Noktalama işaretleri Konu Anlatımı KPSS Çıkmış Soru Çözümü PDF

Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı KPSS Çıkmış Soru Çözümü PDF şeklinde sayfanın altındaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

NOKTALAMA İŞARETLERİ KPSS KONU ANLATIMI

noktalama işaretleri konu anlatımı kpss türkçe 2022
Nokta İşareti (.)
 • Cümle sonunda kullanılan noktalama işaretleri arasındadır, bu yüzden noktadan sonraki cümle de büyü harfle başlatılmalıdır.
 • Cümlenin bittiğini, yeni bir cümle başlayacağını bildirir. Dolayısı ile noktadan sonra başlayan cümlenin ilk harfi büyük olur:
  “Doktor kalkar. Kulağını bu gösterilen yere dayar. Dinler.” -Ö. Seyfettin
 • Saati bildirmek için saat ve dakika arasına girer:
  “Tören 17.30’da, hükûmet daireleri kapandıktan yarım saat sonra başlayacaktır.”- Tarık Buğra
 •  Unutma, Türkçede saat ve dakika arasında iki nokta kullanılmaz: 17:30 değil, 17.30
 • Tarih bildirmek için gün, ay ve yılı belirten rakamların arasına girer:
  29.10.1923, 23.04.1920 gibi.
 • Unutma yalnızca rakamların arasına girer. Aylar yazı ile yazılırsa nokta konmaz:
  29 Ekim 1923, 23 Nisan 1920
 • Sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılır.
  “Bir türlü alışamamıştı 10. katta oturmaya.”
 • Kitap, dergi vb. künyelerin sonunda kullanılır.
  “AYTMATOV, Cengiz, Cemile, Elips Kitap Yayınları, Ankara, 2005.”
 • Genel Ağ adreslerinde kullanılır.
  www.klasikhoca.com adresinden konuyla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.”
 • Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan ayrılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur.
  Ali, 50.005 sayısını okuyamadı.
Virgül İşareti (,)

Cümle içerisinde ve cümle arasında kullanılan işarettir.

 • Bu yüzden virgül işaretinden sonra gelen kelime ya da cümle küçük harfle başlar.
 • Çok sayıda kullanım yeri ve görevi vardır, başlıcaları şunlardır:
 • Aynı görevli kelimeler arasına girmek:
  Fırtınadan, soğuktan, karanlıktan ve biraz da korkudan sonra bu sı­cak, aydınlık ve sevimli odanın havasında erir gibi oldum.” – Halide Edip Adıvar
 • Sıralı cümleler arasına konur:
  Konağın hesabını sen söylersin, ben de dinlerim.” – A. Ş. Hisar
  Umduk, bekledik, düşündük.” -Y. K. Karaosmanoğlu
 • Ret ve kabul bildiren kelimelerden sonra konur:
  Evet, bu bahsin en canlı noktası buradadır.” – Y. K. Beyatlı
  Hayır, zaferimiz bir masal olmayacak.” – F. R. Atay
