6.Sınıf Çekim Ekleri Konu Anlatımı PDF – 6.Sınıf Türkçe Konuları PDF

6.Sınıf Çekim Ekleri Konu Anlatımı PDF – 6.Sınıf Türkçe Konuları PDF, 6.Sınıf Çekim Ekleri; Çokluk, İyelik, Hal (Durum) Ekleri ve Soru Eki Konu Anlatımı Müfredata Uygun indirebilirsiniz.

6.SINIF ÇEKİM EKLERİ KONU ANLATIMI PDF

6.Sınıf Çekim Ekleri Konu Anlatımı PDF İsim Çekim
 • Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.
  (İsim çekim ekleri (çoğul eki, hâl ekleri, iyelik ekleri ve soru eki) üzerinde durulur.)
 • Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder.

Sevgili öğrenciler ve öğretmenim, bu konuya geçmeden önce 5. Sınıf Kök ve Ekler konusunu hatırlamakta fayda vardır.

6.Sınıf Çekim Ekleri Konu Anlatımı PDf (1)

Yukarıdaki şekilde gördüğünüz üzere sözcükleri yan yana getirmek cümle kurmak için yeterli değildir. Yan yana gelen sözcüklerin birbiri ile ilişkili hâle getirilmesi gerekir. İşte sözcükler ve sözcük gruplarını birbirleriyle ilişkili hâle getirip cümle kurmanızı sağlayan bu eklerçekim ekleridir.

Çekim ekleri hem isimlere hem de fiillere getirilir. İsimlere getirilen ekler isim çekim ekleridir. Biz de isim çekim eklerini öğreneceğiz:

 • Bazı çekim ekleri eklendikleri isimlerin kime, neye ait olduğunu belirtir.
 • Bazı çekim ekleri, eklendikleri isimlerin sayısının birden fazla olduğunu belirtir.
 • Bazı çekim ekleri  eklendikleri isimden ayrı yazılır ve soru anlamı oluşturur. 
 • Bazı çekim ekleri  eklendikleri ismin başka bir isimle ilgili olma durumunu belirtir.
 • Bazı çekim ekleri  eklendikleri eklendikleri isimlere belirtme, yönelme, bulunma, ayrılma gibi anlamlar katar.
Çokluk Eki (-ler / -lar)
 • İsmin karşıladığı nesnenin sayısının birden çok olduğunu belirtir.
 • Eklendiği isme çokluk anlamı dışında abartma, yaklaşık, benzerlik, saygı, alay, aile (grup) gibi anlamlar da katar.

Ayşegül ateşler içinde sayıklıyordu. (abartma)
Adam 40’lı yaşlardaydı.  (yaklaşık)
Hüseyinler bize gelecekti. (aile)
Beyefendiler bugün erken kalktılar. (alay)
Başbakan sizleri bekliyor efendim. (saygı)
Çocuklar dışarıda oyun oynuyor. (çokluk)

İyelik (Aitlik) Ekleri 
 • İsmin karşıladığı nesnenin kişiye veya bir başka varlığa bağlı ve ait olduğunu gösterir.
 • İyelik ekleri isimlere Türkçedeki kişi zamirlerine uygun olarak eklenir. (ben, sen, o, biz, siz, onlar)
 • Ben 1. tekil: -m, -ım, -im, -um,- üm      (ev-im)
  Sen 2. tekil: -n, -ın, – in, – un, -ün       (ev-in)
  O    3. tekil: -ı, -i, -u, -ü, -sı, -su, -sü  (ev-i)
  Biz  1. çoğul: -mız, -miz, -muz, -müz    (ev-imiz)
  Siz  2. çoğul: -nız, -niz, -nuz, -nüz       (ev-iniz)
  Onlar 3. çoğul: -ları, -leri                   (ev-leri)
Soru Eki (-mı, -mi, -mu, -mü) 
 • Eklendiği isme soru anlamı katar.
 • Kendinden önceki kelimeden her zaman ayrı yazılır.
 • Kendinden sonraki eklerle birleşir.

Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı?
Üsküdar’dan mı, Hisar’dan mı, Kavaklardan mı?” – Yahya Kemal Beyatlı

hal ekleri çekim ekleri tablo kavram haritası (1)
HÂL (DURUM) EKLERİ
Yalın Hâl
 • İsmin hiçbir varlık veya özellik ile ilişkilendirilmediği hâldir.
 • İsmin yalın hâli, hâl eki almaz. Ancak çoğul eki ve iyelik eki ya da yapım eklerinden birini almış sözcükler yalın hâldedir.

Bu ev çok güzel.

Belirtme Hâli Eki (-ı, -i, u, -ü)
 • Fiilin neyi etkilediğini ve fiilden etkilenen ögeyi (ismi) gösterir.

Bu evi seviyorum. (Neyi seviyorum?)

Yönelme Hâli Eki (-a, -e)
 • Fiilin yönünü ve nereye yöneldiğini gösterir. İsmin yönelme anlamını ifade eder.

Bu eve gideceğiz. (Nereye gideceğiz?)

Bulunma Hâli Eki (-de, -da, -ta, -te )
 • Fiilin meydana geldiği yeri ve varlığın bulunduğu yeri gösterir.

Bu evde çalıştık. (Nerede çalıştık?)

Ayrılma Hâli Eki (-dan, -den, -tan, -ten)
 • Varlığın çıkıp uzaklaştığı yeri gösterir.

Bu evden çıktık. (Nereden çıktık?)

İlgi Hâli Eki (-ın, -in, -un, -ün -nın, -nin, -nun, -nün)
 • Bir ismin başka bir isimle ilgili olma durumunu belirtir.

Bu evin kapısı yok. (Neyin kapısı?)

İSİM ÇEKİM EKLERİ KONU ANLATIMINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

6.Sınıf Türkçe Konularını PDF olarak indirmek için tıklayınız.

6. Sınıf Türkçe Beceri Temelli Testleri İndirmek için Tıklayınız.

6. Sınıf Türkçe Kazanım Testlerini İndirmek İçin Tıklayınız.

“6.Sınıf Çekim Ekleri Konu Anlatımı PDF – 6.Sınıf Türkçe Konuları PDF” üzerine 10 yorum

 1. Çok yardım ediyorsunuz teşekkürler.

  Yanıtla
 2. Çooook güzel deneme sınavında gerçekten birinci oldum çooook teşekkür ederim çok güzel olmuş

  Yanıtla

Yorum yapın