Fiilimsiler Çalışma Kağıdı PDF – 8. Sınıf LGS Fiilimsi Çalışma Kağıdı – Etkinlik

                      Fiilimsiler Çalışma Kağıdı 8. Sınıf LGS
                        PDF olarak indirmek için tıklayınız.
fiilimsiler çalışma kağıdı

Fiilimsiler Çalışma Kağıdı PDF, 8. Sınıf Fiilimsiler Çalışma Kağıdı, LGS Fiilimsiler Çalışma Kağıdı adım adım etkinlikler içerir ve pdf olarak indirilebilir.

1. Adım Aşağıdaki cümleleri anlamlı bir cümle oluşturacak şekilde bir yargı ile tamamlayınız.
 
        
 Bugün pazardan elma ve armut …………
 Ahmet arkadaşına bir şeyler ………
 Bizim mahalleye bir işkembeci ……..
 Kalemlerini, silgisini ve defterini çantasına ……
 Haftaya seninle birlikte sinemaya ……
 Yaşlı adam ışıklardan karşıya ……..
fiilimsiler çalışma kağıdı lgs etkinlik klasikhoca
        
2. Adım Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları anlamlı bir cümle oluşturacak 
 şekilde tamamlayınız.
        
        
 Kahvaltısını yap….. dükkânın yolunu tuttu.
 Arkadaşına doğru koş…...  gitti.
 Sınıfa yeni gel….  öğrenciyi çok secdik.
 Karşıdan karşıya geç….. kadınla çarpıştım.
 Bu iş, bit…. tüken….  bir işkenceye dönüşüyordu.
 Eve uğra…… sakın buraya gelme. 
 İşin bit…. bit….. bize katılırsın.
 Okula git……. matematik öğrenemezsin.
 Üniversite oku…..  için yurt dışına çıktı.
 Onunla konuş…. İçin yanına gittim.
        
8.sınıf fiilimsiler çalışma kağıdı indir
 3. Adım Aşağıdaki cümlelerin içerisinde fiile benzeyen sözcüklerin altınız çiziniz.
  Bu adımda ipucu olarak cümlenin en sonunda yer alan yüklemleri eleyip 
  diğer sözcüklere bakabilirsiniz.   
         
  Bu günlerde herkes gitmek istiyor.
  
  Okuması vardı, yazması azdı.
  
  Ana oğul, yeni kiraladıkları eve bir pazar günü taşındılar.
  
  Kendileriyle ahbaplık edecek dostlar arıyorlardı.
  
  Yoldan geçenleri gözlüyordu.
  
  Millet tütün paralarını alınca borcunu öder.
  
  Çocuk köşeyi dönerken ana arkasından su içmeye gitti.
  
  Rızam olmaksızın sana varan sevgili kızım bana döndü.
  
  Ali uyanmadan kimse ses çıkarmasın.
  
  Eski günlerimizi hatırladıkça gözlerim doluyor.
  
isim fiil sıfat fiil zarf fiil çalışma kağıdı
zarf fiil çalışma kağıdı
 4. Adım Yukarıda üç fiilimsi türünün de aldığı ekler verilmiştir. Aşağıda fiile ben-
  zeyen sözcüklerin yani fiilimsilerin altını çizip aldığı eklere bakarak han-
  gi fiilimsi türü olduğunu tespit edip altına yazınız.   
         
         
  Bu günlerde herkes gitmek istiyor.
  
  Okuması vardı, yazması azdı.
  
  Ana oğul, yeni kiraladıkları eve bir pazar günü taşındılar.
  
  Kendileriyle ahbaplık edecek dostlar arıyorlardı.
  
  Yoldan geçenleri gözlüyordu.
  
  Millet tütün paralarını alınca borcunu öder.
  
  Çocuk köşeyi dönerken ana arkasından su içmeye gitti.
  
  Rızam olmaksızın sana varan sevgili kızım bana döndü.
  
  Ali uyanmadan kimse ses çıkarmasın.
  
  Eski günlerimizi hatırladıkça gözlerim doluyor.
  
  Bu günlerde herkes gitmek istiyor.
  
  Haline acıyarak onu yanına almıştı.
  
  Hızla koşarak yanından uzaklaştık.
  
  Hikâyeyi araştırmak, güzel bir dille anlatmak istedi.
  
  Bilindik şeyleri anlatmaya devam etti.
  
  Yaz gelince kuraklık da baş göstermişti.
  
  Onu görür görmez boynuna sarıldı.
  
  Çocukken buna şaşırmamak elde değildi.
  
  Çizdiğimiz tüm resimler sergilendi.
  
  Duygularını birer düşünce saymaktan çekinmedi.
  
 5. Adım Aşağıdaki cümlelerin içerisinde bulunan fiilimsileri altını çizerek tespit
  edip cümlede hangi fiilimsi türüne ait fiilimsiler olduğunu işaretleyiniz.
         