 • Bir başkasının sözünü tırnak içerisine almadan, “dedi, demiş, vb.”  ifade ile aktarırken kullanılır:
  Aç karnına sigara içmekle hiç de iyi etmiyorsun, dedi– Necati Cumalı
  Bu anahtar köşkü de açar, dedi. – Ömer Seyfettin
 • Hitap sözlerinden sonra konur:
  Efendiler,
  Sevgili Arkadaşım,
  Hanımlar ve Beyler, 
 • Uzun cümlelerde özneden sonra konur, çünkü özne yani işi yapan kişi ya da olan nesne yargının çok uzağında kalır ve akılda tutulamayabilir:
  Saniye Hanımefendi, merdivenlerde oğlunun ayak seslerini duyar duymaz, hasretlisini karşılamaya atılan bir genç kadın gibi koltuğundan fırlamış ve ona kapıyı kendi eliyle açmaya gelmişti.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Anlam karışıklığını gidermek için, kelimenin türünü ve görevini ayırt etmek için konur:
  O, eski defterleri çoktan kapatmış, Osmanlıya kucağını açmıştı. – Tarık Buğra
 • Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için kullanılır.
  “2,5 litre süt bu tatlı için yeterli olur.”
 • Kitap, dergi vb.nin künyelerinde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden sonra konur.
  “ATAY, Falih Rıfkı, Tuna Kıyıları,Remzi Kitabevi, İstanbul, 1938.”
 • Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur.
  “Sevgi, sevgi, sevgi ancak o kurtarır dünyayı.”
Soru İşareti (?)
 • Cümle sonu işaretleri arasındadır. 
 • Bu yüzden soru işaretinden sonra gelen cümle büyük harfle başlar.
 • Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konur.
  “Kurtuluş Savaşı’nda Türk kadının payı nedir?”
 • Soru anlamı taşıyan, soru eki olmayan cümlelerin sonuna konur:
  “Ne zaman tükenecek bu yollar, arabacı? – Faruk Nafiz Çamlıbel”
 • Arka arkaya sıralı soru cümlelerinde, her sorudan önce soru işareti koymaya gerek yoktur. Cümlelerin virgül ile ayrılıp sonuna soru işareti koyulması yeterlidir:
  “Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı?
  Üsküdar’dan mı, Hisar’dan mı, Kavaklardan mı?” –
  Yahya Kemal Beyatlı
 • Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır.
  “Şerife Bacı (? -1921)”
İki Nokta İşareti (:)
 • Cümle sonunda veya içerisinde kullanılabilir.
 • Kendisinden sonra bir cümle başlarsa büyük harfle, bir kelime başlarsa küçük harfle yazılır. (Kelimenin özel isim olmaması şartı ile çünkü özel isimlerin her yerde ilk harfi büyük yazılır.)
 • Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur:
  “Sevdiğim bazı şairler şunlar: Turgut Uyar, Attila İlhan, Edip Cansever
  Bu ikisi kadar hiçbir şeye önem vermem: ailem ve öğrencilerim.

