5.Sınıf Türkçe Konuları – Türkçe Konu Anlatımı PDF

5.Sınıf Türkçe Konuları - 5.Sınıf Türkçe Konu Anlatımı PDF şeklinde indirebilirsiniz. 5.Sınıf Türkçe Konuları müfredata uygun, yıllık plana göre inceleyin.

5.SINIF TÜRKÇE KONULARI

5.sınıf türkçe konuları türkçe konu anlatım pdf
 • Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.
 • Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
  Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.
  Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.
5.sınıf türkçe konuları 5.sınıf söz sanatları konu anlatımı pdf
 • Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
  Benzetme (teşbih) ve kişileştirme (teşhis) söz sanatları verilir.
5.sınıf türkçe konuları kök ve ekler pdf
 • Kökleri ve ekleri ayırt eder.
  Yapım ekinin işlevlerini açıklar.
  Yapım ekleri ezberletilmez, işlevleri sezdirilir. Kelime türetmenin mantığı kavratılır.
5.sınıf türkçe konuları 5.sınıf söz gruplarında anlam konu anlatımı pdf
 • Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.
 • Yazılarını zenginleştirmek için atasözleri, deyimler ve özdeyişler kullanır.
5.sınıf türkçe konuları 5.sınıf cümlede anlam konu anlatımı pdf
 • Neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, karşılaştırma, benzetme, örneklendirme, duygu belirten ifadeler, abartma, nesnel ve
  öznel çıkarımlar üzerinde durulur.
5.sınıf türkçe konuları 5.sınıf parçada anlam konu anlatımı pdf
 • Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
 • Metnin konusunu belirler.
 • Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
 • Metinle ilgili sorular sorar.
  Metinle ilgili sorulara cevap verir.
 • Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama olan katkısını değerlendirir.
  Ama, fakat, ancak ve lakin ifadeleri üzerinde durulur.
 • Metindeki hikâye unsurlarını belirler.
  (Olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı vb. gibi hikâye unsurları üzerinde durulur.)
5.sınıf türkçe konuları 5.sınıf Ses bilgisi konu anlatımı pdf
 • Yazılarında ses olaylarına uğrayan kelimeleri doğru kullanır.
 • Ünlü düşmesi, ünlü daralması, ünsüz benzeşmesi, ünsüz
  yumuşaması ve ünsüz türemesi ses olayları üzerinde durulur.
5.sınıf yazım kuralları konu anlatımı pdf
 • Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
 • Sayıları doğru yazar.
5.sınıf noktalama işaretleri konu anlatımı pdf
 • Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır.
 • Sayıları doğru yazar.
5.Sınıf Türkçe Konuları 
5.sınıf görsel okuma konu anlatımı pdf
 • Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
 • Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
  a) Resim ve karikatürleri yorumlayarak görüşlerini bildirmeleri sağlanır.
  b) Haberi/bilgiyi görsel yorumcuların nasıl ilettikleri üzerinde durulur.
  Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgilere ilişkin soruları cevaplar.

5. Sınıf Türkçe Dersi Yıllık Plan, 5. Sınıf Türkçe Dersi Kazanımlar, 5. sınıf Türkçe Konu Anlatımı Pdf şeklinde indirebilirsiniz. 5. Sınıf Türkçe Konuları nelerdir? 5. sınıf Türkçe dersi konuları nelerdir? 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*