olayları Çıkmış Sorular TYT PDF olarak indirmek için tıklayınız.
Ses Olayları Konu Anlatımı ve Örnek Soru Çözümü için tıklayınız.

Yorum yapın