  (Örneklerde net sayı varsa örneklerin sonuna nokta konularak cümle tamamlanır, belirsiz ise üç nokta konularak cümle tamamlanır.)

 • Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur:
  “Bizim bu işe başlamamızın asıl sebebi şudur: Biz, eğitimin herkes tarafından erişebilir olmasını umut ediyoruz.
 • “Öğretmenine büyük bir saygıyla şöyle dedi: “İyi ki bizler sizin gibi öğretmenler tarafından yetiştiriliyoruz.”
 • Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi belirtir:
  Hafize: Sahi, en son ne zaman denize indik?
  Cemal: Geçen ay, ülkede her şey daha güzelken.
 • Genel Ağ (İnternet) adreslerinde kullanılır.
  http://www.klasikhoca.com/5-sinif-noktalama-isaretleri-pdf/
Üç Nokta İşareti (…)
 • Cümle sonu işaretleri arasındadır.
 • Üç noktadan sonra gelen cümle büyük harfle başlar.
 • Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur:
  “Ne çare ki çirkinliği hemencecik ve herkes tarafından görülüveri­yordu da bu yanı…” –Tarık Buğra
 • Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur:
   Koca Ali… Koca Ali, be!.. –Ömer Seyfettin Anlamı pekiştirmek için ünlem ve soru  işaretinden sonra kullanılacağı zaman bu işaretlerin sonuna iki tane nokta eklemek yeterlidir.
  “Gök ekini biçer gibi!.. Başaklar daha dolmadan.” -Tarık Buğra
 • Yazar, üç noktayı tamamlanmış bir cümleden sonra da kullanabilir. Amacı, ifadesine mana yüklemek, güç kazandırmak, gerisini okuyucunun anlamlandırmasına bırakmaktır.
  “Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yolumuz!” –Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur.
  “Onunla S…’de bir daha görüşmeyelim.”
 • Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konur.
  “…ve birden kar, fırtına…”
Kesme İşareti (‘)
 • Sözcüklere, kısaltmalara ve sayılara gelir. 
 • Kesme işareti gerekli yerlerde ekleri ayırmak için kullanılır.
 • Özel adlara getirilen çekim ekleri kesme işareti ile ayrılır. 
  “1919 senesi Mayıs’ının 19’uncu günü Samsun’a çıktım.” -Atatürk
 • Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur: 
  “TBMM’nin, TDK’nin, BM’de, ABD’de, TV’ye vb.”
 • Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur: 
  “1985’te, 8’inci madde, 2’nci kat; 7,65’lik, 9,65’lik, 657’yle vb.”
 • Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için konur:
  “24 Haziran’da, 22 Haziran Salı’da, 22 Haziran 1992 Pazartesi’nde vb.”
 •  Kurum, kuruluş isimleri özel isim oldukları halde, onlara gelen ekler kesme ile ayrılmaz:
  “Mavi Köşe Bakkaliyesinden, Türk Dil Kurumuna, Köşem Manavdan, Milli Eğitim Bakanlığına vb.” Özel isimlere gelen yapım ekleri ve yapım ekinden sonra gelen ekler kesme ile ayrılmaz:
  “Türkçe, Türkçede, Türkçeleri, Türklükten, Türklerin, İstanbulluların, İstanbullu, Amerikalılarda vb.”
 • Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır.
  “Güzelliğin on par’etmez
  Bu bendeki aşk olmasa”
 • Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konur.
  A’dan z’ye tüm masrafları karşılayacağına söz vermişti.
Ünlem İşareti (!)
 • Cümle sonu işaretleri arasındadır. Cümle içerisinde de tercihen kullanılır.
 • Bu yüzden ünlem işaretinden sonra gelen cümle büyük harfle başlar.
 • Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma vb. duyguları ifade etmek için kullanılır: 
  Pırlanta gerdanlığı da tektaş küpesi de zümrüt yüzüğü de kendinin olsun!” – S. M. Alus
 • Seslenme veya duygu belirten kelimelerden sonra da koyulabilir:
  Ey Türk Gençliği!
  Arkadaş!
  Vah Vah!
  Of!

   “Of! Çok sıkıldım.” ve “Of, çok sıkıldım!” şeklinde iki kullanımı da doğrudur, tercihe bağlıdır.

 • Küçümseme, alay anlamı vermek için yay ayraç içerisinde “(!)” kullanılır:

  Çok akıllıymış da (!) elinden her iş gelirmiş de (!)
Noktalı Virgül (;)
 • Cümle içerisinde kullanılan işaretlerdendir.
 • Bu yüzden noktalı virgülden sonra gelen cümle ya da kelime küçük harfle başlar.
 • Noktalı virgül, virgülsüz bir cümlede kullanılamaz.
 • Cümle içerisinde virgül ile ayrılmış kelimeleri gruplandırmak için konur:
  “Muz, kivi, kiraz; ıspanak, lahana, pırasa aldık.”
 • Arka arkaya sıralı cümlelerin içerisinde virgül varsa bu iki cümleyi ayırmak için konur:
  “Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum.”
 • Cümle içerisinde virgül ile ayrılmış kelimeler hemen özneden sonra geliyorsa özneyi belli etmek için noktalı virgül kullanılabilir:
  “Yeni usul şiirimiz; zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu.” –Yahya Kemal Beyatlı

Uzun Çizgi İşareti ()

 • Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi de denir. “Frankfurt’a gelene herkesin sorduğu şunlardır:
  — Eski şehri gezdin mi?
  — Rothschild’in evine gittin mi?
  — Goethe’nin evini gezdin mi? 
  (Ahmet Haşim)”
Kısa Çizgi İşareti (-)
 • Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur.
 • Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur, bitişik yazılır:

  Küçük bir sürü –dört inekle birkaç koyun– köye giren geniş yolun ağzında durmuştu. (Ömer Seyfettin)

 • Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için kullanılır: al-ış, dur-ak, gör-gü-süz-lük vb.
 • Heceleri göstermek için kullanılır: a-raş-tır-ma, bi-le-zik, du-ruş-ma, ku-yum-cu-luk, prog-ram, ya-zar-lık vb.
 • Matematikte çıkarma işareti olarak kullanılır: 50-20=30
 • Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kullanılır: -2 °C
Eğik Çizgi İşareti (/)
 • Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur:
  “Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak / Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak / O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak / O benimdir, o benim milletimindir ancak. (Mehmet Akif Ersoy)”
 •  Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur: Altay Sokağı No.: 21/6 Kurtuluş / ANKARA       
 • Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur: 18/11/1969, 15/IX/1994 vb.
 • Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır-a /-e, -an /-en, -lık /-lik, -madan /-meden vb.
 •  Genel ağ adreslerinde kullanılır: http://klasikhoca.com 
 • Matematikte bölme işareti olarak kullanılır: 70/2=35
 • Fizik, matematik vb. alanlarda birimler arası orantıları gösterirken eğik çizgi araya boşluk konulmadan kullanılır: g/sn (gram/saniye)
Yay Ayraç İşareti ( )
 • Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır. Yay ayraç içinde bulunan ve yargı bildiren anlatımların sonuna uygun noktalama işareti konur:
  Anadolu kentlerini, köylerini (Köy sözünü de çekinerek yazıyorum.) gezsek bile görmek için değil, kendimizi göstermek için geziyoruz. (Nurullah Ataç)
 • Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıkla­mak ve göstermek için kullanılır:

  İhtiyar – (Yavaş yavaş Kaymakam’a yaklaşır.) Ne oluyor beyefendi? Allah rızası için bana da anlatın… (Reşat Nuri Güntekin)

 • Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı veya künye bilgilerini göstermek için kullanılır:

  Cihanın tarihi, vatanı uğrunda senin kadar uğraşan, kanını döken bir millet daha gösteremez. Senin kadar kimse kendi vatanına sahip ol­maya hak kazanmamıştır. Bu vatan ya senindir ya kimsenin. (Ahmet Hikmet Müftüoğlu)

 • Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine alınır: Adam, akıllı (!) olduğunu söylüyor.
 • Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını gös­termek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır: 1496 (?) yılında doğan Fuzuli…
Tırnak İşareti (“)
 • Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır:
  “İzmir üzerine dünyada bir şehir daha yoktur!” diyorlar. –   Yahya Kemal Beyatlı
 • Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınabilir:
  Yeni bir “barış taarruzu” başladı.
 • Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içine alınabilir:
  “Bugün öğrenciler “Göğe Bakma Durağı” adlı şiiri incelediler.”klasik hoca der ki metin türleri  Tırnak içine alınan sözlerden sonra gelen ekleri ayırmak için kesme işaretine gerek kalmaz:
  “Göğe Bakma Durağı”nı okudun mu?”
Köşeli Ayraç İşareti ( [ ] )
 • Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılırHalikarnas Balıkçısı [Cevat Şakir Kabaağaçlı (1886-1973)] en güzel eserlerini Bodrum’da yazmıştır.

Noktalama işaretleri konu anlatmı TYT PDF şeklinde indirebilirsiniz. 

Noktalama İşaretleri Örnek Soru Çözümü

Kahve ( ) yolculuğunun başından beri gittiği her yerde popüler olmuş ( ) yerleştiği bölgenin kültürüyle harmanlanarak oraya has bir kültür oluşturmuş ( ) zamana meydan okuyan yegâne içecektir ( )
Bu cümlede yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) (,) (;) (,) (…) B) (;) (;) (,) (.) C) (;) (,) (,) (.) D) (;) (,) (;) (.) E) (,) (;) (;) (…)

Çözüm Yolu: En baştan başlayarak işaretleri doldurma yöntemi yerine emin olduğunuz yerdeki işaretleri koyup şıkları eleme yoluna gidin mutlaka, bu tip sorularda. Unutmayın, beş şıktan uyan birini yerleştireceğiz. Çünkü noktama işaretleri katî kurallar değildir, yazara göre değişebilir.

