LGS Türkçe Konuları ve Testleri PDF

LGS Türkçe Konu Anlatımları PDF olarak indirebilirsiniz. LGS Türkçe Testleri PDF olarak indirebilirsiniz.

Lgs türkçe konu anlatımları pdf
LGS Konuları

Fiilimsi

İsim Fiil
Sıfat Fiil
Zarf Fiil

LGS Konuları

Sözcükte Anlam

Çok Anlamlılık
Sözcükte Anlam Özellikleri
Sözcükler Arası Anlam İlişkisi
Söz Öbeklerinde Anlam

LGS Konuları

Söz Sanatları

Kişileştirme
Konuşturma
Benzetme
Abartma

LGS Konuları

Fiil Çatısı

Öznesine Göre
Nesnesine Göre

LGS Konuları

Cümlenin Ögeleri

Temel Ögeler
Yan Ögeler

LGS Konuları

Cümlede Anlam

Anlatımına Göre Cümleler
Cümleler Arası Anlam İlişkisi
Cümlenin İfade Ettiği Anlam
Cümleye Hakim olan Duygu

LGS Konuları

Cümle Türleri

Anlamına Göre
Yüklemin Türüne Göre
Yüklemin Yerine Göre
Yapısına Göre

LGS Konuları

Cümlede Vurgu

İsim Cümlesinde
Fiil Cümlesinde
Soru Cümlesinde

LGS Konuları

Metin Türleri

Olay Yazıları
Düşünce Yazıları

LGS Konuları

Anlatım Bozuklukları

Anlamsal Bozukluklar
Yapısal Bozukluklar

 

LGS Konuları

Noktalama İşaretleri

Nokta, Ünlem, Soru İşareti
Virgül, Noktalı Virgül,
Üç Nokta, İki Nokta ve diğer işaretler.

LGS Konuları

Yazım Kuralları

Büyük Harflerin Kullanımı
Sayıların Yazımı
Yazımı Karıştırılan Bağlaçlar
Sıkça Yapılan Yazım Yanlışları

 

LGS Türkçe Testleri PDF

LGS Türkçe Konu Anlatımları PDF olarak indirebilirsiniz. LGS Türkçe Testleri PDF olarak indirebilirsiniz.

LGS türkçe testleri pdf
lgs türkçe çalışma kağıtları pdf
LGS Konuları

Fiilimsiler

Fiilimsiler çalışma kağıdı, adım adım etkinlikler şeklinde hazırlandı ve her etkinlikte öğrencinin konuyu sezerek öğrenmesi
hedeflendi.

 

 

LGS Konuları

Cümlenin Ögeleri

Cümlenin ögeleri çalışma kağıdı, adım adım etkinlikler şeklinde hazırlandı ve her etkinlikte öğrencinin konuyu sezerek öğrenmesi hedeflendi.

 

LGS Konuları

Fiilde Çatı 

Fiilde Çatı çalışma kağıdı, adım adım etkinlikler şeklinde hazırlandı ve her etkinlikte öğrencinin konuyu sezerek öğrenmesi hedeflendi.