Anasayfa

book-2814035_1920
LGS Türkçe Konuları

Fiilimsi

İsim Fiil
Sıfat Fiil
Zarf Fiil

LGS Türkçe Konuları

Sözcükte Anlam

Çok Anlamlılık
Sözcükte Anlam Özellikleri
Sözcükler Arası Anlam İlişkisi
Söz Öbeklerinde Anlam

LGS Türkçe Konuları

Söz Sanatları

Kişileştirme
Konuşturma
Benzetme
Abartma

LGS Türkçe Konuları

Fiil Çatısı

Öznesine Göre
Nesnesine Göre

LGS Türkçe Konuları

Cümlenin Ögeleri

Temel Ögeler
Yan Ögeler

LGS Türkçe Konuları

Cümlede Anlam

Anlatımına Göre Cümleler
Cümleler Arası Anlam İlişkisi
Cümlenin İfade Ettiği Anlam
Cümleye Hakim olan Duygu

LGS Türkçe Konuları

Cümle Türleri

Anlamına Göre
Yüklemin Türüne Göre
Yüklemin Yerine Göre
Yapısına Göre

LGS Türkçe Konuları

Cümlede Vurgu

İsim Cümlesinde
Fiil Cümlesinde
Soru Cümlesinde

LGS Türkçe Konuları

Metin Türleri

Olay Yazıları
Düşünce Yazıları

LGS Türkçe Konuları

Anlatım Bozuklukları

Anlamsal Bozukluklar
Yapısal Bozukluklar

 

LGS Türkçe Konuları

Noktalama İşaretleri

Nokta, Ünlem, Soru İşareti
Virgül ve Noktalı Virgül
İki nokta

 

LGS Türkçe Konuları

Yazım Kuralları

Büyük Harflerin Kullanımı
Sayıların Yazımı
Yazımı Karıştırılan Bağlaçlar
Sıkça Yapılan Yazım Yanlışları

 

CETVEL
ÇALIŞMA
LGS Türkçe Konuları

Fiilimsiler

Fiilimsiler çalışma kağıdı, adım adım etkinlikler şeklinde hazırlandı ve her etkinlikte öğrencinin konuyu sezerek öğrenmesi
hedeflendi.

 

 

LGS Türkçe Konuları

Cümlenin Ögeleri

Cümlenin ögeleri çalışma kağıdı, adım adım etkinlikler şeklinde hazırlandı ve her etkinlikte öğrencinin konuyu sezerek öğrenmesi hedeflendi.

 

LGS Türkçe Konuları

Fiilde Çatı 

Fiilde Çatı çalışma kağıdı, adım adım etkinlikler şeklinde hazırlandı ve her etkinlikte öğrencinin konuyu sezerek öğrenmesi hedeflendi.