Çözüm: Cümle sonunda bitmiş bir cümle var, demek ki nokta gelecek. Bu bilgi ile A ve E şıkkını eleriz. Cümle içinde birden fazla cümle var, cümlelerin her ikisinde de virgül yoksa cümleler arasına sadece virgül koyabiliriz. (Her ikisinde de virgül olsaydı, cümleler arası noktala virgül gerekebilirdi). Cümleler arasına sadece virgül koyarsak da yüklemden uzak tutmuş özne için virgül yerine, noktalı virgül kullanırız. (Virgül koyarsak hem kelimeyi hem cümleleri virgül ile ayırmış oluruz. Noktalı virgül bu gibi durumlar için vardır.)
Cevap C

Kuşlar gibi uçmayı ( ) balıklar gibi yüzmeyi öğrendik ( )bu arada çok basit bir sanatı unuttuk ( ) kardeş olarak yaşamak ( )
Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi bu cümledeki yay ayraçlardan herhangi birinde kullanılamaz?
A) Üç nokta (…)
B) Noktalı virgül (;)
C) Virgül (,)
D) Nokta (.)
E) İki nokta (:)

Çözüm Yolu: Zor ama öğretici bir soru tipi. Şıkları dikkate alarak çözelim.

Çözüm: Kuşlar gibi uçmayı (,) burada virgül geleceği net. “balıklar gibi yüzmeyi öğrendik ( )” Buradan nokta gelecek gibi ama hemen sonraki cümle küçük harfle başlamış (bu arada…). Virgülü de kullandığımıza göre buraya noktalı virgül atarız. “bu arada çok basit bir sanatı unuttuk ( )” Bu bölüme de nokta olabilir gibi ama sonraki cümle yine küçük harfle başlıyor. O zaman “unuttuğumuz bir sanatı”n ne olduğunun örneği verecek, yani iki nokta. İki noktadan sonra küçük harfle başlıyor: “kardeş olarak yaşamak ( ).” Çünkü tam bir cümle değil. Tam bir cümle olsa büyük başlardı. Son cümle tam cümle değilse üç nokta koyacağız diyebilirsiniz ama örnekte net bir sayı olduğundan (bir sanat), bu örneği nokta ile bitirmek zorundayız. Üç noktayı hiçbir yerde kullanmadık.
Cevap A

Aşağıdakilerin hangisinde kesme işaretinin kullanımı yanlıştır?
A) Ankaralılar’ın uğrak yerlerinden biridir Hacı Bayram Camii.
B) Çağır Karac’oğlan çağır / Taş düştüğü yerde ağır
C) Dilimizde -lık’la türetilmiş pek çok meslek adı vardır.
D) TV’nin ülkemizdeki macerasının başlangıcı 1966’dır.
E) Fatih’in, “Avni” mahlasıyla şiirler yazdığını söyledi

Çözüm Yolu: Bu basit ve net bir soru. Bu soru tipinde kesme işareti ya kurum kuruluş adlarına gelir ya yapım eki ile türemiş bir özel ada. Çok kolay sorulmak istenirse de cins isme gelir.

Çözüm: Ankara özel isim Ankara-lı, -lı yapım eki ile türemiş. Türedikten sonra ne kadar ek gelirse gelsin kesme kullanlmaz. Ankara’lı şeklinde de kullanılamaz.
Cevap A

Noktalama İşaretleri KPSS Çıkmış Soru Çözümü

Tarladan toplandığı andan başlayarak sebzeler ( ) meyveler besin değerlerini yavaş yavaş yitirmeye başlar. Ürünlerin pazarlara ( ) marketlere ulaşma süresini de sakın ha unutmayın ( ) Tazeliğini yitirmiş bir sebzenin yemeğe katacağı lezzet ne olur ( ) Kısacası ne alırsanız alın () onu en kısa sürede tüketin.

Bu parçada ayraçlarla () belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? (KPSS 2005)

A) (,) (;) (.) (!) (;)
B) (;) (,) (…) (!) (.)
C) (,) (,) (!) (?) (,)
D) (,) (;) (.) (?) (:)
E) (,) (,) (.) (;) (!)

