8.Sınıf Fiilimsiler Konu Anlatımı – Fiilimsiler Konu Anlatımı PDF

8.Sınıf Fiilimsiler Konu Anlatımı - Fiilimsiler Konu Anlatımı PDF şeklinde indirebilirsiniz. 8.Sınıf Türkçe Fiilimsiler Konu anlatımı PDF ders notu indirebilirsiniz.

8.SINIF FİİLİMSİLER KONU ANLATIMI

Fiilimsiler konusunu anlayabilmek için öncelikle fiil ile isim arasındaki farkları bilmek gerekir. 

İsimler

 • İsimler, canlı ya da cansız varlıkları, yerleri, kavramlara verilen adlardır.
 • İsimleri çevremizdeki her şeyin adı olarak görev yapan sözcükler şeklinde niteleyebiliriz.
 • Eşya, araba, motor, aşk, sevgi, düşünce, ders, sınav, defter, kitap vb, gibi.

Fiiller

 • Fiiller ise çevremizdeki canlı cansız varlıkların, nesnelerin yaptıkları hareketlere, işlerine, durumlarına verilen adlardır. 
 • Yaptığımız hareketler, işler birer fiil ya da diğer adı ile eylemdir.
 • Konuşmak, yazmak, yürümek, anlatmak, durmak, çalışmak, dinlemek vb. gibi.
Fiilimsi Nedir?
 • Fiilimsi, belirli eklerle fiilden türetilmiş isimlerdir
 • Bu yüzden ki cümlede isimlerin üstlenebildiği  ad, sıfat, zarf görevlerini de yerine getirebilirler, cümlede ad, sıfat ve zarf olarak kullanılabilirler.

 

Fiilimsi Ne Değildir?
 • Fiilimsi, fiil değildir.
 • Fiiller gibi kişi ve zaman bildirmezler.

 Bunu örneklendirelim:

Gel-i-yor-um. [ben şimdiki zamanda geliyorum])

Gelmek yorucu bir iştir.
Gelmek isim fiilinin, cümlede özne görevi üstlenen bir isimden farkı yoktur ve cümlenin öznesidir. Fiiller ise yalnızca yüklem olarak kullanılabilirler.

Akşam eve gideceğim. (git-ecek-im [Ben gelecek zamanda gideceğim])
Git- fiili cümlenin yüklemidir ve kişisi, zamanı bellidir.

Gece gitmek çok zor olacak.
Gitmek isim fiili cümlede bir isim gibi özne görevinde.

Fiilimsileri Kolayca Bulmak

Fiilimsileri  fiilimsi eklerini ezberleyecek bulmaya çalışmak ilk aşamada sizi yanıltabilir. Bunun yerine:

Cümledeki yüklemi ve varsa şart kipi -(sa) alan kelimeyi çıkarıyoruz. Cümlede fiiller sadece yüklem olabileceği için, yüklemleri elediğinizde fiile benzeyen sözcükler fiilimsidir.

“Yürüyerek eve gidiyorum” cümlesinde yüklem olan “gidiyorum”  sözcüğünün üzerini çizin.  Geriye kalan sözcükler, "yürüyerek ve eve" sözcükleri. Bunlardan "ev" sözcüğü isim, "yürüyerek" sözcüğü ise fiile benziyor. Tebrikler, fiilimsiyi buldunuz.

 

Fiilimsinin ne olduğuna dair kafamızda bir şeyler oluşmaya başladı,  şimdi  fiilimsi çeşitlerine bakalım: 

8.Sınıf Fiilimsiler Konu Anlatımı PDF

Türkçede isim-fiil (mastar)sıfat-fiil (ortaç) ve zarf-fiil (ulaç) olmak üzere üç fiilimsi türü vardır.

1.  İSİM - FİİL 

Fiillere  -me-mek veya -iş eklerinin gelmesi ile oluşur.
Bu ekler, ses uyumuna -ma, -mak , -ış,-uş,-üş şeklinde uyarlar.
Aklımızda ma-ış-mak (mayışmak) şeklinde tutabiliriz.

"Okuması vardı, yazması azdı." - B. Felek
"Bu günlerde herkes gitmek istiyor." - C. Yücel
"İnsanın sözünün başkalarına ulaştığını, onlarla buluştuğunu görmesi  güzel bir duygu." - N. Meriç
"
Görenin kanını kaynatan bir tadı vardı durunun, bakışının." - Y. Kemal

 

8.Sınıf Fiilimsiler Konu Anlatımı

Tüm isim - fiillerin aynı zamanda olumsuz şekilleri de vardır: okumamak, bakmayış, gitmemek, görmeyyazmamak...

8.Sınıf Fiilimsiler Konu Anlatımı

Bazı isim fiiller zamanla bir nesnenin adı haline gelebilir: çakmak, dondurma, uçurtma, kazma, kavurma, kıyma gibi. Bunlar kalıcı isim adında karşınıza çıkabilir.

