Cümlenin Ögeleri Test Pdf 3- 8.Sınıf Cümlenin Ögeleri Test – 8 Ölçen

8 Ölçen Cümlenin Ögeleri Test Pdf 3, 8.Sınıf LGS’ye hazırlanan öğrenciler için hazırlandı. Cümlenin Ögeleri Test Pdf olarak indir.

Testi indirmek için tıklayınız.Cevap Anahtarı

1. C 2. B 3.D 4. D 5. D 6. B 7.B 8.B 9.D 10. B 11. C 12. A

Cümlenin Ögeleri Test Pdf

Cümlenin Ögeleri Test Pdf 3

1. “Erken kalktığım açık, bulutsuz sabahlar bana çocukluğumu hatırlatır.”

Yukarıda alıntılanan cümlenin öge dizilişi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Zarf Tümleci, Nesne, Yüklem
B) Zarf Tümleci, Yer Tamlayıcısı, Nesne, Yüklem
C) Özne, Yer Tamlayıcısı, Nesne, Yüklem
D) Nesne, Özne, Yüklem

2. “Anneme arkadaşımı görmek istediğimi söyledim”

Yukarıda alıntılan cümlenin öge dizilişi aşağıdaki cümlelerin hangisinin öge dizilişi ile özdeştir?

A) Kadın bedenimin ölçüsünü aldı.
B) Evde çok sevdiğim kitabımı unuttum.
C) Hayatta soylu üzüntüler de vardır.
D) Kurabiyeleri tabaktan hemen aldı.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci vurgulanmıştır?

A) Otel odasının kapısında bekliyorlardı.
B) Pazartesi günü spor salonunun açılışı yapılacak.
C) Arkadaşlarıyla sinemaya gitmek istiyordu.
D) Çocuk parkta hüngür hüngür ağlıyordu.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem bir söz öbeği değildir?

A) Allah bizi de muhafaza ediyor.
B) Yakalanırsak rezil oluruz.
C) Bu masumca bir mektuptu.
D) Açlığa dayanamayıp kendine bir tost aldı.

5. “Okumak, insanlığın en önemli ihtiyacıdır.” cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) ihtiyacıdır.
B) önemli ihtiyacıdır.
C) en önemli ihtiyacıdır.
D) insanlığın en önemli ihtiyacıdır.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne yanlış gösterilmiştir?

A) On beş gündür maaşın süresi geçti.
B) Böyle bir soruyu senin aklına ve kavrayışına yakıştıramadım.
C) Esnaf bizden şüphelenmesin.
D) İki arkadaş balık pazarına inerler.

Cümlenin Ögeleri Test Pdf 3

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir öge vurgulanmıştır?

A) Onlar da bizimle çarşıda buluşacaklardı.
B) Haziran ayının ortasında geleceklermiş.
C) Küçük evin avlusunda toplanacaklar.
D) Sessizce toplantı masasından kalktı.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öge sayısı diğerlerinden fazladır?

A) Genç bir kadının küçük ve tatlı kızıydı.
B) Ağustos geceleri gök taşı yağmurları ile ünlüdür.
C) Bazı insanların önemsiz fikirleriydi bunlar.
D) Benim anlam veremediğim düşüncelerdi.

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ögelere ayırmada bir yalışlık yapılmıştır?

A) Sevdiği kadın için / her şeyi / yapabilirdi.
B) İçeriye / göz attım.
C) İnce belli çay bardaklarının en güzelini / getirdi.
D) Sedirde / oturan ihtiyarların yanına / oturdu.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem çekimli fiildir?

A) Elmadağı dikçe bir yokuştur.
B) İki tarafına muntazam evler sıralanmıştır.
C) Mahalle bir bayram yeri gibidir.
D) Yenişehir’in kahveleri büyük ve güzeldir.

11. “Mavi, bulutsuz, deniz gibi bir gökyüzü bu.”

Yukarıda alıntılanan cümlede altı çizli söz öbeği cümlenin hangi ögesidir?

A) Yüklem
B) Belirtili Nesne
C) Özne
D) Yer Tamlayıcısı

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi isimdir?

A) Kahve, sapa bir yerdeydi.
B) Kasımpatıların üzerine birikmiş karları gösterdi.
C) Dışarıdaki karın ışığı söndü.
D) Elime bir gazete tutuşturdu.

8.Sınıf Türkçe Testleri Çöz LGS Türkçe Testleri Online (Çevrim içi) +PDF için tıklayınız.

Yorum yapın