Çözüm: İlk bölüme eş görevli sözler sıralandığı için virgül, ikinci bölüme eş görevli sözcükler sıralandığı için virgül gelmelidir. Üçüncü bölüme “ha unutmayın” sözünde bir uyarı olduğu için ünlem gelmelidir. Dördüncü bölüme soru anlamı taşıdığı için soru işareti, son bölüme de virgül gelmelidir.
Cevap C

Balıkesir’den çıkıp Edremit’e yöneldiniz mi sizinle kaynaşır, bütünleşir doğa (I) Yamaçlarda koyu yeşil çamlar, aşağılarda açık yeşil çınarlar, kavaklar (II) Kekik kokulu, çam kokulu bir esinti yalar geçer bedeninizi (III) Bir hışırtı, Şap Dağı’nın, M ad ra Dağı’nın derinliklerine çeker sizi (IV) Bir yunmuş arınmışlık duygusu uyanır içinizde (V)

Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisinde ötekilerden farklı bir noktalama işareti kullanılmalıdır? (KPSS 2007)

A) I B) II C) III D) IV E)V

Çözüm: Bir numaralı yere cümle bittiği için nokta gelmelidir. İki numaralı yere eş görevli sözcükler sıralandığı için ve örnekler bitmediği için üç nokta gelmelidir. Üç, dört ve beş numaralı yerlere cümleler tamamlandığı için nokta gelmelidir.
Cevap B

Çocukluğuna götürüyor bizi yazar ( ) Gaziantep’teki evlerine ( ) ayağını yerden kesen uçurtma günlerine () Edebiyatla geçen yıllara () şiir sohbetlerine ()

Bu cümlede ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? (Ön Lisans KPSS 2008)

A) (.)(;)(.)(,)(…)
B) (:) (,)(…)(,)(…)
C) (:)(,)(.)(;)(.)
D) (.)(,)(:)(;)(…)
E) (…)(…)(.)(,)(.)

Çözüm: Birinci yere örnekler sıralanacağı için iki nokta gelmelidir. İkinci bölüme sıralama olduğu için virgül gelmelidir. Üçüncü bölüme cümle bitmediği için üç nokta gelmelidir. Dördüncü bölüme virgül beşinci bölüme üç nokta gelmelidir.
CEVAP B

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki virgül (,) kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir? (KPSS 2008)

A) Doğduğu, çok sevdiği bu kenti terk edip gitti.
B) O, bunları kimseden yardım almadan yapıyor.
C) O yıl, bu bölgede büyük bir kuraklık olmuştu.
D) Sonunda, çok istediği bölümü kazanmış ve buradan mezun olmuştu.
E) Onlar biraz önce, verdiğim ödevi hazırlıyorlardı.

Çözüm: “Onlar biraz önce, verdiğim ödevi hazırlıyorlardı” cümlesinden virgülü kaldırdığımızda iki anlam çıkar. Birincisi “biraz önce verdiğim ödev” yani ödevi biraz önce vermişim. İkincisi ise ödevi biraz önce hazırlıyorlarmış anlamıdır.
Cevap E

Dün, bugün ya da yarın () Hüzünler, özgürlükle tutsaklık arasındaki gelgitler () insanlar arasındaki çekişmeler () Sorunlar ve yaşananlar her dönemde aşağı yukarı aynı ( ) Bütün bu yaşananları bir tiyatro oyununa benzetirsek tek değişen kahramanlar ()

Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama
işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
(KPSS 2010)

A) (.) (.) (…) (.) (…)
B) (!) (.) (…) (…) (…)
C) (…) (…) (…) (.) (.)
D) (:)(…) (!)(.)(…)
E) (…) (…) (:) (!) (.)

Çözüm: Birinci , ikinci ve üçüncü bölümlere cümle tamamlanmadığı için üç nokta gelmelidir. Dördüncü ve beşinci bölümlere cümleler tamamlandığı için nokta gelmelidir.
Cevap C

Noktalama İşaretleri Çıkmış Sorular PDF olarak indirmek için tıklayınız. (TYT)

Yorum yapın