Fiilimsiler Test Pdf 3 – 8.Sınıf LGS Fiilimsiler Test – 8 Ölçen

8 Ölçen Fiilimsiler Test Pdf 3 8.Sınıf LGS’ye hazırlanan öğrenciler için hazırlandı. Fiilimsiler Test Pdf olarak indir.

Testi indirmek için tıklayınız.Cevap Anahtarı

1. A 2. C 3.B 4. B 5. C 6.D 7.C 8.A 9.D 10. B 11. D

Fiilimsiler Test Pdf 3

fiilimsiler test pdf 3, 8.sınıf lgs fiilimsiler test pdf olarak indir
Fiilimsiler Test Pdf 3

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış bir sıfat – fiile yer verilmiştir?

A) Keyfi yerinde olanlar denizin yolunu tutmuştu.
B) İçi geçmiş meyveleri bir kenara ayırdı.
C) Babasının söylediği sözleri düşünmeden edemiyordu.
D) Son günlerde bilinmez ülkeleri merak eder olmuştu.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat – fiil kullanılmamıştır?

A) Gazetelerin alenen yazdığı haberler ilgisini çekmişti.
B) Etrafını saran toz bulutundan kurtulması zordu.
C) Her değişikliğe çabucak alışıyordu.
D) Sevgi bağı ile bağlanmış insanlar bir araya daha sık gelmeli.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan fiilimsi diğerlerinden farklıdır?

A) İki lafı bir araya getiremeyen insanlar var.
B) Hakkımda onca iltifat duyunca çok sevindim.
C) Elmas gibi parlayan gözleri ile bana bakıyordu.
D) Verdiği öğütler kulağına küpe olsun.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük kalıcı isimdir?

A) Buğday ekmek için tarlayı sürdüler.
B) Ceketinin cebindeki çakmağı çıkardı.
C) Bisikletin tekerine çomak soktu.
D) Tarla kazma işini kadınlar üstlendi.

 

5. Aşağıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?

(I) Alp Er Tunga’nın hayatı savaşarak geçmiştir.
(II) Bir davet sırasında hile ile öldürülmüştür.
(III) 6. yüzyılda yaşamış bir hükümdardır.
(IV) Bu döneme ait Alp Er Tunga ve Şu olmak üzere iki destan bulunmaktadır.

A) IV             B) III           C) II             D) I

 

6. Yazarın en sevilen kitabı bugün kitap evinde olacak.

Yukarıdaki cümlede kullanılan altı çizili fiilimsinin özdeşi aşağıdaki cümlelerin hangisinde yoktur?

A) Su önüne kattığını sürükleyip götürdü.
B) Yazar bilinmeyen gerçekleri anlatıyor.
C) Nihayet, açıklayabileceklerinin sınırlı olduğunu
anladı.
D) İyi bir sanatçı olarak hayata gözlerini yumdu.
Fiilimsiler Test Pdf 3

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf – fiil yoktur?

A) Konuşmadan anlaşmak nasıl mümkün olabilir?
B) Oldukça yıpranmıştı son yıllarda.
C) Onun sayesinde kitap okumaya başladım.
D) Zihnimize işlerlik kazandırarak onu geliştirmeliyiz.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat – fiil kullanılmıştır?

A) Dalgaların önünde direnenler yarışı kazanacak.
B) Ezilen buğdaylar çuvala kondu.
C) Kazandığı parayı annesine verdi.
D) Yüksek bir ideal uğruna savaştı.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir fiilimsi kullanılmıştır?

A) Gelişinden belliydi oğlan kardeşine öfkesi.
B) O sırada susmak aklının ucundan geçmiyordu.
C) Sevme eylemi bir balkondan atlamaya benzer.
D) Gelecek yıllarda süratli trenler de olacakmış.

10. Yeteneğin yanında emekle kazanılan bir birikim de gereklidir.

Yukarıda verilen altı çizili eylemsinin özdeşi aşağıdaki cümlelerin hangisinde yoktur?

A) Yıllardır izini sürdüğüm bilgilere ulaştım.
B) Vali Beyler de kutlamaya katıldı.
C) Sararmış yaprakları tek tek topladı.
D) Katıldığı TV programını ailecek izledik.

 

11. Kitap okumak, sanırım dünyayı anlamaktan başka bir şey değil.

Yukarıda verilen cümlede kullanılan fiilimsilerin özdeşi aşağıdaki cümlelerin hangisinde yoktur?

A) Kendini sorgulamak her zaman için faydalı bir  yoldur.
B) Sorunlarını çözmek için destek olmaya çalıştı.
C) Meyvelerin alış fiyatlarını listeledi.
D) Pantolonun dizine yama yaptı.

 

8.Sınıf Türkçe Testleri Çöz LGS Türkçe Testleri Online (Çevrim içi) +PDF için tıklayınız.

LGS Türkçe Soru Çözüm Serisi Youtube’da!

Yorum yapın