11.Sınıf Edebiyat 5.Ünite Özeti Sohbet Fıkra Konu Anlatımı PDF Ders Notları, Türk Dili ve Edebiyatı 11. Sınıf Sohbet Fıkra Ünitesi Konu Anlatımı Özeti PDF olarak indirip çalışabilirsiniz.

Sohbet Fıkra Konu Anlatımı 11.sınıf Edebiyat PDF

11.Sınıf Edebiyat 5.Ünite Video Konu Anlatımı

11.Sınıf Edebiyat 5.Ünite Özeti Sohbet Fıkra Konu Anlatımı

Bu ünitede, “Cumhuriyet öncesi dönemde sohbet ve fıkra ile Cumhuriyet Dönemi’nde sohbet ve fıkrayı” öğreneceğiz.

SOHBET Konu Anlatımı
  • Sohbet (söyleşi); çoğunlukla gazete ve dergilerde yayımlanan, güncel olayların, kültür ve sanat hayatındaki gelişmelerin fazla derine inilmeden, içten bir dille, okuyucuyla karşılıklı konuşma havasında işlendiği yazı türüdür.
  • Sohbet türünde yazar, kişisel düşüncelerini kanıtlama ihtiyacı duymaz.
  • Sohbet türünde; mizahi fıkralardan, atasözlerinden yararlanılabilir; anekdotlara ve şiirlere yer verilebilir.
  • Yazar, kendine ya da okuruna yönelttiği sorulara cevaplar vererek canlı ve akıcı bir üslup yakalayabilir.
Cumhuriyet Öncesinde Sohbet

Sohbet, bir yazı türü olarak Türk edebiyatına Tanzimat Dönemi’nde gazetecilikle girmiştir. Bu dönemin genel anlayışına uygun olarak yazarlar, diğer türlerde olduğu gibi sohbette de toplumsal fayda ilkesini gözetmiş; dönemine göre sade bir dil kullanmaya çalışmışlardır.

Tanzimat’ta Ahmet Mithat Efendi; Servetifünun Dönemi’nde ise Tevfik Fikret, Halit Ziya Uşaklıgil, Hüseyin Cahit Yalçın sohbet türünde yazılar yazmıştır.

Bilgi
Sohbet türünde yazılara eskiden musahabe denirdi.
Cumhuriyet Dönemi’nde Sohbet

Cumhuriyet Dönemi’nde diğer düzyazı türlerinde olduğu gibi sohbette de yalın bir dil ve anlatım kullanılarak Anadolu insanına seslenmek amaçlanmıştır. İnsana ve yaşama dair her tür kavram ve olgu bu dönem sohbetlerinde ele alınmıştır.

Cumhuriyet Dönemi’nde Nurullah Ataç’ın Söyleşiler, Şevket Rado’nun Eşref Saat, Suut Kemal Yetkin’in Edebiyat Konuşmaları, Ahmet Kabaklı’nın Sohbetler adlı eserleri türün tanınmış örneklerindendir.

FIKRA
  • Fıkra; gazete ya da dergilerde günlük olayların, ülke sorunlarının değerlendirildiği; sanat, spor, bilim ve kültür alanındaki düşüncelerin rahat ve samimi bir üslupla ortaya konduğu yazı türüdür.
  • Fıkralarda düşüncelerin kanıtlanması gerekmez. Kişisel görüşler kısa, özlü bir biçimde yazıya aktarılır.
  • Fıkra yazarı, okur kitlesinin düşüncelerini yönlendirme amacındadır.

Köşe yazısı olarak da bilinen fıkra türü, nükteli ve güldürücü hikâyecik olan fıkra ile karıştırılmamalıdır.

Cumhuriyet Öncesinde Fıkra

Fıkra, Türk edebiyatına gazete ile birlikte Tanzimat Dönemi’nde girmiştir. Bu dönemde yazılan fıkralarda hürriyet, eşitlik, adalet, kanun gibi toplumsal temalar ele alınmış; dönemine göre halkın anlayacağı bir dil kullanılmaya çalışılmıştır.

Gazete çevresinde oluşan bu yazı türünün ilk örneklerini İbrahim Şinasi, Namık Kemal ve Ahmet
Mithat Efendi
vermiştir. Sonraki dönemlerde onları Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Rasim, Ahmet Haşim, Refik Halit Karay, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ziya Gökalp gibi yazarlar takip etmiştir.

Cumhuriyet Dönemi’nde Fıkra

Cumhuriyet Dönemi’nde gazete ve dergilerin çoğalması ile fıkra türündeki yazılar daha çok görülmeye başlanmıştır. Bu dönem fıkralarında yazarlar; sade bir dil ve anlatımla güncel, siyasi, sosyal konularda düşüncelerini ifade etmişlerdir.

Cumhuriyet Dönemi’nde Peyami Safa, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Falih Rıfkı Atay, Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç, Sabri Esat Siyavuşgil, Ercüment Ekrem Talu, Burhan Felek, Haldun Taner, Attila İlhan, Ahmet Kabaklı, İlhami Soysal, Ergun Göze gibi yazarlar fıkra türünde yazılar kaleme almışlardır.

Sohbet ile Fıkra Farkı
Fıkrada yazar, bir görüş veya düşünceye bağlı olarak okur kitlesini yönlendirmeye çalışırken sohbette kişisel duygu ve düşüncelerini paylaşmayı amaçlar.

Sohbette yazar, okuyucu ile sohbet ediyormuş gibi karşılıklı konuşma üslubuyla yazarken fıkrada düşüncelerini serbestçe aktarır.

11.Sınıf Edebiyat 5.Ünite Özeti Sohbet Fıkra Konu Anlatımı PDF Ders Notları, Türk Dili ve Edebiyatı 11. Sınıf Sohbet Fıkra Ünitesi Konu Anlatımı Özeti PDF olarak indirip çalışabilirsiniz.

Edebiyat Ünite Özetleri PDF – Edebiyat Konu Anlatımları PDF

Yorum yapın