Fiilimsiler Konu Anlatımı KPSS PDF – 2022

Fiilimsiler Konu Anlatımı KPSS PDF şeklinde sayfanın en altından indirebilirsiniz. İsim fiil, sıfat ve zarf fiil konu anlatımı kpss FİİLİMSİLER KONU ANLATIMI KPSS Fiilimsiler konusunu anlayabilmek için öncelikle fiil ile isim arasındaki farkları bilmek gerekir.  İsimler İsimler, canlı ya da cansız varlıkları, yerleri, kavramlara verilen adlardır. İsimleri çevremizdeki her şeyin adı olarak görev yapan sözcükler şeklinde niteleyebiliriz. Eşya, araba, motor, aşk, … Devamını oku

Ek Fiil Konu Anlatımı KPSS PDF Ders Notları – 2022

Ek Fiil Konu Anlatımı KPSS PDF Ders Notlarını sayfanın en altında bulunan bağlantıdan indirebilirsiniz. Ek Fiil Konu Anlatımı KPSS Yargı Bildiren Sözcük: Yüklem Ek fiil konusunu öğrenmeden önce bir cümlede yargı bildiren sözcük hangisidir, yüklem nedir gibi soruların cevabını bilmekte fayda vardır.  Cümleler sözcüklerin birleşmesi ile oluşur fakat sözcükleri yan yana bir araya getirmek cümle … Devamını oku

Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı KPSS PDF – 2022

Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı KPSS PDF şeklinde sayfanın en altındaki bağlantıdan indirebilirsiniz. Anlamsal Bozukluklar ve Yapısal Bozukluklar Konu Anlatımı KPSS PDF olarak indirip çalışabilirsiniz. Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı KPSS PDF – Çıkmış Soru Çözümü Anlatım Bozuklukları Nelerdir? Anlatım bozuklukları bir çok sebepten meydana gelse de esasen üç temel nedeni vardır:  ya bir eksiklik,  ya bir fazlalık,  ya bir yanlışlık. Ayrıntılı … Devamını oku

Fiilde Çatı Konu Anlatımı KPSS PDF Ders Notları – 2022

Fiilde Çatı Konu Anlatımı KPSS PDF Ders Notlarını sayfanın en altındaki bağlantıdan indirebilirsiniz. Fiilde Çatı Konu Anlatımı KPSS PDF Fiilleri iş, durum ve oluş fiilleri olarak ayırırken bir nesne ile birlikte kullanılıp kullanılmadığına ya da öznenin iradesi ile gerçekleşip gerçekleşmediklerine bakmıştık. Fiilde çatı özelliği de çekimli fiillerin bir nesne ile birlikte kullanılabilir olup olmadıklarına ve … Devamını oku

Cümle Türleri Konu Anlatımı KPSS PDF – 2022

Cümle Türleri Konu Anlatımı KPSS PDF olarak sayfanın en altındaki bağlantıdan indirebilirsiniz. Anlamına göre, yüklemin türüne göre, yüklemin yerine göre ve yapısına göre cümleler… Cümle Türleri Konu Anlatımı KPSS PDF ANLAMINA GÖRE CÜMLE ÇEŞİTLERİ Anlamına göre cümle türleri, cümlelerin yüklemlerinde olumsuzluk bildiren eklerin veya kelimelerin olup olmamasına göre sınıflandırılır: Olumlu Cümle Yüklemi olumlu olan cümledir.  Yüklemde olumsuzluk bildiren ek ya … Devamını oku

Fiil Konu Anlatımı KPSS PDF – Fiiller (Eylem) – 2022

Fiil Konu Anlatımı KPSS PDF – Fiiller (Eylem) Fiil Konu Anlatımı KPSS PDF – Fiiller (Eylem) konusunu pdf olarak sayfanın en latındaki bağlantıdan indirebilirsiniz. Fiiller konusunu anlayabilmek için öncelikle fiil ile isim arasındaki farkları hatırlamak gerekir. İsimler İsimler, canlı ya da cansız varlıkları, yerleri, kavramlara verilen adlardır. İsimleri çevremizdeki her şeyin adı olarak görev yapan sözcükler şeklinde niteleyebiliriz. Eşya, araba, … Devamını oku

İsim ve Sıfat Tamlaması KPSS Konu Anlatımı PDF – KPSS Türkçe 2022

İsim ve Sıfat Tamlaması KPSS Türkçe Konu Anlatımı PDF olarak sayfanın en altındaki bağlantıdan indirbilirsiniz. İsim ve Sıfat Tamlaması KPSS Türkçe Konu Anlatımı İsim Tamlaması Konu Anlatımı İsim tamlamaları, iki veya daha çok ismin bir araya gelip sözcüklerinin aralarında sahiplik ilişkisi olan bir söz öbeği meydana getirmesi ile oluşur. Hemen hemen her sözcükle sınırsız sayıda … Devamını oku

Edat Bağlaç Ünlem KPSS Konu Anlatımı PDF – KPSS 2022

Edat Bağlaç Ünlem KPSS Konu Anlatımı PDF şeklinde sayfanın altında bulunan bağantıdan indirebilirsiniz. Edat Bağlaç Ünlem KPSS Konu Anlatımı Edat, bağlaç ve ünlemleri cümle içerisinde kolayca tespit edilmek için bu sözcüklerin bildiğiniz diğer sözcükler gibi anlam ifade etmediğini bilmeniz gerekir. Edat, bağlaç ve ünlemler anlamlı sözcükler değildir. Tek başlarına anlamları yoktur. Başka sözcüklerle birlikte kullanıldıklarında … Devamını oku

Zamir Konu Anlatımı KPSS PDF – KPSS Türkçe 2022

Zamir Konu Anlatımı KPSS PDF olarak sayfanın altında bulunan bağlantıdan indirebilirsiniz, çalışabilirsiniz.   Zamir Konu Anlatımı KPSS İsimler, varlık ve kavramları karşılayan sözcüklerdir. Hem konuşurken hem yazarken genellikle nesne ve kavramları ifade etmek için onların isimlerini kullanırız. Bazen de bu varlık ve kavramların isimlerini kullanmak yerine, geçici olarak onların isimlerinin yerini tutan bazı özel sözcükler kullanırız. … Devamını oku

Zarf Konu Anlatımı KPSS PDF – KPSS Türkçe 2022

Zarf Konu Anlatımı KPSS PDF olarak sayfanın altındaki bağlantıdan indirebilirsiniz, çalışabilirsiniz.  Zarf Konu Anlatımı KPSS PDF Zarflar, (belirteçler) çoğunlukla fiil ya fiil benzeri sözcükleri niteleyerek, bir cümlede eylemin nasıl, ne zaman, ne kadar yapıldığını belirtir. Örneğin, “Eve hızlıca gittim.” cümlesinde gitme eyleminin nasıl yapıldığını söyleyen sözcük “hızlıca” sözcüğüdür ve zarftır.  “Eve akşam gittim.” cümlesinde gitme eyleminin ne zaman yapıldığını söyleyen sözcük “akşam” sözcüğüdür ve zarftır.  “Eve hızlıca … Devamını oku