         
      İsim - FiilSıfat- FiilZarf - Fiil 
 Öğretmen ödevini haftaya bitirmesini istedi.x  
 Okul başlamadan alışverişe çıkmak gerekliydi.x x
 Yaz sonu mahsulün tümünü toplayıp götürdüler.   
 Yanmış kağıtların arasında ismi yazılıydı.   
 Buraları tek başına gezmek ne büyük saadet.   
 Bahçeli bir köşk tutmak için emlakçıya uğradı.   
 Uzaklara gitme fikrini aklından çıkarmaya çalıştı.   
 Yapımı biten oyuncak bebekleri paketledi.   
 Dönülmez akşamın ufkundayım.   
 Yakamozlara bakarak yürümeye devam etti.   
 Gittiği her yerde bir şeyleri unutuyordu.   
 İki kere düşünmeden cevap vermeyin.   
 Eve gidince olanları anlatacaktı.   
 Sol gözünü kırparak sordu.   
 Ekmeği geveleyip yutmaya çalıştı.   
 Soru sormaktan kendini alamıyordu.   
 Keyfi yerinde olanlar denizin yolunu tutmuştu.   
 İçi geçmiş meyveleri bir kenara ayırdı.   
 Onun sayesinde kitap okumaya başladım.   
 Zihnimize işlerlik kazandırarak onu geliştirmeliyiz.   
 Dalgaların önünde direnenler yarışı kazanacak.   
 Etrafını saran toz bulutundan kurtulması zordu.   
 Hakkımda onca iltifat duyunca çok sevindim.   
 Katıldığı TV programını ailecek izledik.   
fiilimsiler etkinlik çalışma kağıdı indir
fiilimsiler çalışma kağıdı 8. sınıf lgs indir
6. Adım Aşağıdaki cümlelerde yer alan kalıcı isimlerin ve fiilimsilerin altını çiziniz.
        
 Kurban Bayramı'nda kavurma yapmak adettendir.
 
 Gelirken kasaptan iki kilo kıyma alacaktın. 
 
 Ceketinin cebinden hızlıca çakmağını çıkardı.
 
 Kazma ile küreği yanında getirmeyi unutma. 
 
        
        
7. Adım Aşağıdaki cümlelerde yer alan sıfat - fiillerin bir ismi niteleyip niteleme-
 diğini kontrol ediniz.     
        
        
      Evet Hayır 
 Keyfi yerinde olanlar denizin yolunu tutmuştu.      
 Keyfi yerinde görünen çocuk birden hüzünlendi.      
 Dalgaların önünde direnenler yarışı kazanacak.      
 Ezilen buğdaylar çuvala kondu.  
 Su önüne kattığını sürükleyip götürdü.  
 Önüne kattığı koyunları çayırlığa doğru götürdü.      
fiilimsiler yüklem olabilir mi
8. Adım Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerinde yer alan fiilimsilerin türünü belirle-
 yip altına yazınız.      
        
 Hayatta en güzel şey kitap okumaktır. 
 
 Onun en sevdiğim huyu çiçekleri sevmesidir.
 
 Onlar kargaşa çıkartmaya çalışanlardı.
 
 Hemen hemen hepsi ödevlerini yapmayanlardı.
 
9. Adım Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları çözünüz.  
        
Zarf - fiiller, fiillerin durumunu veya zamanını bildirerek cümleye durum ya da zaman 
anlamı katarlar. Zarf - fiilin cümleye kattığı anlam fiile "Nasıl?" ve "Ne zaman?" soruları
yöneltilerek bulunabilir.     
        
1. Açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf - fiil cümleye durum anlamı
 katmıştır?      
        
A) Yıldızları takip ederek yolunu bulabildi.   
B) Bahar gelince içime bir huzur doluyor.    
C) O gittiğinde bu kadar üzülmemiştim.    
D) Evden çıkınca ilk işi oraya gitmek olur.    
        
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük kalıcı isimdir? 
        
A) Buğday ekmek için tarlayı sürdüler.    
B) Ceketinin cebindeki çakmağı çıkardı.    
C) Bisikletin tekerine çomak soktu.    
D) Tarla kazma işini kadınlar üstlendi.    
        
3 . "Öğrenciler koştu." cümlesinde "koştu" sözcüğü çekimli bir fiildir  ve  
cümlenin yüklemidir.     
        
"Koşan öğrencileri uyardı." cümlesinde "koşan" sözcüğü  
 fiil anlamını korumakla birlikte sıfat görevinde olduğu için sıfat - fiildir. 
        
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat - fiil kullanılmıştır?
        
A) Bu güzel çiçekler balkona çok yakışacak.   
B) Çiçek isimlerini bilmeyen bir nesil yetişiyor.   
C) Hiç durmadan ve arkasına bakmadan ilerliyor.   
D) Son zamanlarında bahçe işleri uğraşır olmuştu.   
Son Adım 
        
Fiilimsiler konusu ile ilgili beceri temelli sorulardan oluşan Pekiştiren Test ve 
kazanım temelli testlerden oluşan Ölçen Test serilerini çözüp LGS'ye hazırlan.
        
Aşağıdaki bağlantılardan ilgili testlere ulaşabilirsin. 

 

Ölçen ve Pekiştiren Kazanım Testleri 
2016 8.Sınıf Kazanım Testleri
2017 8.Sınıf Kazanım Testleri
2018 8.Sınıf Kazanım Testleri
  

Yorum yapın