Cümlenin Ögeleri Test – 8.Sınıf Cümlenin Ögeleri Test – 8 Pekiştiren

Cümlenin Ögeleri Test, 8.Sınıf LGS’ye hazırlanan öğrenciler için hazırlandı. 8.sınıf Cümlenin Ögeleri Test indir, cümlenin ögeleri soru tipleri, lgs yeni nesil soru tipleri türkçe, lgs uyumlu test.

Testi çözmek için tıklayınız.Testi indirmek için tıklayınız.Cevap Anahtarı

1. B 2. C 3.C 4. D 5. D 6.A 7.B 8.B 9.C

Cümlenin Ögeleri Test PDF 3

cümlenin ögeleri test yeni nesil

1. Cümlelerin çoğu yüklem ve özneden oluştuğu için bu iki öge cümlenin temel ögeleri olarak adlandırılır.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece temel ögelerden oluşmuştur?

A) Bir motor beni büyük şehirlere götürmüştü.
B) O zamanlar cumhuriyetin ilk yıllarıydı.
C) Sonbahar uzun ve güzel geçti.
D) Kayık hülyalarımdaki gibi balıktan dönmüştü.

2. Özne ve yüklem cümlenin temel ögelerini oluştururken zarf tümleci, yer tamlayıcısı ve nesne cümlelerin yan ögeleri olarak adlandırılır.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde temel ögeler dışında herhangi bir yan öge vardır?

A) Bu adamların yedisi bizim adadandı.
B) Kayığı temizleyenler dokuz kişiydi.
C) Kocaman çizmeli ayağını sırtına bastı.
D) Gülümsemek hoş bir davranıştır.

3. Türkçe söz dizimine göre yüklemler cümlenin sonunda yer alır. Günlük konuşma dilinde ve sanatsal metinlerde yüklem bazen cümlenin herhangi bir yerinde de olabilir.

Yalnızca bu bilgiye dayanarak aşağıdaki cümlelerin hangileri bir sanatsal metinden alınmış olabilir?

ı. Bu ağaç nemli ortamları sever.
ıı. Aslında bir alıştırmadır umut.
ııı.Gelmiş geçmiş en yaşlı insandı.
ıv. Balık çıkmadığı zaman yanaşmıyorlar temizliğe.

A) ı-ıı          B) ııı-ıv          C) ıı-ıv          D) ı-ııı

4. Cümlede bazı sözcükler, başka sözcüklerle anlam
ilişkisine girerek söz öbekleri oluştururlar.

Cümlenin ögeleri bulunurken söz öbekleri parçalanamaz.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögeleri ayırmada bir hata yapılmıştır?

A) Mavi gözleri / korkudan / büyümüştü.
B) Saçının beyaz kıllarını / koparıyordu.
C) Rıhtıma yanaşan vapurun sesi / ürkütücüydü.
D) Sahilde / bir aşağı bir yukarı dolaşanları / seyre / daldım.

Cümlenin Ögeleri Test Pdf 3

5. Özne, bir cümlede bildirilen işi yapanı belirtirken nesne, cümlede yapılan işten etkileneni belirtir.

“Çiçekleri suladı.” cümlesinde altı çizili sözcük nesne iken “Çiçekler açtı.” cümlesinde altı çizili sözcük öznedir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapılan işten etkileneni bildirir?

A) Ağaçlar sel sularına dayanamadı.
B) Yağmur aralıksız saatlerce yağdı.
C) Sel suları bütün meydanı kapladı.
D) Dereyi belediye ekipleri ıslah etti.

6. Yer Tamlayıcısı, -e, -de, -den eklerini alarak yönelme, bulunma ve ayrılma ifade eden cümle ögesidir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde -e, -de, -den eklerininden birini aldığı halde yer tamlayıcısı görevinde kullanılmamış bir sözcük vardır?

A) Geçen aylarda bu okulu ziyaret etmiştik.
B) Zihninde canlandırıyordu bütün öyküyü.
C) Sessizce yanındaki adama yaklaştı.
D) Bahçesinden sürekli kiraz topluyorduk.

Zarf Tümleci, yüklemin bildirdiği işi, hareketi veya oluşu zaman, durum, miktar, sebep anlamları katarak tamamlayan cümle ögesidir.

7, 8, 9. soruları yukarıdaki bilgiden hareketle çö-
zünüz.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümlecinin cümleye durum anlamı kattığı söylenebilir?

A) Sabahın erken saatlerinde yola koyulduk.
B) Kaldırım taşlarını saya saya ilerliyordu.
C) İlkyazın başlarında havalar ısınıyor.
D) Bu akşam vadide caz konseri olacak.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümlecinin cümleye zaman anlamı kattığı söylenebilir?

A) Sonbahar şenlikleri eğlenceli bir etkinlikti.
B) Ankara’ya vardığımızda kar yağışı başladı.
C) Haziran, dönemin en yoğun ayı oldu.
D) Ağlaya ağlaya evin yolunu tuttu. 

9. Yukarıdaki bilgiden hareketle aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır?

A) Akşam sessizce müzik dinleyebiliriz.
B) Biz gelince aralarında konuşmaya son verdiler.
C) Onu özlediğim için İstanbul’a gidiyorum.
D) Bu saatte beni rahatsız etmelerini istemiyorum.

8.Sınıf Türkçe Testleri Çöz LGS Türkçe Testleri Online (Çevrim içi) +PDF için tıklayınız.

“Cümlenin Ögeleri Test – 8.Sınıf Cümlenin Ögeleri Test – 8 Pekiştiren” üzerine 6 yorum

  • Testi çözmek için tıklayınız. bağlantısı ile testleri çözebilirsin. 😉

   Yanıtla
 1. Teşekkür ederim çok güzel bir test ♥️

  Yanıtla
 2. keşkem işaretlemeli olaydı

  Yanıtla
  • Yakında işaretlemeli, çevrimiçi testler de geliyor. 🙂

   Yanıtla

Yorum yapın