Fiillerin Anlam Özellikleri PDF – iş oluş durum fiilleri

Fiillerin Anlam Özellikleri PDF 7.Sınıf  iş oluş durum fiilleri nasıl ayırt edilir? İş fiili, durum fiili, oluş fiili nedir?

Fiillerin Anlam Özellikleri Video Konu Anlatım

Fiiller

 • Fiiller  çevremizdeki canlı cansız varlıkların, nesnelerin yaptıkları hareketlere, işlerine, durumlarına verilen adlardır. 
 • Yaptığımız hareketler, işler birer fiil ya da diğer adı ile eylemdir.
 • Konuşmak, yazmak, yürümek, anlatmak, durmak, çalışmak, dinlemek vb. gibi.
fiillerin anlam özellikleri pdf

Fiillerin Anlam Özellikleri

Fiiller bir işi, bir durumu ya da oluşu anlatan sözcüklerdir. Özetle fiiller, yaptığımız iş, oluş ve hareketlerin isimleridir.

Bu sebeple fiillerin anlam özelliklerini de üçe ayırırız ve bir fillin hangi anlam özelliğini verdiğini kolayca tespit edebiliriz.

İş Fiilleri

 • Yaptığımız bir işi anlatır. 
 • Bu işi yapan bir kişi, varlık yani özne vardır.
 • Öznenin yaptığı işten etkilenen bir nesne vardır.
 • “Örneğin kır(mak) fiili bir iş fiilidir, kır(mak) fiilini yapan birisi olduğu gibi kır(mak) işini yapan kişinin kırdığı bir nesne de vardır. (“Camı kırdı.” gibi.)
 • İş fiillerine kılış fiilleri de denir.
 • Yaz(mak), al(mak), taşı(mak) vb. gibi 
 • Bir fiilin başına “onu” sözcüğünü ekleyerek iş fiili olup olmadığını kolaylıkla anlayabiliriz.
 • Onu yaz(mak), onu al(mak), onu taşı(mak) diyebildiğimiz için bunlar iş fiilidir.
Durum Fiilleri
 • Kişilerin. varlıkların içinde bulunduğu durumu anlatır.
 • Durum fiilini gerçekleştiren bir kişi, varlık vardır.
 • Fakat bu durumdan etkilenen bir nesne yoktur.
 • Örneğin gül(mek) fiili bir durum fiilidir, gül(mek) fiilini yapan biri vardır ama bu fiili yaptığında sadece kendisi etkilenir, başka bir nesneyi. varlığı etkilemez. (“Ahmet güldü.” gibi)
 • Uyu(mak), dinlen(mek), otur(mak) vb. gibi.
 • Bir fiilin başına “onu” sözcüğünü ekleyerek durum fiili olup olmadığını kolaylıkla anlayabiliriz.
 • Onu uyu(mak), onu dinlen(mek), onu otur(mak) diyemediğimiz için bunlar durum fiilidir.
Oluş Fiilleri
 • Kişilerde, varlıklarda kendiliğinden değişen, kendiliğinden gerçekleşen olayları anlatır.
 • Fiili yapan kişi, varlık, özne kendi iradesini kullanamaz. 
 • Oluş fiilleri, gerçekleşmesi belirli bir süreye, zamana gerekli olan fiillerdir. 
 • Örneğin yaşlan(mak) fiili bir oluş fiilidir ama yaşlanan kişi bu fiili isteyerek gerçekleştirmez ve yaşlanmak için belirli bir süre gereklidir, hemen yaşlanılmaz. 
 • Uza(mak), büyü(mek), sol(mak) gibi. 
 • Bir fiilin oluş fiili anlamanın kolay yolu fiili hemen yapıp yapamayacağımızı kontrol etmektir. 
 • Hemen oturabiliriz ama hemen büyüyemeyiz.

7. Sınıf Türkçe Konu Anlatımlarını PDF olarak indirmek için tıklayınız.

Fiillerin Anlam Özellikleri Konu Anlatımı PDF olarak indirmek için tıklayınız.

7.Sınıf Fiiller Kazanım Testini PDF olarak indirmek için tıklayınız. (MEB 2015-2016)

7.Sınıf Fiiller Kazanım Testini PDF olarak indirmek için tıklayınız. (MEB 2016-2017)

7. Sınıf Türkçe Beceri Temelli Testleri İndirmek için Tıklayınız.

7. Sınıf Türkçe Kazanım Testlerini İndirmek İçin Tıklayınız.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı PDF Olarak İndirmek İçin Tıklayınız. (Özgün)

Yorum yapın