Anasayfa denemeLGS TÜRKÇE KONULARI

Fiilimsi

İsim Fiil
Sıfat Fiil
Zarf Fiil

Sözcükte Anlam

Çok Anlamlılık
Sözcükte Anlam Özellikleri
Sözcükler Arası Anlam İlişkisi
Söz Öbeklerinde Anlam

Söz Sanatları

Kişileştirme
Konuşturma
Benzetme
Abartma

Fiil Çatısı

Öznesine Göre
Nesnesine Göre

Cümlenin Ögeleri

Temel Ögeler
Yan Ögeler

Cümlede Anlam

Anlatımına Göre Cümleler
Cümleler Arası Anlam İlişkisi
Cümlenin İfade Ettiği Anlam
Cümleye Hakim olan Duygu

Cümle Türleri

Anlamına Göre
Yüklemin Türüne Göre
Yüklemin Yerine Göre
Yapısına Göre

Cümlede Vurgu

İsim Cümlesinde
Fiil Cümlesinde
Soru Cümlesinde

Metin Türleri

Olay Yazıları
Düşünce Yazıları

Anlatım Bozuklukları

Anlamsal Bozukluklar
Yapısal Bozukluklar

Noktalama İşaretleri

Nokta, Ünlem, Soru İşareti
Virgül ve Noktalı Virgül
İki nokta 

Yazım Kuralları

Büyük Harflerin Kullanımı
Sayıların Yazımı
Yazımı Karıştırılan Bağlaçlar
Sıkça Yapılan Yazım Yanlışları

LGS TÜRKÇE TESTLERİ

Fiilimsi

8 Pekiştiren Test 1
8 Pekiştiren Test 2
8 Ölçen Test 1
8 Ölçen Test 2
8 Ölçen Test 3


Test başlıklarına tıklayınız.

Cümlenin Ögeleri

8 Pekiştiren Test 1
8 Pekiştiren Test 2
8 Ölçen Test 1
8 Ölçen Test 2
8 Ölçen Test 3


Test başlıklarına tıklayınız.

Sözcükte Anlam

8 Pekiştiren Test 1
8 Pekiştiren Test 2
8 Ölçen Test 1
8 Ölçen Test 2
8 Ölçen Test 3


Test başlıklarına tıklayınız.

Fiilde Çatı

8 Pekiştiren Test 1
8 Pekiştiren Test 2
8 Ölçen Test 1
8 Ölçen Test 2
8 Ölçen Test 3


Test başlıklarına tıklayınız.

LGS TÜRKÇE ÇALIŞMA KAĞITLARI

Fiilimsiler

Fiilimsiler çalışma kağıdı, adım adım etkinlikler şeklinde hazırlandı ve her etkinlikte öğrencinin konuyu sezerek öğrenmesi
hedeflendi.

Cümlenin Ögeleri

Cümlenin ögeleri çalışma kağıdı, adım adım etkinlikler şeklinde hazırlandı ve her etkinlikte öğrencinin konuyu sezerek öğrenmesi hedeflendi.