 

2. SIFAT - FİİL
 • Fiillere  -en-esi-mez-ar-di(k)-di(ği), -ecek ve -miş eklerinin gelmesi ile oluşur.
  Bu ekler de çoğu ekte olduğu gibi ses uyumlarına uyarlar. 
 • Aklımızda -an, -ası, -mez , -ar ,-dik, -ecek, -miş (anası mezar dikecekmiş) şeklinde tutabiliriz.
 • Sıfat-fiiller cümlede sıfat görevinde kullanılırlar.

 

"Dönülmez akşamın ufkundayız." -Y. K. Beyatlı

"Sınıfta, sürekli olarak numarası yaramazlar listesinin başına yazılan kişi bendim." -A. Kutlu

"Yarın seni götüreceğim, beğendiğin bebeği alacağım." -H. E. Adıvar

"Ana oğul, yeni kiraladıkları eve bir pazar günü taşındılar." -N. Cumalı

"Atatürk'ün hemen herkesin gördüğü, mektep kitaplarına kadar geçmiş bir fotoğrafı vardır." -A. H. Tanpınar

"Yanlarında, kendileriyle ahbaplık edecek dostlar, hizmetlerine koşacak kadınlar veya erkekler görmek isterler.”"-A. Ş. Hisar

 

Bir fiilimsinin sıfat - fiil olup olmadığını fiilimsiden sonra gelen isme "Nasıl?" sorusunu sorarak anlayabiliriz:

 dönülmez akşam - Nasıl akşam?
 kiraladıkları eve  - Nasıl ev?

8.Sınıf Fiilimsiler Konu Anlatımı

Bazen sıfat - fiillerden sonra gelmesi gereken isim düşer. Buna adlaşmış sıfat nedir:

Yoldan geçenleri (geçen insanları) gözlüyordu.

Bazı sıfat - fiiller tek başına kullanılabilir. Aldığı ekten dolayı sıfat - fiil olduğunu anlarız:

Gideceğini biliyordum.

 

3. ZARF - FİİL
 • Fiillere -esiye-ip-meden-ince-ken-eli-dikçe-erek-ir … -mez-diğinde ,-e … -e-meksizin-cesine eklerinin getirilmesiyle oluşturulur.
 • Bu ekler de çoğu ekte olduğu gibi ses uyumlarına uyarlar. 
  Zarf- fiiller cümlede zarf görevinde kullanılırlar.

 

"Halktan biri olarak oturup dinlenebileceğiniz ucuz bir kahve kalmamıştır artık." -N. Cumalı

"Millet tütün paralarını alınca borcunu öder."N. Cumalı

"Çocuk köşeyi dönerken ana arkasından su içmeye gitti." -B. R. Eyuboğlu

"Yusuf Efendi seni ölesiye seviyor Feride, dedi."-R. N. Güntekin

"Bir sabah, daha Ali uyanmadan, semaverin başında üzerine bir fenalık gelmiş." -S. F. Abasıyanık

"Rızam olmaksızın sana varan sevgili kızım bana döndü." -S. F. Abasıyanık

 

 Zarf - fiilleri cümlede zarf görevinde kullanıldıkları için yükleme sorulan "Nasıl, ne zaman" sorularına  cevap verirler:

Eski günlerimizi hatırladıkça gözlerim doluyor. - Ne zaman gözlerim doluyor?
Adamcağızı öldüresiye dövdüler. - Nasıl dövdüler?

8.Sınıf Fiilimsiler Konu AnlatımıZarf - fiilleri bulurken eklerini ezberleyip onları tespit etmektense cümlede zarfı bulmak her zaman daha net bir sonuç verir. Çünkü yukarıda sıraladığımız müstakil ekler dışında eklerle de zarf - fiiller oluşabilir:

Kudurmuşça etrafına  saldırıyordu. - Nasıl saldırıyordu?
Geleceğinizi unuttuklarından hazırlık yapmamışlar. - Niçin hazırlık yapmamışlar?
Yaz gelende yaylaya çıkalım.  - Ne zaman  yaylaya çıkalım?

8.Sınıf Fiilimsiler Konu Anlatımı - Fiilimsiler Konu Anlatımı PDF şeklinde indirebilirsiniz. 8.Sınıf Türkçe Fiilimsiler Konu anlatımı PDF ders notu indirebilirsiniz.

fiilimsi test, fiilimsiler test indirHey! Fiilimsi  ile ilgili kazanım testlerini buradan indirebiliyorum: 
Üstelik tüm yıllara ve tüm konulara ait testler de var!
2016 8.Sınıf Kazanım Testleri
2017 8.Sınıf Kazanım Testleri
2018 8.Sınıf Kazanım Testleri
Tüm Sınıflara Ait Kazanım Testleri

“8.Sınıf Fiilimsiler Konu Anlatımı – Fiilimsiler Konu Anlatımı PDF” üzerine bir yorum

 1. Hocam QR kod okuyucu yu açtığımda cevap anahtarı ni bulamdaim

  Cevapla

Yorum yapın