5.Sınıf Türkçe Konuları – Türkçe Konu Anlatımı PDF

5.Sınıf Türkçe Konuları - 5.Sınıf Türkçe Konu Anlatımı PDF şeklinde indirebilirsiniz. 5.Sınıf Türkçe Konuları müfredata uygun, yıllık plana göre inceleyin.

5.SINIF TÜRKÇE KONULARI

5.sınıf-türkçe-konuları-türkçe-konu-anlatım-pdf-300x300 (1)
 • Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.
 • Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
  Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
  Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.

5. Sınıf Sözcükte Anlam Konu Anlatımı için tıklayınız.

5.sınıf noktalama işaretleri pdf konu anlatımı (1)
 • Virgül, soru işareti, iki nokta, üç nokta, kesme şareti, noktalı virgül, uzun çizgi, eğik çizgi, yay ayraç, köşeli ayraç kullanım alanları ve özellikleri.

5. Sınıf Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı için tıklayınız.

 

5.sınıf-türkçe-konuları-5.sınıf-söz-sanatları-konu-anlatımı-pdf (1)
 • Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
  Benzetme (teşbih) ve kişileştirme (teşhis) söz sanatları verilir.

5. Sınıf Söz Sanatları Konu Anlatımı için tıklayınız.

5.sınıf-türkçe-konuları-kök-ve-ekler-pdf (1)
 • Kökleri ve ekleri ayırt eder.
  Yapım ekinin işlevlerini açıklar.
  Yapım ekleri ezberletilmez, işlevleri sezdirilir. Kelime türetmenin mantığı kavratılır.

5. Sınıf Kök ve Ekler Konu Anlatımı için tıklayınız.

5.sınıf türkçe konuları 5.sınıf söz gruplarında anlam konu anlatımı pdf
 • Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
 • Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.

Yakında eklenecektir.

5.Sınıf cümlede anlam konu anlatımı pdf 5.sınıf türkçe konuları pdf_1
 • Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler, abartma, nesnel ve
  öznel çıkarımlar üzerinde durulur.

5. Sınıf Cümlede Anlam Konu Anlatımı için tıklayınız.

5.sınıf-türkçe-konuları-5.sınıf-parçada-anlam-konu-anlatımı-pdf (2)
 • Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
 • Metnin konusunu belirler.
 • Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
 • Metinle ilgili sorular sorar.
  Metinle ilgili sorulara cevap verir.
 • Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.
  Ama, fakat, ancak ve lakin ifadeleri üzerinde durulur.
 • Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
  (Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı vb. gibi hikâye unsurları üzerinde durulur.)
5.sınıf-türkçe-konuları-5.sınıf-Ses-bilgisi-konu-anlatımı-pdf (1)
 • Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır.
 • Ünlü düşmesi, ünlü daralması, ünsüz benzeşmesi, ünsüz
  yumuşaması ve ünsüz türemesi ses olayları üzerinde durulur.

Yakında eklenecektir.

5.sınıf-yazım-kuralları-konu-anlatımı-pdf (1)
 • Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
 • Sayıları doğru yazar.

Yakında eklenecektir.

5.Sınıf Türkçe Konuları 
5.sınıf-görsel-okuma-konu-anlatımı-pdf (2)
 • Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
 • Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
  a) Resim ve karikatürleri yorumlayarak görüşlerini bildirmeleri sağlanır.
  b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettikleri üzerinde durulur.
  Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar.

5. Sınıf Türkçe Dersi Yıllık Plan, 5. Sınıf Türkçe Dersi Kazanımlar, 5. sınıf Türkçe Konu Anlatımı Pdf şeklinde indirebilirsiniz. 5. Sınıf Türkçe Konuları nelerdir? 5. sınıf Türkçe dersi konuları nelerdir? 

 

“5.Sınıf Türkçe Konuları – Türkçe Konu Anlatımı PDF” üzerine bir yorum

 1. iyi site bu site sayesinde konu tamamlıyorum

  Cevapla

Yorum yapın