Ömer Bedrettin Uşaklı Eserleri, Hayatı, Biyografisi, Edebi Kişiliği

Ömer Bedrettin Uşaklı Eserleri, Hayatı, Biyografisi, Edebi Kişiliği hakkında bilgiler verilmiştir. Ömer Bedrettin Uşaklı kimdir?Ömer Bedrettin Uşaklı eserleri nelerdir?

Ömer Bedrettin Uşaklı Eserleri
Ömer Bedrettin Uşaklı (1904-1946)

Ömer Bedrettin Uşaklı Eserleri, Hayatı, Biyografisi, Edebi Kişiliği

Ömer Bedrettin Uşaklı Hayatı: Uşak’ta doğdu. İstanbul Kabataş Erkek Lisesinden sonra Mülkiye Mektebini bitirdi. Maiyet memurluğu, kaymakam muavinliği, kaymakamlık, vali vekilliği, mülkiye müfettişliği, milletvekilliği yaptı.

Edebi Kişiliği: Memuriyet görevi gereği Anadolu’nun pek çok yerini gördü, Anadolu insanını yakından tanıdı. “Anadolu Şairi” olarak anılan sanatçı, çok sevdiği Anadolu’yu ve insanını memleket sevgisiyle şiirlerinde işledi. Bu yönüyle “memleket edebiyatı”nın önde gelen temsilcilerinden sayıldı. Şiirlerinde halk edebiyatı imkânlarından yararlanan sanatçı; memleket, tabiat, deniz, gurbettemalarını içten bir duyuşla dile getirdi; bazı şiirleri bestelendi.

Eserleri: Deniz Sarhoşları, Yayla Dumanı, Deniz Hasreti adlı şiir kitapları şairin tanın-
mış eserlerindendir.

Kaynakça: https://islamansiklopedisi.org.tr/usakli-omer-bedrettin

Yorum yapın